søndag 29. oktober 2017

Lyset- og det positive som stråler mot Deg.

Hei
Kjære du

I dag
fikk jeg lyst til
å dele med deg
noe om lyset.
Lyset som kan være
inne i deg.
Som hjelper
deg.

Tenker at
dette lyset er noe positivt
som stråler mot deg,
og som fortsetter
fordi du tar det imot,
og fordi
du er som et speil
som lar det skinne
videre
til de du møter.

Tror godheten
er som strømmer
av godhet fra Gud,
som fortsetter å strømme
hele tiden
når du bruker av det.
Slik som strømmen i stikkontakten,
du får glede av den
fordi du er tilkoblet 
og bruker av den.

Dette er skrevet
med tanke på
at Gud gir oss 
noe
når vi er åpne for
hva han vil si oss.
Og lytter til Gud
ved å lese i bibelen
og høre hva andre
som kjenner Jesus
har å si
om Ham
og troen på ham.Dette var tanker etter å ha lest dagens bibelord:

Dette er budskapet 
vi har hørt av ham
og forkynner for dere:
Gud er lys,
det finnes ikke mørke
i ham.

Sier vi at vi har fellesskap
med ham,
men vandrer i mørket,
da lyver vi
og følger ikke sannheten.

Men dersom vi vandrer 
i lyset,
slik han selv er i lyset,
da har vi fellesskap
med hverandre,
og blodet fra Jesus, hans Sønn,
renser oss for all synd.


Sier vi at vi ikke har synd,
da bedrar vi oss selv,
og sannheten er ikke i oss.

Men dersom vi bekjenner
våre synder,
er han trofast
og rettferdig,
så han tilgir oss syndene
og renser oss for all urett.

Sier vi at vi 
ikke har syndet,
gjør vi ham til en løgner,
og hans ord er ikke i oss.

Mine barn,
dette skriver jeg 
til dere
for at dere 
ikke skal synde.
Men om noen synder,
har vi en talsmann 
hos Far,
Jesus Kristus, Den rettferdige.
Han er en soning 
for våre synder,
ja, ikke bare for våre,
men for hele verdens.lørdag 7. oktober 2017

Begynnelsen på det viktigste?

Husker jeg fikk to spørsmål.
Det ene var
hvis jeg døde i natt
og kom til porten
og fikk spørsmålet:
Hvorfor skal jeg slippe deg inn
i min himmel,
der det bare er godhet?


Tenk om
Gud som skapte deg,
ønsker
å si deg noe
nå?Spørsmålet:
Hvorfor skal jeg slippe deg inn
i min himmel?

Jeg forsto
at dette
måtte jeg finne
riktig svar på.

Hm

Har du svaret klart?

Husker
en gang
da jeg var barn.
Jeg var redd,
fordi jeg ikke visste
om jeg kom til himmelen,
hvis jeg døde den natten.
Og da jeg skulle konfirmeres
visste jeg ikke
om jeg var bra nok.

Senere var jeg redd for
å miste troen på Gud,
fordi det var så mange ting
og så mye greier
som kunne gjøre
at jeg «mistet» Gud.Jeg kan ikke
gå skritta dine.

Kanskje jeg kan gå
litt sammen med deg?

Det er noe av troen min:
At han som var med i det skapte
fra begynnelsen –
han den allmektige
ønsker
å gå
veien
sammen
med Meg.
Jeg trenger ikke forstå det.
Men prøver å gå.
Og jeg merker
at jeg har en støttespiller
i han som går med meg.


Uansett?

Dette jeg har skrevet i dag
er begynnelsen på noe mer.

Tenk om 
Du
skriver videre
det vigtigste
spørsmålet?

Ha 
en god dag
- - -
Fordi Gud er god?

onsdag 4. oktober 2017

Forholdet til min(e) nærmeste?


I dag handler det om
forhold.
Hvilke forhold har jeg
til min(e) nærmeste?
Og hvilke forhold har du?

Så leser jeg dagens bibelord.
Om de 12
som Jesus sender ut.
Han gir de noen instrukser.
På samme måte,
tror jeg
Jesus ønsker
å gi oss leveregler
som hjelper oss.
Tenk om det er slik
at vi må høre etter
hva Jesus vil si oss
for at
nye positive ting
kan skje?

Tenk om
du og jeg
må legge fra oss -
legge bort
egne tankemønster
for at positive ting
kan skje
i de nærmeste
relasjonene?

