lørdag 22. september 2018

FLYTTE? TIL DET STEDET GUD VISER DEG?
Tenk om jeg sier til min kone,
nå skal vi flytte til
et sted som Gud viser oss,
fordi Gud har sagt
at vi skal gjøre det.

Jeg undres.

Gud sa til Abram:
«Dra bort
fra landet ditt…
til det landet som jeg skal vise deg!
…Jeg vil velsigne deg...
Du skal bli til velsignelse.
         
Tenk om
Gud ønsker å si deg noe...
nå...?

Tenk om det Gud sier
betyr at
Han vil velsigne deg...
og
Du skal bli til velsignelse.
Hvis du ønsker å gjøre
det
Gud
viser deg.

«Tuller du eller er du bare dum?»
sier du kanskje.

Men jeg undres.
Jeg undres over ting Gud gjør,
og over det han ikke gjør.
Jeg har merket
at hvis jeg alltid starter dagen
sammen med Herren,
med å lese i bibelen og be,
da viser Gud meg noe.

Jeg merker også,
at Gud ikke er noen automat
som gir etter min innsats
eller mine ønsker.
Men han kommer med godhet.
Og jeg merker at
det blir ikke på den måten jeg tenker meg det.

Gud
du irriterer meg,
du gir ikke de enkle løsningene
jeg ønsker meg.
Det hadde vært så lett 
for deg Gud.

Kanskje jeg forstår
at hvis jeg hadde tatt regien
over Guds vilje…
Hm... 
da hadde det ikke blitt
Guds vilje?

 Ok Gud
det er som om du sier til meg
med vennlighet
og godhet:
«Jeg har mer
å gi deg.
Jeg har mer
å lære deg.
Fordi du vandrer med meg,
går jeg sammen med deg
og
velsigner
deg»


Bilder fra Saksa i Sunnmørsalpene

Over er tankene som kom 
etter å ha lest i bibel.no
dagens bibelord:

1 Herren sa til Abram:
«Dra bort
fra landet ditt og fra slekten din og fra farshuset ditt
til det landet som jeg skal vise deg! 
2 Jeg vil gjøre deg til et stort folk.
Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort.
Du skal bli til velsignelse.
         
    
3 Jeg vil velsigne dem som velsigner deg,
          men den som forbanner deg, skal jeg forbanne.
          I deg skal alle slekter på jorden velsignes.»

4 Så dro Abram, slik Herren hadde sagt ham, og Lot dro sammen med ham. Abram var 75 år gammel da han brøt opp fra Harran.torsdag 6. september 2018

Hvor reiser du?

Har vært på reise
med min eldste sønn.
Det har vært topptur
og nedtur.
En reise jeg likte og er glad for,
i flott natur
og gode samtaler.


Hvor reiser du?
Hvor reiser jeg?
Vi er ansvarlige for reisen vår.


Husker sangstrofen:
«Vil du til himmelen,
da må du gå veien som fører dit»
Jesus sier til deg:

Se,
jeg har satt foran deg
en åpnet dør,
som ingen kan stenge.
Åp.3,8

Herren din Gud er hos deg,
en helt som frelser.
Han fryder og gleder seg over deg
og viser deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd