torsdag 26. september 2019

Fremtid og håp

Jer.29
12 Når dere kaller på meg
og
kommer for å be til meg,
vil jeg høre på dere.
13 Dere skal søke meg,
og
dere skal finne meg.
Når dere søker meg
av et helt hjerte,
14 lar jeg dere finne meg,
sier Herren.
-   -   -   -   -   -   -
11 For jeg vet
hvilke tanker jeg har
med dere,
sier Herren,
fredstanker
og
ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.

Fra