torsdag 26. mars 2020

For Deg som er levende - Er Gud - Alltid

Bølger i livet?

Jeg Er,
sier Herren til Deg.
Du velger selv
om du bryr deg om
at Gud Er.
Du velger selv
om du gjør noe med det.

Gud gleder seg til
tid med Deg.
Gud gleder seg til
å vise sin godhet
for Deg
og 
De Du møter.
Godhet
som merkes.
Akkurat slik som et vann
som er levende,
Fordi det får vann
ovenfra
og
gir vann videre.
På samme måte
vil du merke velsignelsene
fra Herren
fordi
du lot deg fylle av Ham,
og gav videre
av velsignelsene
som Herren gav
Deg.
Like naturlig
som vannet ovenfra
gir overflod til
Kvilevatnet
som renner videre i
Storelven.
Like naturlig
sender Storelven
vannet videre.

Slik Er Du
skapt
til å være -
Akkurat
Den Du Er.
Akkurat nå.
Ikke la noe
være i veien
for skaperen
som gir vannet,
gir deg
det livgivende vannet
ovenfra.
Eller kanskje
innenfra?

Plutselig
er du fylt,
slik at godheten fra
Herren strømmer.
Strømmer fra Herren
gjennom deg
til Den
Du møter
i dag.

Joh.7
Jesus…ropte:
«Den som tørster,
skal komme til meg
og drikke!
Den som tror på meg,
fra hans indre
skal det,
som Skriften sier,
renne elver
av levende vann.»
Dette sa han
om Ånden
de som trodde på ham,
skulle få. 

Joh.4
Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann.
Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»
Hun sier:
«Hvordan kan du som er jøde,
be meg, en samaritansk kvinne,
om å få drikke?»
For jødene omgås ikke samaritanene.
Jesus svarte:
«Om du hadde kjent Guds gave
og visst
hvem det er som ber deg om drikke,
da hadde du bedt ham,
og han hadde gitt deg levende vann.»
«Herre», sa kvinnen,
«du har ikke noe å dra opp vann med,
og brønnen er dyp.
Hvor får du da det levende vannet fra?
... 
Jesus svarte:
«Den som drikker av dette vannet,
blir tørst igjen.
Men den som drikker av det vannet jeg vil gi,
skal aldri mer tørste.
For det vannet jeg vil gi,
blir i ham en kilde
med vann
som veller fram
og gir evig liv.» 
Plutselig ser du det,
- merker det.
Ha en velsignet dag.

fredag 13. mars 2020

Din tro har frelst deg. Gå i fred!I dag undres jeg over
hvorfor Jesus kunne si:
«Din tro har frelst deg.»
I andre situasjoner
sa han det til andre også,
spesielt folk han helbredet.
Men i dag
tar det kaka.
Han sa det til dama
som folk visst
hadde levd et
syndefullt liv:
«Din tro
har frelst deg.»
Hm.

Ikke nok med det.
Jesus sa også til kvinnen:
«Syndene dine er tilgitt.»

I dag undres jeg over:
Hvorfor skal du og jeg
bære videre
på egen og andres
synd og elendighet, -
Når vi bare kan komme til Jesus. -
Og Jesus sier til Deg:
«Syndene dine er tilgitt.
Din tro har frelst deg.
Gå i fred!»

  
Fra 
Luk.7
En av fariseerne innbød Jesus 
til å spise hos seg,
og han gikk inn i fariseerens hus 
og tok plass ved bordet. 
Nå var det en kvinne der i byen
som levde et syndefullt liv.
Da hun fikk vite 
at Jesus lå til bords 
i fariseerens hus,
kom hun dit
med en alabastkrukke
med fin salve.
Hun stilte seg bak Jesus,
nede ved føttene,
og gråt.
Så begynte hun å fukte føttene hans
med tårene
og tørket dem med håret sitt.
Hun kysset føttene hans
og smurte dem med salven.
Da fariseeren 
som hadde innbudt ham,
så det,
tenkte han med seg selv:
«Var denne mannen en profet,
ville han vite hva slags kvinne det er
som rører ved ham,
at hun fører et syndefullt liv.»
   Da tok Jesus til orde.
«Simon», 
sa han til fariseeren,
«jeg har noe å si deg.»
«Si det, mester», 
svarte han.
Jesus sa:
«To menn hadde gjeld 
hos en pengeutlåner.
Den ene skyldte fem hundre denarer,
den andre femti.
Men da de ikke hadde noe 
å betale med,
etterga han dem begge gjelden.
Hvem av dem 
vil da holde mest av ham?»
Simon svarte:
«Den han etterga mest, 
tenker jeg.»
«Du har rett», 
sa Jesus.
Så vendte han seg mot kvinnen
og sa til Simon:
«Ser du denne kvinnen?
Jeg kom inn i ditt hus;
du ga meg ikke vann
til føttene mine,
men hun fuktet dem
med tårer
og tørket dem
med håret sitt.
Du ga meg ikke
noe velkomstkyss,
men helt fra jeg kom,
har hun ikke holdt opp
med å kysse føttene mine.
Du salvet ikke
hodet mitt med olje,
men hun smurte føttene mine
med den fineste salve.
Derfor sier jeg deg:
Hennes mange synder
er tilgitt,
derfor har hun vist
stor kjærlighet.
Men den som får lite tilgitt,
elsker lite.»
Så sa han til kvinnen:
«Syndene dine er tilgitt.»
Da begynte de andre gjestene
å spørre seg selv:
«Hvem er han,
som til og med tilgir synder?»
Men Jesus sa til kvinnen:
«Din tro har frelst deg.
Gå i fred!»