tirsdag 31. desember 2019

Tror du Gud lurer deg?


Tanker langs veien

Langs veien til Harstad

Langs veien videre til Harstad

Tror du Gud lurer deg?
«Kom med meg…
og hvil dere litt!»
sa Jesus.
Det viste seg
at hvilen ikke var
det øde stedet de reiste til -
Men det var selve reisen
som var hvilen
sammen med Jesus.
Kanskje det er slik med deg også?
At du ikke skal vente.
Jesus er Der Du Er,
Og du trenger de korte reisene 
sammen med ham -
for oppleve Herren.
For å oppleve de store tingene.
Grottebadet i Harstad - langs veien.

Mine og dine opplevelser
er forskjellige.
Men sammen med Herren
kommer opplevelser,
som Gud gir.
For deg og meg 
er det akkurat slik det var
for de andre som fulgte Jesus.
De hentet mat hos Jesus,
Den maten som egentlig ikke fantes.
Slik er det for deg og meg også,
vi henter styrke, godhet og det som trengs
hos Jesus.
Så deler vi til de vi møter.
Og så
blir det nok
til alle som vil ha.
Du får av Guds godhet.
Du deler ut.
Du går tilbake
og henter inspirasjon hos Jesus.
Guds godhet
fortsetter å strømme,
fordi du henter
kraften og visdommen
og næringen
hos Jesus.
Alt får du av Jesus.
Alt gir du videre.
Velsignelsene
har du fått
og delt ut
og fått tilbake.
Av en liten matpakke
som gutten gav til Jesus,
fikk alle så mye de ville ha.
Så samlet de inn det som ble til overs.
Like mange kurver
som vennene til Jesus.
Kanskje et bilde på
en ekstra velsignelse
til vær og en som ønsker
å bli med og hvile seg litt
sammen med Herren?
Harstad kai. Langs veien.
Langs veien. Til Evenes ved Harstad.

Plutselig oppdager 
Du
at hvilen
langs veien
er 
NÅ.

søndag 22. desember 2019

Vannet, Elven, Dalen og Deg?Jeg så det gode klare vannet.
Jeg så elven.
Jeg så flotte fisker
og en vakker dal.
Så skjer det noe.

Elven stoppes.
Jeg vet ikke hva som gjorde det.
Elven fikk stille stående vann.
Fiskene var der en stund,
så ble de borte.
Sivet begynte å gro,
og til slutt
var det ingen som så
vannet i elven noe mer.
Det flotte store vannet -
kilden var der fortsatt.
Jeg så at det store 
flotte vannet
hadde et utløp
et helt annet sted.
Jeg ser deg ikke i bildet,
men det er som om du
har noe med bilde å gjøre.
Jeg ser dalen.
Elven
og det gode vannet
mangler -
fordi noe
eller noen
gjorde noe,
slik at vannstrømmen 
stoppet.
Så skjer det noe.
Jeg vet ikke hvordan.
Jeg vet ikke om det er uvær
eller noen som tar bort
hindringene.
Jeg ser elven
som renner i dalen igjen.
Jeg vet at
mange gledes av
vannet
som igjen renner.
Ja –
Herre –
det er slik det er.
vannet
og
velsignelsene
fra Deg
stopper opp -
hvis det ikke gis videre.
Og fordi elven
gir vannet videre,
gir det stor glede.
Strømmer av levende vann –
fra Herren –
fyller deg
og fortsetter
å strømme
fordi
du lar det strømme
videre
og
videre
og
videre.
Guds
nåde
og
velsignelse -
Strømmer fra Herren
gjennom
deg.
onsdag 11. desember 2019

Visdom og tyngden til luft som merkes i stormenFra Ringshaugstranda

Hvor kommer visdommen fra?
Hvor har forstanden sin bolig?
Ja vi kan lure.
Jeg finner noe om at visdommen er skjult,
og noe om at
Gud kjenner veien til visdommen.
Jeg syns det er tankevekkende
å lese om visdommen
som blir sammenlignet med
skaperverket.
Fant det i Jobs bok,
skrevet for mer enn 2000 år siden.
Sitat om Gud:
«Han ga vinden vekt
og lot vannet få sitt rette mål.»
Dette er noe jeg har glede av i jobben min.
Tenk deg om vinden var vektløs?
Du ville ikke merket den -
og den ville ikke gjort noen skade.
Jeg vet at en kubikkmeter vanlig romluft –
veier 1,2 kg - en m3 luft.
Det gjør at jeg kan finne ut noe om
hvor mye fuktighet det er i lufta,
og hvor mye vann jeg trenger å fjerne
for å gjøre luften tørrere.
Jeg kan regne ut hvordan
jeg skal gjøre det.
Fordi Gud gav vekt til lufta.
Jeg syns det er stilig.
En beskrivelse av Gud
i bibelen,
Handler om vann og luft.
Det er det jeg jobber med.
Jeg ønsker å samarbeide
med Gud
og
skaperverket.

Dagens inspirasjon er hentet fra:
Job.28,20-28tirsdag 10. desember 2019

Salig er du som...


Bilde på vei til Saksa
Toppen er 1073 meter over havet,
og fjellet er en del av Sunnmørsalpene,
i Ørsta kommune.

Dagens ord:
Da Jesus så folkemengden,
gikk han opp i fjellet.
Der satte han seg,
og disiplene samlet seg om ham.

Han tok til orde og lærte dem:
         
     «Salige er de som er fattige i ånden,
          for himmelriket er deres.
         
     Salige er de som sørger,
          for de skal trøstes.
         
     Salige er de ydmyke,
          for de skal arve jorden.
         
     Salige er de som hungrer og tørster
              etter rettferdigheten,
for de skal mettes.
         
     Salige er de barmhjertige,
          for de skal få barmhjertighet.
         
     Salige er de rene av hjertet,
          for de skal se Gud.
         
     Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.
         
     Salige er de som blir forfulgt
for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.

Ja, salige er dere
når de
for min skyld
håner og forfølger dere,
lyver og snakker ondt om dere
på alle vis.
Gled og fryd dere,
for stor er lønnen dere har i himmelen.
Slik forfulgte de også profetene
før dere.
Fra

På toppen av Saksamandag 9. desember 2019

Det var som om Gud var nær.


I går var det som om Gud var nær.
Jeg ba
- ba om velsignelse for Gudstjenesten,
- for alle som var der -
og det var som om Gud 
velsignet den veldig
- for meg.
Jeg tenkte:
Hm
det var en sterk Gudstjeneste –
så sterk at tårene trillet.
Selv om det var enkelt –
og tilpasset utviklingshemmede.
Hm
Jeg fikk noen tanker om at
- Noen kan stenge
for Guds stemme
- Og noen åpner
for Guds stemme
- det er mye jeg ikke forstår, Herre.
Tror løsningene
kommer fra deg.
Du Sier:
 Se, jeg står for døren og banker.
Om noen hører min røst
og åpner døren,
vil jeg gå inn til ham og holde måltid,
jeg med ham 
og han med meg.  
For 14 dager siden,
sa en dame at dette var flott Gudstjeneste.
- og jeg syns ikke det.
Nå kan vi legge det som har vært
bak oss.
Se jeg skaper noe nytt,
sier Herren.
kan du og jeg være åpne
for at Gud kommer til oss –
slik at de rundt oss
merker det.
Fordi
han kom inn til deg
og holdt måltid
sammen med deg.

Slike Jesus sier i Joh.14:
«Den som elsker meg,
vil holde fast på mitt ord,
og min Far skal elske ham,
og vi skal komme
og bo hos ham.