søndag 22. juli 2018

KAN DU TILGI MEG? - JEG HAR FEILA.
I dag er det som om Gud minner meg om
at jeg kaster stein på noen.

Kanskje ikke det at jeg kaster steinen,
men jeg står der samme med dem
som ville kaste stein
på henne som hadde feila i livet sitt.

Eller tenkt om
det er enda verre med meg,
fordi jeg fordømmer
noen som jeg tror
har feil tanker og motiver,
og så handler det
bare om en væremåte
som er annerledes en min egen.

Det handler om noen jeg tar feil av,
fordi jeg ser og syns
«ditt og datt»
om noen.

"Den som er uten synd
kan kaste den første steinen,"
sier Jesus.

Jesus viser omsorg.
Han står der.
Han tar vare på
den som gjør feil i livet sitt.

Jesus sier:
«Heller ikke jeg fordømmer deg.
Gå bort,
og synd ikke mer
fra nå av!»


2 Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. 3 Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte henne fram 4 og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 6 Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for. Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 7 Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.» 8 Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 9 Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. 10 Da rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 11 Hun svarte: «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»•

Joh 8,2-11 - fra www.bibel.no


onsdag 18. juli 2018

HERRENS VELSIGNELSE - TIL DEG!


Ta imot
Herrens
velsignelse:I dag leser jeg
Herren velsigne deg
og bevare deg.
Jeg stopper opp og tenker: 
dette er til deg.

Så tenker jeg
hm...
her er det noe feil.
Det er som om jeg 
må ta en ny runde
med meg selv
og Gud.

Herren velsigner meg
og bevarer meg,
sier det inne i meg.
Dette blir sterkt for meg,
Jeg kjenner at tårene
og gråten kommer,
fordi Gud kjennes så nær.

Herren velsigner
og
bevarer Meg.

Jeg leser videre:
Herren lar sitt ansikt
lyse over meg
og
er meg nådig.

Jeg stopper opp.
Og vet at
Gud selv sier dette til meg.
Jeg må fatte dette, tenker jeg.
Lyset fra Guds ansikt, -
lyser direkte fra Gud over meg.
Samtidig som Gud er nådig
og jeg er tilgitt - helt ufortjent.
Fordi alle mine synder og feil,
tok han
da han døde på korset for meg.

Kjenner jeg strever litt 
med å la ordene nå meg.
Må lese en gang til:
Herren lar sitt ansikt
lyse over meg
og 
er meg nådig.
-   -   -
Herren løfter sitt åsyn på meg
og
gir meg fred.

Så sier jeg til deg i dag:
Ta imot
Herrens velsignelse!

Nå kan Du velge
om du tar imot
Herrens velsignelse
slik det står skrevet
til Deg
øverst på siden.


Herren velsigne
Deg


søndag 15. juli 2018

INSPIRASJON - OVENFRA


Inspirasjon inspirerer.


Hvordan kan noen egentlig inspirere deg?
Tror ikke skryt på facebook eller andre steder hjelper.

I dag vil jeg lytte -
Lytte til hvem du egentlig er -
Høre om dine drømmer -
Høre om det du er god på -
Hva er det som gjør deg glad -
Hva gjør deg kreativ.

Jeg lytter -

Så stopper det opp hos deg -
Det er som om 
det kom noen mørke skyer og tanker inne i deg.

Det er som om noe av gleden og kreativiteten forsvinner.
Noe i livet ditt
bremser for din godhet, din kreativitet 
og 
din omsorg.
Det er som om noe av kraften i din omsorg
er pakket inn i en pakke.
En pakke med fint papir og bånd.

Å Herre, sier jeg -
Masse godhet er pakket inn -
Ingen får se det -
Ingen får glede av det.
De ser bare en fin pakke.

Du og jeg –
Vi blir litt stille –

Innpakket godhet i silkepapir?

Noen går glipp av glede og godhet, -
 fordi 
gode velsignelser er pakket inn.

Så er det som om Herren selv forteller:
Pakken kan bare åpnes av den som har den.

Tror Herren vil si oss noe mer:
Du trenger hjelp til å pakke opp.

Tenk om båndet på pakken ligner på et kors,
og vil fortelle deg noe.

Du er deg
og gjøre det på din måte –
i ditt tempo.

Det er som julaften –
men dette er mye større.
Vi står rundt deg,
og gleder oss over den flotte pakken
og innholdet av den -
Innholdet som er ditt, -
og som stadig blir mer
etter hvert som andre får glede av innholdet.

Så blir jeg tankefull –
du kan velge å utsette
å åpne -
åpne opp for godhetene, velsignelsene,
omsorg og kjærlighet
som Gud gir.

Ef.2,10 sier at du er skapt til gode gjerninger,
som Gud har lagt foran deg,
for at du skal vandre i dem.

