lørdag 23. desember 2023

Takk for dagen i går!

Midnattsol ved Nyksund Vesterålen  

 Vi var bare to igjen på kontoret i går.
Han andre snakket om at han ikke trodde på Gud -
Jeg snakket om den gangen jeg lurte på om jeg måtte legge ned 
gründerfirmaet vi hadde startet.
Jeg skriver vi, - fordi jeg syns jeg merket at Gud er med, 
- og fordi jeg har hjelpere.
(Mer om dette i forrige blogg-innlegg)
Han andre kalte seg ateist, 
men han syns det var fint å komme i kirken på julaften. 
Han syns det var noe spesielt, med en fred og ro i kirken.
Kanskje han merket at Gud var i kirken?
Kanskje han tvilte på at Gud ikke finns?

Jeg fortalte om det jeg skrev om i forrige blogg-innlegg.
 Snakket noe om at jeg har merket hjelpen i å legge fra meg det som plaget,
på korset. 
Jeg har opplevd resultatet av at Jesus døde for feila min og dine.
Det er som om jeg merker at Jesus sto opp igjen,
og at Jesus, Gud og Den Hellige Ånd er i meg og inspirer meg.
Ja - jeg har merket hvorfor vi feirer jul, påske og pinse.

Dette kan leses mer om i https://bibel.no/ - spesielt i Joh.14 og også kap.15.

Jeg kan ikke si at jeg forstår det, 
men jeg har valgt å tro og ta i mot.
Jeg merker at det er sant
At Gud er så glad i deg og meg at han sendte Jesus.
Du kan velger å ta imot Jesus,
og leve med ham.

Jesus sier: 
"Den som kommer til meg, vil jeg ikke støte bort."

Jesus sier: 
"Fred etterlater jeg dere. 
Min fred gir jeg dere, 
ikke den fred som verden gir. 
La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet."

Joh.1,12: 
Men alle som tok imot ham, 
dem ga han rett til å bli Guds barn, 
de som tror på hans navn.

Midnattsol i Vesterålen mot Andøya


Lukas 1,76-79 fra bibel.no
Og du, barn, skal kalles profet for Den høyeste, 
for du skal gå fram foran Herren og rydde hans veier 
og gi hans folk å kjenne frelsen når deres synder blir tilgitt, 
for vår Gud er rik på miskunn. 
Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang 
og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, 
og lede våre føtter inn på fredens vei.»

søndag 10. desember 2023

Den unge kvinnen på flyet trang ikke Gud

FRA VIRKELIGHETEN.

 Den unge kvinnen på flyet

hadde ikke så store problemer,

at hun trang Gud.

Jeg hadde fortalt om da jeg hadde

Så store problemer,

At jeg trang Gud.

Jeg hadde møtt veggen.

Det var svart inne i meg,

Og jeg så den uoverkommelige muren foran meg,

Som en Berlinmur.

Husker noe inne i meg sa,

Se det er lys over muren.

Jeg så opp.

Jeg så lyset.

Men det var like mørkt og svart inne i meg.

Jeg trang hjelp.


Plutselig ser jeg foran meg –

Over muren står en som vil hjelpe meg over.

Kanskje det er Gud,

Kanskje en engel,

Kanskje det er Jesus.

Jeg forstår at det er bare

Å strekke ut hendene,

For å ta imot hjelpen ovenfra.

Så rart.

Jeg kjenner smerten

Og det vonde inne i meg

Og rundt meg.

Jeg ser den mørke muren foran meg.

Jeg ser en som vil hjelpe meg over muren,

En som kommer ovenfra.

Tankene kommer.

Det er som om det svarte har overtaket.

Jeg forstår at jeg må løfte armene.

Jeg må strekke opp armene

For å ta imot hjelpen

ovenfra.

Men det er svart inne i meg

Og rundt meg.

Jeg greier det ikke.

Jeg klarer ikke å løfte armene

For å ta imot

Hjelpen

Ovenfra.

Jeg blir værende foran muren.

Jeg hadde møtt veggen.

 

Dagen etter

Er en ny dag foran den mørke muren

Og med det svarte inne i meg.

Jeg trenger hjelp -

ovenfra.

Eller må jeg legge ned bedriften,

Med ideen jeg trodde kom ovenfra.

Oppfinnelsen som skulle hjelpe mange

Med å spare strøm og varme.

Nå var det usikkert om folk ville kjøpe,

Selv om jeg hadde vist at det var lønnsomt.

Nå er det en ny dag

I usikkerhet

Med den mørke veggen foran meg,

Og det svarte inne i meg

Og rundt meg.

Plutselig kommer en tanke.

Der som om jeg vet hvor den kommer fra.

