torsdag 23. mars 2023

Nye høyder - Noe nytt spirer fram

 


Nye høyder

Har du sett

En båt rygge inn i en sluse

Og bli løftet opp til nye høyder

Med nedre sluseport åpen?

Jeg tror det er et bilde til deg og meg i dag.

Du og jeg,

Vi trenger å se riktig vei.

Vi trenger å stenge ute – bak oss – det gamle.

Se jeg skaper noe nytt, 

husker jeg skaperen har sagt.

Nytt vann renner.

Nytt vann renner inn der vi er

For å løfte oss

Fordi vi kom inn i slusa

Det er som selve livet

Du kan velge

Om du er litt utenfor og litt innenfor slusa.

Slik er det i forholdet til Gud også.

Hvis du står litt i det gamle - 

og litt i noe nytt 

sammen med Gud -

Tenk om det er slik at da fylles ikke nytt vann

I livet der du er.

Tenk om det er slik som med sluseporten,

At du må legge det gamle bak deg

Kanskje du og jeg

Må tilgi og glemme det som ligger bak.

Som jeg har tilgitt dere, 

skal dere tilgi hverandre,

Husker jeg Jesus sier i bibelen.

Tror at for å oppleve nye gode ting med Herren

Må vi stenge bak oss og se fremover,

Og forvente at Herren selv fyller på

Med levende vann,

Slik at vi merker

At vår egen båt løftes.

Vi merker det.

Plutselig merker vi 

at vi er kommet nærmere målet.

Plutselig åpnes døren

og vi ser rett inn i et nytt flott landskap.

Midt i Guds godhet.

Tenk om dette gjelder

Der Du Er Nå

Fordi du valgte å legge det gamle bak deg

 


Ferden går videre

Til en ny port

Velger du å fortsette…

Inn nye porter

Så nær kilden at det gode vannet

Løfter deg.

Porten er stengt bak deg.

Du er så nær kilden at Guds godhet merkes,

Og du løftes til noe nytt og fint.

Fordi du holdt deg nær til Gud

Så andre det.

De så at det bar.

De så noe av det gode.

De så det på deg,

At et nytt landskap hadde åpnet seg,

Som du hadde fått.

Og de kom etter.

Plutselig oppleves Guds godhet

Sammen med noen som er med deg.

Fordi du valgte

og se fremover mot lyset og det gode.

Fordi du valgte å be en bønn

eller valgte å lese fra bibelen

eller det som noen hadde skrev 

om Gud,

eller fordi du snakket med en om Gud

Plutselig merkes Gud

Her

Plutselig…


 

Jes.43

Se, jeg skaper noe nytt

Så sier Herren…
Tenk ikke på det som hendte før,
akt ikke på det som en gang var!
Nå skaper jeg noe nytt.
Det spirer allerede fram.
Merker dere det ikke?
    Ja, jeg legger vei i ødemarken
og stier i ørkenen.torsdag 9. mars 2023

Kvinnedagen - dikt - i går

 

Kvinnedagen

var i går.

Når er mannedagen?

Jeg undres,

Og tenker:

«Det er likestilling,

Når jeg elsker min neste

Som meg selv -

Samtidig som jeg ser

 det fine

I de som er skapt annerledes

Enn meg.

Samtidig som jeg ser

at vi alle er skapt forskjellige

For å være til -

For hverandre.

Kvinnens

Og

Mannens

Dag,

Hver eneste dag,

I gode og onde dager.

tirsdag 7. februar 2023

Du Velger Selv.

Tønsberg domkirke
Du velger selv:

Skal du tro på deg selv,

Eller skal du tro på Gud?

For mine tanker er ikke deres tanker,
og deres veier er ikke mine veier,
sier Herren.

Som himmelen er høyt over jorden,
slik er mine veier høyt over deres veier
og mine tanker høyt over deres tanker.
          

Slik står det skrevet, 

i Guds ord.

Jeg har valgt å tro

at bibelen er Guds ord.

Mye jeg ikke forstår.

Det jeg ikke forstår –

Det lar jeg ligge.

Kanskje jeg forstår det en annen gang.

Husker det var noe jeg ikke forsto,

som jeg spurte en klok mann om -

En som hadde studert bibelen i mange år.

Han forklarte det så fint

ut fra at det var en helt annen tenkemåte

for den som skrev for 3000 år siden,

og de som leste for 3000 år siden.

Han forklarte noe om en 3000 år gammel betydning.

Det gav mening.

Men det som gir mest mening er

Gud som merkes.

Det er som om jeg forstår, 

at dette har noe med

om jeg velger å holde meg nær til Gud.

Og plutselig 

merkes Gud

Der jeg Er.

Plutselig merkes Gud,

Der Du Er.

 

Jes.11

     2 Herrens ånd skal hvile over ham,
          en Ånd med visdom og forstand,
          en Ånd med råd og styrke,
          en Ånd som gir kunnskap og frykt for Herren.

 

Tror dette er om Jesus.

Plutselig skjer det

At noe av den samme ånd –

Den Hellige Ånd

Som er i Jesus –

Den Er i Deg og meg.

Den Hellige Ånd.

Fant det i Joh.14 i https://bibel.no/:

Men Talsmannen, Den hellige ånd,

som Far skal sende i mitt navn,

skal lære dere alt

og minne dere om alt

det jeg har sagt dere. 


Jeg forstår det ikke, -

men noen ganger

merker jeg det.

Noen ganger er Gud så nær

at det merkes.