Tenker Herren selv
legger ting til rette
slik at du merker Guds omsorg og velsignelse.
Og de du møter, -
møter godhet og velsignelse fordi de møter deg -
fordi du får det ovenfra

Da har du:
UANTE MULIGHETER


Ja, men hvordan,
sier du kanskje?

???

Noen ganger er hjelpen, -
å finne et kors 
eller å tegne korset, -
og legge fra deg en og en elendighet, 
en og en plage 
eller det du ikke er fornøyd med,
og legge det fra deg ved korset.
Fordi Jesus døde på korset for all elendighet,
og han bærer det bort.
Jeg skrev mine ting under korset, -
Da ble muren og veggen jeg hadde møtt
borte.
Det mørke og vonde,
ble erstattet
av en ubeskrivelig glede og fred.

Lurer litt på
om Gud har en egen forbindelse
som er lagt opp
og tilpasset
bare for deg,
og til mer den brukes
til bedre fungerer den, -
og det er alltid forbindelse
på Guds side.


tirsdag 10. juli 2018

Må Guds gode hånd verne om deg
Denne sangteksten syns jeg er vanskelig:

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd
verne om deg til vi møtes igjen.Sangteksten stemmer ikke med mine erfaringer,
og det bibelen sier meg.
Jeg har opplevd
at noen av mine bratteste bakker,
de førte meg oppover.
Noen av mine tyngste situasjoner i livet,
førte meg nærmere Gud
og gjorde noe positivt med meg.
Ja, - plutselig opplevde jeg en
ubeskrivelig fred og glede,
da jeg la elendighetene fra meg ved korset.

Min tyngste opplevelse som tenåring
lærte meg noe om andres behov
og at vi alle er til - for hverandre.
og jeg tror det også viste meg mer om
en Gud som Er
og kan oppleves.


Jeg klarer ikke å synge teksten,
at du alltid må ha medvind.
Jeg ønsker ikke at du skal miste den styrken og utholdenheten,
som motvind gir.
Tenk om du trenger skikkelig motvind,
for å oppleve Guds godhet?
Plutselig opplever du et godt pusterom,
det er som om Gud gir deg av sin omsorg.
Det blir som en lun krok,
der solen skinner.
Du merker at du har blitt sterkere i uværet,
og du merker Guds gode nærvær,
som et lunt sted i solen.

Jeg syns det er stilig.
Jesus sa til de som var med ham:
«Kom med meg …..og hvil dere litt»
En båttur ble avkoblingen.
Det øde stedet som de trodde var fristedet,
det ble «velsignelsesstedet» -
Der Herren velsignet
det som fantes,
slik at alle fikk så mye de ville ha.
I brødunderet (Mark.6)
Tror dette vil si oss
at når livet ikke ble den hvilen,
eller når det blir annerledes enn tenkt,
Da er det en ny mulighet
for at Gud kan vise deg
en ny velsignelse
som han ønsker å gi deg
Kanskje mitt i uværet?


Tenk om det er slik
at noen ganger merkes det
at det er fordi du velger det Gud vil,
at du får motbakke.
Og plutselig ser du at det var
de vanskelige dagene
som bar deg oppover til nye høyder. 
Jak.4,8
Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere.

Mat.11
28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile. 
29 Ta mitt åk på dere og lær av meg,
for jeg er mild og ydmyk av hjertet,
så skal dere finne hvile for deres sjel
30 For mitt åk er godt
og min byrde lett.»
torsdag 5. juli 2018

DU ER VIKTIG FOR OSS
Skriver til nettopp Deg
fordi vi er noen rundt Deg
som det er viktig for
at Du har det bra.

Du har omsorg
Du har kunnskap
Du har godhet

Du er skapt
for de Du møter
og
De rundt Deg.

Plutselig opplever De
glede over
å møte Deg.

Du har alle de gode egenskapene
som gir andre
glede
over å møte Deg.


En ting til:
Gud er glad i deg,
akkurat som den du er –Jeg tegnet korset.
Jeg skrev ned
en og en plage,
en og en elendighet
ved korset.
Da
kom gleden og freden.
Det vonde 
hadde Jesus tatt med seg,
da han døde på korset,
for Deg.

Teksten ble:
Jeg møtte veggen,
men hvor ble den av?

mandag 2. juli 2018

GLEDE


Her er noe som har vært til oppmuntring for meg
fra jeg var tenåring:
Fra https://www.bibel.no/Nettbibelen - Fil.4
Gled dere alltid
i Herren! 
Igjen vil jeg si:
Gled dere!

La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.

Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.
Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter
og tanker
i

Kristus Jesus.Til slutt, søsken:
Alt som er sant og edelt, rett og rent,
alt som er verdt å elske og akte,
alt som er til glede
og alt som fortjener ros,
legg vinn på det!

Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg,
gjør alt dette!
Så skal fredens Gud være med dere.