lørdag 28. november 2015

Bekymringene mine, - hvor ble de av?


I dag «funker» det ikke Herre.
Jeg er bekymret.
Og du sier:
Vær ikke bekymret.
Ja – men, Herre,
det er så mye som kan gå feil.

Da er det som om Jesus sier til meg:
«Jeg er i går og i dag den samme,
ja til evig tid.»
Og samtidig minner han meg om
at han er her for meg,
hele tiden.
Tror han også minner meg om at
veien kan bli brattere,
tyngre og lengre å gå,
hvis jeg velger å ikke
holde meg nær til Gud.

Tankene mine går videre:
Kanskje ikke veien er enkel
sammen med Jesus heller?
Da er det som om han svarer:
«Med meg blir din vei velsignet,
og den blir vakrere.
Noen du møter
ser lyset fra meg,
fordi jeg er med deg.»Så tenker jeg på noen hendelser,
som viser hvordan Gud er der for den ene:

Først tenker jeg på Naaman
som hadde en hudsykdom.
Han satt ikke i stua si
og ventet på at han skulle bli bra,
men ha reiste til «gudsmannen».
Gud gjorde ham frisk.

Det er som om Gud sier til meg
at jeg må gjøre noe, -
ikke sitte å vente
på at miraklene
skal "falle rett i fanget" på meg.Tenker på henne som de ville
ta livet av,
fordi hun hadde gjort noe galt.
Så var Jesus der
og forteller alle,
at den som er uten synd
kan kaste den første steinen på henne.
Jesus har omsorg for dama:
«Heller ikke jeg fordømmer deg,»
sier Jesus.
Det gjør noe med meg å lese om denne omsorgen, -
som er gjengitt nedenfor.

Tenker også på han som var lam.
Han hadde venner som hjalp ham.
De bar ham til Jesus
og ga ikke opp, 
selv om det egentlig var umulig
å treffe Jesus.
De "ordnet møte" med Jesus
som sa:
«Stå opp,
ta båren din og gå hjem!»


Tenker videre at dette minner meg om 
at jeg skal fortsette
å ha tro til Jesus, -
fortsette å be, -
også når det virker håpløst.
-   -   -   -   -   -   -

Takk Herre, -
Nå kjennes livet lettere.Jesus vet 
at du er 
den du er
der du er.
Han venter på Deg,
fordi det er noe 
han ønsker å gi deg.

Herren velsigne Deg.Kanskje du lurer på hvorfor jeg skriver slik?
?
Da svarer jeg at dette handler bare om
mine tanker og erfaringer, -
om Gud som føles
og merkes 
i mitt "levde liv".
-    -    -    -    -    -    -

Han med hudsykdommen leste jeg om i 
2.Kongebok 5 
i www.bibel.no

Dama i Joh.8:
3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram  4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.  5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?»  6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren.  7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»  8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden.  9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»• 


Han lamme: Luk.5.17-26

tirsdag 24. november 2015

Herre, du vet -139Til korlederen. Av David. En salme.
      
           Herre, du ransaker meg og du vet –
        
     2 du vet om jeg sitter eller står,
          på lang avstand kjenner du mine tanker.
        
     
3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
          du kjenner alle mine veier.
        
     
4 Før jeg har et ord på tungen, Herre,
          kjenner du det fullt ut.
        
     
5 Bakfra og forfra omgir du meg,
          du har lagt din hånd på meg.
          


Joh.4.10
Jesus svarte:
«Om du hadde kjent Guds gave
og visst hvem det er som ber deg om drikke,
da hadde du bedt ham,
og han hadde gitt deg levende vann.»


Joh.8
«Den av dere som er uten synd,
kan kaste den første steinen på henne.» 

Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 
Da de hørte dette,
gikk de bort, én etter én,
de eldste først.
Til slutt var Jesus alene igjen,
og kvinnen sto foran ham.
Da rettet han seg opp og spurte:
«Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»
Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.»
Da sa Jesus:
«Heller ikke jeg fordømmer deg.
Gå bort,
og synd ikke mer fra nå av!»•

lørdag 21. november 2015

Er det bare meg det kommer an på?

Dette har vært en god uke.
Gode seminarer,
Gode samtaler og
Gode mailer.
Takk til dere som ga noe,
slik at uka mi ble bra.

Det er meg det kommer an på,
sa Gyrid Beck Solberg
i et fantask foredrag på mandag.

Hun snakket om at jeg kan gjøre det
bitte litt bedre hver dag.
Og når det har gått en uke
har det skjedd en forbedring.

Litt og litt bedre hver dag,
 - etter en uke,
 - en måned. 
Så har det skjedd
en positiv forandring, -
I LIVET MITT.

Hvor har han det fra?
Kan spørsmålet være.

