mandag 26. februar 2018

ENSOMHET eller EN SOM TRENGER DEG


Noen ganger føles ensomhet.


Noen er rundt Deg
men ensomheten er allikevel 
inne i Deg

Noen ganger er det fordi
Du ikke slipper noen inn til Deg

Noen ganger er det fordi
noen ikke slipper Deg inn til seg

Noen ganger
bare kjennes det slik ut

Noen ganger
er det Din tur
til å gå ut av
ensomheten

Fordi det er
En
som trenger
nettopp
Deg


onsdag 14. februar 2018

Se, han blunder ikke og sover ikke.I går skrev jeg
om å be
til Gud, - Far 
som ser Deg.

I dag
blir jeg minnet om
at
«det ikke er så enkelt.»
Jeg ba om å finne noe viktig
som er borte.
Det var som om jeg fikk svaret
at det skal ligge
slik at jeg finner det i
«det rommet i kjelleren.»
Men jeg fant det ikke.
Hvorfor Gud?
Jeg forstår ikke?

Gud
nå må du våkne,
prøver jeg å si inne i meg.
Se, Han blunder ikke,
og sover ikke,
husker jeg fra salme 121.

Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere,
Sier det også inne i meg, - fra Jak.4,8

Så er det som Gud minner meg om
mine erfaringer.

Erfaringene med
at jeg alltid kan be,
og at det alltid
blir annerledes
enn jeg tenker.

Erfaringer med
at Gud er med
å viser meg ting, -
viser meg mennesker.

Som den gangen Gud
ba meg å gå ut å be for sønnen
til postmannen.
Jeg som ikke visste om han hadde noen sønn.

Du kan lese om det her:

Eller som
en ukjent jeg traff
på sykkelveien.
Jeg fortalte at jeg jobbet med
en oppfinnelse 
jeg fikk ovenfra.
Og han svarte:
«Da har du uante muligheter.»
Og det ble en påminnelse for meg.
At når noe kommer fra Gud,
da er alt mulig.

Jeg kjenner at 
det skurrer litt inne i meg.
Er alt mulig
med Guds hjelp?

Tenk om det er slik med Gud,
at han ser til hjerte ditt.
Plutselig
kan han møte deg fordi du er «innom»
Eller
at
han møter deg
og er nær deg
fordi
du
holder deg
nær til ham.

Tenk om?


Salme 121

          Jeg løfter mine øyne mot fjellene.
          Hvor skal min hjelp komme fra?
        
     
2 Min hjelp kommer fra Herren,
          himmelens og jordens skaper.
        
     
3 Han vil ikke la din fot vakle,
          din vokter vil ikke blunde!
        
     
4 Se, han blunder ikke og sover ikke,
          Israels vokter.
        
   
  
5 Herren er din vokter,
           Herren er din skygge
          ved din høyre hånd.
        
     
6 Solen skal ikke skade deg om dagen,
          heller ikke månen om natten.
        
     
7 Herren skal bevare deg fra alt ondt.
          Han skal bevare ditt liv.
        
     
8 Herren skal bevare din utgang og din inngang
          fra nå og til evig tid.

tirsdag 13. februar 2018

NÅR DERE BER...
Når dere ber.....

MEN NÅR DU BER
skal du gå inn 
i rommet ditt 
og
lukke døren
og
be 
til din Far
som er 
i det skjulte.
Og 
din Far,
som ser 
i det skjulte,
skal lønne 
deg.


Fra dagens bibelord i bibel.no


tirsdag 6. februar 2018

Elske Herren din Gud og den du møter på din vei.36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 

37 Han svarte:
«‘ Du skal elske Herren din Gud
av hele ditt hjerte
og av hele din sjel
og av all din forstand.’ 

38 Dette er det største 
og første budet. 
39 Men det andre er like stort:

 Du skal elske din neste som deg selv.’ 

40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Les Matt 22,34-40 

Fra dagens bibelord:
https://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord

Sideblikk:
Du klarer ikke å elske
en du ikke vet hvem er.

Herren Jesus
blir du kjent med
i bibel,
bønn
og sammen med andre

som lever i troen.

torsdag 1. februar 2018

GUD, TAL TIL MEG

Noe av min historie:
For meg var det forferdelig med norsk på skolen, -
det å skrive stil var «en lidelse».

Men for mange år siden fant jeg tilfeldigvis,
på Gudfeldig vis, - sangen:
Gud tal til meg
.

Etter å brukt denne sangteksten
som min bønn i over 20 år,
har Gud overrasket meg.

Plutselig forsto jeg
at Gud har hørt 


HER ER SANGEN:
Gud, tal til meg så mine ord
En tone bringe kan fra deg,
Så de som vill i verden fòr,
Kan atter finne livets vei!

O led meg så jeg lede må
Dem som tar feil av vei og sti,
Og styrk meg så jeg livets vann
En trett og motløs sjel kan gi!

Ja, styrk meg ved din Hellig Ånd
Så mens jeg selv på klippen står,
Jeg rekke kan en hjelpens hånd
Til dem som synker og forgår!

O tenn meg, sett min sjel i brann,
Fyll meg med nådens herlighet.
Salv du min tunge så jeg kan,
Rett vitne om din kjærlighet.

Ja, bruk meg, Herre, også meg,
Just som du vil, ja hvor og når,
Inntil engang ditt åsyn jeg
I evig klarhet skue får! 

T: Frances R. Havergal 1872

Fordi det er Gud som er virksom i dere
For det er Gud

som er virksom

i dere,

så dere både vil

og gjør

det som er etter Guds gode vilje.


Fil.2,13