tirsdag 14. juni 2022

Plutselig kommer kraften og styrken - Ovenfra - Utenfra?

 Pinse

tanker:

Hvordan kan du merke Guds godhet?

Hvordan forklarer du Den Hellige Ånd?

Du ser - et stort flott vann.

I den ene enden

er det gjengrodd med siv.

Plutselig ser du hvorfor.

Det er noe som stenger for utløpet.

Elven i dalen nedenfor har tørket bort.

Plutselig forstår du

at dette gjelder ditt liv.

Plutselig skjer det noe.

Du hører en lyd fra himmelen,

som en kraftig vind som blåser.

Noe skjer

som du ikke trodde

var mulig.

Det er som himmelkrefter ovenfra

tar tak i gromset

som stenger for utløpet.

Plutselig

er det noe som åpnes.

Plutselig

er det du som gir

det livgivende vannet

til de som lengter etter det ned i dalen.

Plutselig

merker du

påfyll av nytt rent vann.

Det strømmer.

Det kommer fra den store kilden,

som aldri

mister renhet,

eller styrke

eller mengde.

Herrens livgivende vann,

Herrens godhet,

Kilden.

Den strømmer til deg,

og gjennom deg –

Fordi

det har utløp.

Det får strømme videre,

til de som trenger det.

Bare å ta imot

fra Herren,

Hele tiden.

Fordi du trenger det.

Bare gi videre

til den du møter,

som trenger noe fra Herren.

 

Igjen ser jeg

det flotte store vannet,

Kilden.

Som renner klart og rent,

over i det lille vannet.

Ditt lille vann,

som er klart og rent å flott.

Plutselig blir mange glade.

De ser ditt klare rene vann.

De får drikke av det

fordi du henter styrke og kraft og næring

fra Herren,

og lar det strømme videre

til den du møter.

Ha en god, velsignet dag,

fordi det er alltid

noe mer...

Mer som tas imot

som deles

Se...

http://hjemveien.blogspot.com/2016/05/pinse-med-mer-enn-draper-ord-for-dagen.html


mandag 13. juni 2022

Bring me word of your unfailing love!«Let the morning bring me word of your unfailing love,

for I have put my trust in you.

Show me the way I should go,

for to you I entrust my life.»

Salme 143,8.

 

8 La meg høre om din miskunn om morgenen,
jeg setter min lit til deg!
Lær meg den veien jeg skal gå,
for jeg løfter min sjel til deg.


 


 Salme 25, 4-5

Herre, la meg kjenne dine veier.

Lær meg dine stier!

 

La meg få vandre i din sannhet,

lær meg, for du er Gud, min frelser!

Til deg setter jeg alltid mitt håp.