tirsdag 24. november 2015

Herre, du vet -139Til korlederen. Av David. En salme.
      
           Herre, du ransaker meg og du vet –
        
     2 du vet om jeg sitter eller står,
          på lang avstand kjenner du mine tanker.
        
     
3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
          du kjenner alle mine veier.
        
     
4 Før jeg har et ord på tungen, Herre,
          kjenner du det fullt ut.
        
     
5 Bakfra og forfra omgir du meg,
          du har lagt din hånd på meg.
          


Joh.4.10
Jesus svarte:
«Om du hadde kjent Guds gave
og visst hvem det er som ber deg om drikke,
da hadde du bedt ham,
og han hadde gitt deg levende vann.»


Joh.8
«Den av dere som er uten synd,
kan kaste den første steinen på henne.» 

Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 
Da de hørte dette,
gikk de bort, én etter én,
de eldste først.
Til slutt var Jesus alene igjen,
og kvinnen sto foran ham.
Da rettet han seg opp og spurte:
«Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»
Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.»
Da sa Jesus:
«Heller ikke jeg fordømmer deg.
Gå bort,
og synd ikke mer fra nå av!»•

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar