tirsdag 26. september 2017

Bønn


Bønn
Vi bøyer våre knær for deg Far,
Du som er Herre over alt i himmel og på jord.
Må du som er så rik på herlighet,
gi vårt indre menneske
kraft og styrke ved din Ånd.
Må Kristus ved troen bo i våre hjerter,
slik at vi kan stå rotfestet og grunnfestet 
i kjærlighet.
Hjelp oss Herre 
at vi sammen med alle de hellige
kan bli i stand til å fatte 
bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, 
som overgår all kunnskap.
La oss bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår.
Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! 
Amen.


Fritt etter ef.3
www.bibel.no

søndag 24. september 2017

Alene med hjelperen.


Noen ganger
fikset Jesus
skavankene der og da.

Noen ganger
trenger han tid
alene
med deg
for at dine
plager…
-
For at dine
plager
skal bli 
borte.
-
Alene
med
Jesus
-
Jesus
og
deg
-
Alene

sammen
?Tanker fra dagens tekst
www.bibel.no

lørdag 9. september 2017

RIKELIG GRUNN TIL Å VÆRE STOLT.Vi har rikelig grunn
til
å være glade
og stolte
i Kristus Jesus.

Fordi

Vi har fått hjelp
til fremgang
og
glede
i
troen.

Hm
Dette var noe å tenke på.
Dette som jeg leser om
fra dagens bibelord
i Fil.1Hjelp til denne gleden
har jeg fått
fra bibelen,
fra andre som tror,
ved å be
og
ved å lytte til
hva Gud ønsker å si.

Det siste syns jeg ikke er enkelt,
men plutselig er det som om
Gud viser Deg noe.

Ønsker Deg
en
Gud nær Deg -
Dag.
J

  
Fra Fil.4

     4 Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!  5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.  6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
     8 Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!  9 Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere. 

http://www.bibel.no/