Jeg vet at det er en god tanke,

I mitt mørke,

i det vonde og usikre,

Med den uoverkommelige veggen foran meg.

Det var som om noe inne i meg,

Eller ovenfra

Ber meg om å tegne korset på arket.

Jeg lager et korset på Pc’n.

Så er det som om jeg skal skrive ned

En og en elendighet,

En og en plage

Under korset.

Jeg skriver ned en og en ting,

Av mine problemer, feil og mangler.

Jeg skriver også ned andres feil og mangler.

Ja, jeg skriver ned alt som plager meg.

Noen veldig rart skjer.

Muren blir mindre og mindre

Etter hvert som jeg skriver.

Det vonde og svarte inne i meg,

Blir mindre og mindre,

Fordi jeg legger det fra meg

ved korset.

Noen forklarer

At det er fin terapi å skrive ned plagene.

Det som om jeg merker at det er noe mer.

Det er noe større.

Det som om jeg forstår noe om,

at dette ikke er noen hurtigfiks,

men en gudommelig tilgivelse.

Plutselig

Hadde jeg lagt alt det svarte fra meg ved korset.

Plutselig

Var muren og plagene borte.

Da jeg skrev så jeg at muren ble mindre og mindre,

Og smuldret helt bort.

Plutselig

Kjente jeg en enorm glede og fred,

Som ingen kunne ta fra meg.

Iveren og gløden kom tilbake,

Og jeg forsto at jeg skulle fortsette med ideen

Og arbeidet jeg hadde tro for at Gud hadde gitt meg.

 


Noe av det siste jeg husker den unge kvinnen

på setet ved siden av meg sa,

var at hun ikke hadde det så vanskelig

At hun trang Gud.

 

Trenger du Gud?

Trenger jeg Gud?

 

Jeg anbefaler Jesus til deg nå.

 Det er som om jeg merker at

Jesus døde for det jeg ikke klarer å gjøre bra nok.

Jeg  merker at

det jeg leser om i bibel.no

Gir inspirasjon og glede.

Fantastisk

Å merke hjelp ovenfra på mørke dager.

Fantastisk

Å merke Gud på god dager.

Fint

Å tro at Gud fortsatt er med

Når det er som om det ikke merkes.

Fantastisk

Å se lyset i øynene

Til en som forteller om

Et møte med

Gud, Jesus eller Den Hellige Ånd -

Som er i oss og med oss.


Nå er det over 7 år siden jeg møtte veggen.

Den varte bare i to dager,

og det var så sterk opplevelse

at jeg glemmer det aldri.


Tror Gud er med i firmaet også.

Tror det blir fremgang med flere arbeidsplasser fremover.


lørdag 9. desember 2023

Om min motorsykkelkjøring og om livet.

Måne over Bjørnafjorden.

Om min motorsykkelkjøring og om selve livet.
For mange år siden
havnet jeg i grøften.
Jeg var så opptatt av
å se på den flotte naturen,
at motorsykkelen kjørte av vegen
og fulgte grøften bortover.
Den gangen kjørte vi sakte.
Det ble noen bulker,
men gikk bra.

En annen gang
kjørte jeg alt for fort
i en sving.
Jeg ble kastet av MC’n,
og svevde langt ut på et jorde.
Da bonden i nærheten kom springende,
sto jeg der
og var sint på meg selv,
for den uvettige kjøringen
og lei meg for den fine motorsykkelen
som var helt ødelagt.
Husker den fantastiske bonden
som hjalp meg og vraket hjem.
Han mente jeg burde være glad for at jeg var i live.


I dag
minner disse to hendelsene
i livet mitt,
om det jeg tenker er viktigst
for deg og meg
i liva våre.
Du og jeg må velge,
om vi vil følge
«veien»
eller 
ikke.

Fra Bryne på Jæren 

Kanskje du blir sint når du leser dette?
At jeg liksom har funnet veien?
At det er en vei?
Jeg tenker at det er like mange måter å "finne veien" på,
som det er mennesker på jorda.
Tror på en raus og god Gud,
som lar oss finne troen på Jesus,
fordi vi søker han av et helt hjerte.
Eller kanskje det er han som finner oss?

Husker ordet fra Joh.14 i
https://bibel.no
 Jesus sier: 
"Jeg er veien, sannheten og livet..."

Skriver mer i morgen.
Ha en flott dag -

Passer det med:
Ha en fin dag på hjemveien,
eller i
https://hjemveien.blogspot.com

Ringshaugstranda Tønsberg

Uansett:
Jeg ønsker Deg Guds velsignelse
og godhet,
Der Du Er Nå.

lørdag 11. november 2023

Min viktigste bønn.

Gud, tal til meg 

Gud, tal til meg så mine ord

En tone bringe kan fra deg,

Så de som vill i verden fòr,

Kan atter finne livets vei!