Faktisk - "Jesus sa meg noe viktig i dag",
i dagen bibelord fra www.bibel.no:
«Derfor er enhver skriftlærd som er blitt himmelrikets disippel, 
lik en husherre som henter fram nytt og gammelt av sitt forråd.»

Ja, - Gyrid, -
Det er meg det kommer an på.
Og jeg må bestemme meg for å hente,
kraften og inspirasjonen
fra et sted.

Og jeg kommer tilbake til "noe av det jeg lever etter":
Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere. (Jak.4.8).

Deretter er det trist og vanskelig å lese fortsettelsen,
etter dagens bibelord.
Det rør meg,
en slags fortvilelse.

Men jeg sier til Gud:
Jeg vil ta utfordringen, Herre Gud.

Jeg har bestemt meg:
Jeg har tro på DEG GUD.

Dagens bibelordet var fra Mat. 13.58
Og på grunn av deres vantro 
var det ikke mange mektige gjerninger 
han gjorde der.

Ja, - "Det er meg det kommer an på"
Gud er den samme,
uansett.
Med åpne armer
og godhet
FOR MEG.


Og fordi jeg har tro på Gud,
så er han her.

GUD VIRKER!


Tenker også:
Jeg må våkne.
Det var på hjemplassen,
at Jesus ikke gjorde
mektige gjerninger.

Kjære Jesus:
"La ikke det vanlige,
det trygge nettverket mitt,
stenge for det du vil gjøre.
La din godhet virke,
slik at vi,
merker DIN GODHET.

TAKK HERRE,
Alt er mulig for DEG!


søndag 8. november 2015

Kjære DEG!


I dag kan DU velge.


Ønsker DU å ta valg som
fører DEG 
nærmere GUD
eller
som fører DEG 
lenger bort fra GUD?I dag kan DU velge
å utføre handlinger
som fører DEG
nærmer
GUDS omsorg for DEG.mandag 2. november 2015

Hvordan svarer Gud?


Hvis du ber om at Gud 
skal hjelpe deg til å få et bedre liv.
Da får du ikke hjelp fra Gud.

Hvis du ber om at Gud
skal hjelpe deg til å få et bedre liv,
for å bety mer for andre.
DA SVARER OG 
HJELPER GUD.Dette var tanker jeg fikk,
og skrev på en lapp rett før jeg sovnet i går kveld.
Du kan selv tenke etter,
om det er slik???

Kanskje Gud sender 
tanker til deg?


Rett før jeg skrev denne lappen,
leste jeg om Heidi Baker.
Hun vokst opp i et rikt og vellykket hjem
i California.
Nå brenner hun for å hjelpe andre,
og fortelle andre om Jesus.
Hun har vært med å starte menigheter,
som hjelper tusenvis av hjemløse barn i Mosambik.
Hun merker mye motgang,
men også enorme velsignelser fra Gud -
med tegn og under.
Og hun får se de mange, 
som merker Guds godhet,
og positive forandringer skjer.

Se gjerne
http://korsetsseier.no/2015/10/31/mamma-afrika/Veldig lett å si til seg selv: 
"Jeg kan ikke."

Men uansett:
Du kan be for en, -
og Gud sender velsignelse.
Du kan bety noe,
for den ene du treffer,
fordi Gud velsigner Deg!

Tror vi må løfte øynene,
og se mot lyset 
og det gode.
Se på Gud.

Da er det Gud som gjør,
at du betyr en forskjell.

Ha en velsignet uke!Fra www.bibel.no:


Mark.16
Og han sa til dem: 
«Gå ut i hele verden 
og forkynn evangeliet 
for alle mennesker! 
....de gikk ut og forkynte overalt, 
og Herren selv virket med 
og stadfestet Ordet 
gjennom de tegn som fulgte.


Hebr.10.24-25
La oss ha omtanke for hverandre, 
så vi oppgløder hverandre 
til kjærlighet 
og gode gjerninger. 
Og la oss ikke holde oss borte 
når menigheten vår samles, 
som noen har for vane. 
La oss heller oppmuntre hverandre, 
og det så mye mer som dere ser
at dagen nærmer seg. 


Tilbud - hver dag:
Hold dere nær til Gud, 
så skal han holde seg nær til dere. 
(Jak.4.8)


 .......Dere har ikke, 
fordi dere ikke ber.
Dere ber, 
men får ikke, 
fordi dere ber galt. 
Dere vil sløse det bort i nytelser.
Jak.4.2-3


I Joh.15.16 sier Jesus: 
Dere har ikke utvalgt meg, 
men jeg har utvalgt dere 
og satt dere til å gå ut 
og bære frukt, 
en frukt som varer. 
Da skal Far gi dere alt 
dere ber om i mitt navn.LYKKE TIL -
OG GUDS FRED 
VIL FØLGE DEG!