Tenk om
dette også gjelder
i våre oppgaver
som Gud har lagt ferdige
for oss.

Tenk om
det er slik
at dersom vi ikke
går i disse oppgavene,
kan vårt forhold
til Gud
plutselig en dag
falle i grus
fordi vi ikke
vandrer riktig vei
sammen med Jesus.
Han som ønsker
å gå
sammen med deg
og meg,
for at vi
skal kunne
være med på
det umulige.

Du og jeg
er sendt ut
for å gjøre
det som
vi bare kan gjøre
når
vi lar Jesus
være

sammen med oss. Dagens bibelord:
04.10.2017
5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem:
«Ta ikke veien til hedningene,
og dra ikke inn i samaritanenes byer! 
6 Gå heller
til de bortkomne sauene
i Israels hus. 
7 Gå og forkynn:
‘Himmelriket er kommet nær!’ 
8 Helbred syke,
vekk opp døde,
gjør spedalske rene
og
driv ut onde ånder!
Gi som gave
det dere fikk som gave. 
9 Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter
til å ha i beltet,
10 ikke veske til reisen,
heller ikke to kjortler
eller sandaler
eller stav.
For en arbeider er verd sin føde. 
11 Når dere kommer til en by eller landsby,
så finn ut hvem i den som er verdig
til å ta imot dere,
og bli der til dere skal dra videre.
12 Når dere kommer inn i huset,
skal dere hilse det med fred. 
13 Og er huset det verdig,
skal freden komme over det,
men dersom huset ikke er det verdig,
skal freden vende tilbake til dere selv.

søndag 1. oktober 2017

Høre og gjøre?
Har vi fasiten?


Den som er klok
hører det Jesus vil si
og gjør det ordene sier.

Hm

Den som bare hører
men ikke gjør det ordene sier, -
den går det dårlig med -
når det blir uvær,
Leser jeg videre fra
http://www.bibel.no

Kanskje det betyr at
når livet blir vanskelig,
eller når Jesus kommer for å hente oss,
da kan vi ha mistet troen,
hvis vi ikke har hørt
og gjort etter det ordene sier oss.

Hvis vi ikke har lest og hørt
fra bibelen,
og tatt ordene inn over oss?

Hm.

Hva betyr dette for deg?
Hvis jeg ikke tar feil,
så er dette svært viktig
for både Deg og Meg.
Dette er helt frivillig.
Ikke gøy sier du kanskje.

Hm

Hva skal jeg svare?
Du og jeg står likt,
med samme muligheter.
Jeg syns det er dette
som handler om 
det beste og det viktigste
i mitt liv.

Det føles aldri som noe jeg må.
Det er som om jeg har vunnet
muligheten til
å få inspirasjon, hjelp og støtte
fra han som skapte meg
og hele universet.

"Slapp av" -
jeg forstår ikke dette jeg heller.
Men det er som om vi plutselig
kan merke Guds godhet.
Og det er som om Gud
plutselig sender noen
der vi er, går eller sykler, -
og
plutselig
merker vi at 
Gud er tilstede.
Og du er til for en,
som trenger deg.
Eller plutselig
merker du at en er der for deg.
Plutselig virker Guds godhet,
og merkes fordi
vi har valgt Jesus.

Fordi Gud er med
der vi er,
når det er det vi ønsker
og lever for.

Plutselig
har du det gøy og spennende,
fordi du vandrer
sammen med Gud,
og han viser deg noe positivt
du får bidra med
til de rundt Deg.

Jeg vet at dette kan virke
som uvirkelige tanker
for Deg.
Men kanskje
plutselig
merker du Gud -
der Du er.

Vi
undres.

Fra 
www.bibel.no:
Hver den som hører disse mine ord
og gjør det de sier,
ligner en klok mann
som bygde huset sitt på fjell.
Regnet styrtet, elvene flommet,
og vindene blåste og slo mot huset.
Men det falt ikke,
for det var bygd på fjell.
    Og hver den som hører disse mine ord
og ikke gjør det de sier,
ligner en uforstandig mann
som bygde huset sitt på sand.
Regnet styrtet, elvene flommet,
og vindene blåste og slo mot huset.
Da falt det,
og fallet var stort.»
    Da Jesus hadde fullført denne talen,
var folket slått av undring over hans lære,


Men troen er en tro
som ikke hviler på 
gode gjerninger.

Ef.2.8-10
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi skulle vandre

dem.