fredag 23. mars 2018

Et glimt av GudI dag
er dagen
da Gud ønsker å si oss
at vi kan velge å vandre i lyset,
fordi da ser vi mer.

Ja, Gud ønsker å gi deg
den hellige ånd,
og
ikke bare litt av den.

Det jeg mener er at:
Jeg tror
og jeg erfarer,
at Gud ønsker
å gi oss kreative evner,
evner som gjør
at vi vandrer
i det Gud vil 
at vi skal.

Ikke stress.

Plutselig viser Gud oss
en.

Plutselig takker
den ene
for at du er til,
fordi du viste
en
godhet.

Du viste
en
et glimt
av Gud.
Joh.8,12
Igjen talte Jesus til folket og sa:
«Jeg er verdens lys.
Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.»

lørdag 10. mars 2018

GUDS NATUR - FOR DEG - NÅ

I dag har Gud tanker
for Deg.
Han ønsker å gi Deg
godhet.

I går hadde Gud tanker
for Deg.
Han ønsket å gi Deg
det Du trang
for det livet
han ville at Du
skulle leve i går.

I morgen
har Gud
godhet og velsignelse
han ønsker å gi Deg.

I over i morgen
har Gud flere gode gaver
til nettopp Deg.

Min venn
det er to ting:

Det gode fra Herren
kommer til Deg
fordi
du har åpen kanal til
han som skapte nettopp 
Deg.

Guds godhet
fortsetter å strømme
fordi
du lar det strømme 
videre til De
Du møter
Din vei.

Du er som en elv,
åpen for å ta i mot
det Gud gir deg.

En elv får vann
ovenfra
som renner videre.
Ja, -
Slik er naturen
 og
Gud.

Guds natur

som er

Deg
og
Den
Du
møter
Fra
https://www.bibel.no/nettbibelen

Salme 36 9-10
De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.
          
For hos deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lys.
Jer.2 13
For to onde ting har folket mitt gjort:
De har forlatt meg,
kilden med levende vann,
og hugget seg brønner,
sprukne brønner som ikke holder vann.


Fra Joh.7
Jesus ... ropte: 
«Den som tørster, 
skal komme til meg 
og 
drikke!
Den som tror på meg, 
fra hans indre 
skal det, 
som Skriften sier, 
renne elver 
av levende vann.»
Dette sa han om Ånden 
de som trodde på ham, 
skulle få.

-   -   -   -   -   -   -


LEVENDE VANN
HELT GRATIS
FOR DEG
OG MEG
OG DE VI MØTER