 

O led meg så jeg lede må

Dem som tar feil av vei og sti,

Og styrk meg så jeg livets vann

En trett og motløs sjel kan gi!

 

Ja, styrk meg ved din Hellig Ånd

Så mens jeg selv på klippen står,

Jeg rekke kan en hjelpens hånd

Til dem som synker og forgår!

 

O tenn meg, sett min sjel i brann,

Fyll meg med nådens herlighet.

Salv du min tunge så jeg kan,

Rett vitne om din kjærlighet.

 

Ja, bruk meg, Herre, også meg,

Just som du vil, ja hvor og når,

Inntil engang ditt åsyn jeg

I evig klarhet skue får!

 T: Frances R. Havergal 1872

O. Til norsk 1937


Har bedt denne sangen i mang år.

Plutselig forsto jeg at Gud har hørt denne bønnen.

Plutselig minnes jeg også

den bønnen Jesus  lærte oss å be:


Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.


lørdag 21. oktober 2023

En kvinne var glad for å ikke være kristen lenger.

Lys i Stoltenbergparken Tønsberg

I dag tenker jeg på Henne, fordi jeg ble minnet om at Han leter til han finner Henne. Og når han finner Henne, blir han glad og bærer henne. Da blir det fest i himmelen fordi Henne som var kommet bort, ble funnet.

Jeg tenkte spesielt på Henne i dag.

Det var som om jeg leste om Henne i bibel.no*

 

Rett før dette, leste jeg om engler - og tenkte på en annen kvinne jeg kjenner. Hun var med i raset i Gjerdrum. Fra soverommet i andre etasje åpnet veggen seg. Hun klamret seg fast til madrassen, som skled ut gjennom veggen, - ut i mørket. Hun kjente snø i ansiktet og hørte huset som raste sammen bak henne. Så seilte hun på madrassen sin, langt nedover, til hun stoppet i bunnen av raset. Hun hørte nabo som trang hjelp.

Så ble det stille.

Senere ble hun hentet av et helikopter,

I det hun hadde, -

I bare nattkjolen.

Men hun var like hel,

Bare noen skrubbsår.

 Hun var reddet.

I dag tenkte jeg på henne.

Ikke fordi jeg forstår hvorfor ting hender og ikke hender. Men fordi det jeg leste om, syns jeg var fint. Jeg leste om de små**

De små som har sine engler i himmelen

Som alltid ser sin himmelske Fars ansikt.*

Denne kvinnen fra Gjerdrum sa til VG:

«Jeg tenker at jeg må ha hatt en hærskare med engler som har passet på meg.»

Bilde av engler.

 *Mat.18.10-14 i Bibel.no også Luk.15,4+

Mat.18 

**Tenker noe om at «de små» - kanskje det gjelder oss som ønsker hjelp fra en Gud som er større enn oss selv. Vi som ikke trenger å være «store».

 

Igjen tenker jeg på kvinnen som er glad for å ha forlatt troen. Hun som Jesus leter etter til Han finner Henne. Jeg tenker på Deg som er akkurat Her akkurat nå.

Plutselig betyr det noe at Du Er Her, 

fordi det er Jesus som er Her.

 

Hvis du vil lese mer om Gud som merkes kan du lese om:

Da Gud ba meg om å gå ut å be for sønnen til postmannen:

https://hjemveien.blogspot.com/2014/10/en-slik-gud-vil-ikke-jeg-ha.html

 

Eller da jeg lurte på om jeg måtte legge ned bedriften:

https://hjemveien.blogspot.com/2016/03/jeg-mtte-veggen-men-hvor-ble-den-av.html

 

Eller da Gud vekket meg, og jeg fortsatte å skrive:

https://hjemveien.blogspot.com/2014/01/tilgitt-gud-vekket-du-meg.html

 

Mer tanker og opplevelser med Herren her:

https://hjemveien.blogspot.com/

 Har du merket hjelp  fra en engel?

Englebilde

tirsdag 17. oktober 2023

JEG FIKK EN KNEKK I GÅR.

Isbader fanger solen på Ringshaug

Jeg fikk en knekk i går.

Jeg er ikke bra nok.

Hvordan er det med deg?

Er du bra nok?

Jeg forstår noe av knekken.

Det handler om

at jeg er svært god på noe,

og svært dårlig på noe annet.

Det er der du kommer inn.

Kanskje det er du som er god 

på det jeg ikke fikser?

Eller...

Se deg rundt.

Du betyr noe for den ene

Som trenger deg

Nå.

 ...

Sammen

betyr vi den store forskjellen.

Fordi Du

Er til

for nettopp Den ene

Som Er 

Der DU Er.

...

Jeg trenger

Deg...

Soloppgang Hullvann Kragerø