søndag 31. juli 2016

KANSKJE-NOEN GANGER-ER DET GUD

Kanskje
Noen ganger:
Sender Gud Deg


Kanskje
Noen ganger:
Sier Du det Gud vil at Du skal si
til Den Du møter


Kanskje
Noen ganger:
Tok en i mot Gud
fordi han
møtte Deg
Kanskje
Noen ganger:
Er det vi som møter Gud,
fordi
det er
her
Gud
Du og jeg
erJesus sier:
«Den som tar imot en som jeg har sendt,
tar imot meg.
Og den som tar imot meg,
tar imot ham som har sendt meg.»

Joh.13, 20

fredag 22. juli 2016

JESUS LEVER"Jesus lever",
sier jeg.
«Jeg er ikke der»
sier du,
og jeg prøver å forstå deg.

Ja, - jeg tror det er slik
at du rett og slett
ikke kan forstå Gud,
uten at Gud viser deg det.Du spør meg kanskje:
«Hvordan kan du vite at Jesus lever,
og at han kan ha noen betydning for meg?»

Sorry,
det hjelper ikke deg,
om jeg sier at,
jeg opplever Gud,
at jeg merker at
han hjelper og er nær meg.

Du må oppleve det selv.

-     -     -     -     -     -     -

«Hvordan?»
sier du.

Og jeg blir svar skyldig,
jeg kan ikke overbevise deg.

Jeg kan fortelle om at Gud er glad i Deg.
Gud som krever at du er feilfri og bare god.
Og som også ser
at du og jeg, -
vi får det ikke til.

«Flaks»
J
som jeg egentlig ikke forstår,
men har tatt det til meg, -
jeg tror det
og opplever at det er sant, -

Det at Gud var så glad i Deg
at han sendte sin egen sønn,
som levde dette perfekte og gode livet
som Du og jeg ikke klarer å leve.
Jesus levde for Deg.
Så døde han
i stedet for Deg.
 Og tok med seg
"din elendighet",
dine feil og mangler,
opp på korset.

Derfor får Du tilgivelsen,
når Du ber han om det.

Alt kan Du legge fra deg på korset.
Ofte kan det hjelpe
å legge en og en ting fra seg, -
der
ved Jesu kors.

-     -     -     -     -     -     -

Sååå
sto Jesus opp igjen
fra Døden.
Jesus som er Gud og menneske, -
det var ikke mulig for «døden»
å holde på ham.

Derfor er han i livet,
for Deg.
Du kan be til ham,
Du kan ha kontakt med ham.
Den Hellige Ånd
kan komme til Deg.

Jeg forstår det ikke,
men det oppleves.

Det fine er
at Jesus alltid står
med åpne armer
og venter på Deg
og meg.

Uansett!!!Jeg leser i bibelen:

Dere skal søke meg,
og dere skal finne meg.
Når dere søker meg av et helt hjerte,
lar jeg dere finne meg,
sier Herren. 

Og
Når dere kaller på meg
og kommer for å be til meg,
vil jeg høre på dere.

-     -     -     -     -     -     -

For av nåde er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige
for at vi skulle vandre i dem.
Ef.2.8-10

-     -     -     -     -     -     -

 For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga sin Sønn, 
den enbårne, 
for at hver den som tror på ham, 
ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv.
Joh.3.16

-     -     -     -     -     -     -

Tror Jesus er slik Bjørn Eidsvåg synger i "Eg ser":
"Eg vil gå med Deg"

torsdag 14. juli 2016

LIVSLOVENEJeg prøver meg –
og noen ganger virker det: 
"Gud hva vil du si meg med alle disse ordene
som jeg leser i dag?"

«Livslovene»
svarer det inne i meg.


Tror Gud vil si oss
at han har noen livslover
som vil hjelpe oss.


for å ha det bra –
med seg selv -
med Gud –
og med de rundt oss.


«Livslover»
gitt

til
Deg
Dere er Guds utvalgte,
helliget
og
elsket 
av ham.

Kle dere derfor i
inderlig medfølelse
og
vær gode,
milde, 
ydmyke 
og 
tålmodige,
så dere bærer
over
med hverandre
og
tilgir hverandre
hvis den ene har noe
å bebreide den andre.

Som Herren har tilgitt dere,
skal dere tilgi hverandre.

Og over alt dette:

Kle dere i kjærlighet,
som er båndet
som binder sammen
og
gjør fullkommen.

La Kristi fred råde i hjertet,
for til det ble dere kalt 
da dere ble én kropp.

Og vær takknemlige!

La Kristi ord
få rikelig rom
hos dere!

Undervis og rettled
hverandre
med all visdom,

syng salmer, viser
og åndelige sanger
til Gud
av et takknemlig hjerte.

Og la alt dere sier 
og 
gjør,
skje i Herren Jesu navn,
med takk 
til Gud, vår Far, ved ham.

Dette er fra Kol 3,12-17
http://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord


fredag 8. juli 2016

SAMLER DU PÅ VERDIENE?Dere skal samle skatter
i himmelen,
der verken møll eller mark ødelegger
og tyver ikke bryter inn og stjeler.
For der skatten din er,
vil også hjertet ditt være.


Øyet er kroppens lampe.
Om øyet ditt er klart,
er det fordi kroppen er fylt av lys.

-   -   -   -   -   -   -
I fotnoten til dette verset
står det noe om at de
forestilte seg øyet som en «lyskaster»,
som lyser opp omgivelsene.
Fordi lyset kommer
fra kroppens indre.
-   -   -   -   -   -   -

Men om øyet ditt er sykt,
er det fordi kroppen er fylt av mørke.
Er nå lyset i deg mørke,
hvor dypt blir ikke da mørket!Ingen kan tjene to herrer.
Han vil hate den ene
og elske den andre,
eller holde seg til den ene
og forakte den andre.
Dere kan ikke tjene
både Gud
og
Mammon.

Dette er kopi fra dagens bibelord 
i www.bibel.no Matt 6,19-24