tirsdag 13. oktober 2015

Hvorfor er jeg skapt som akkurat MEG?Fra salme139 , av Divid.

       
Herre, du ransaker meg og du vet –
         
du vet om jeg sitter eller står,
på lang avstand kjenner du mine tanker.
         
Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
         
Før jeg har et ord på tungen, Herre,
kjenner du det fullt ut.
         
Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
         
Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
         
Hvor skulle jeg gå fra din pust,
hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
         
Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
legger jeg meg i dødsriket, er du der.
         
Tar jeg soloppgangens vinger
og slår meg ned der havet ender,
         
da fører din hånd meg også der,
din høyre hånd holder meg fast.
         
Jeg kan si: «La mørket skjule meg
og lyset omkring meg bli natt.»
         
Men mørket er ikke mørkt for deg,
natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
         
For du har skapt mine nyrer,
du har vevd meg i mors liv.
         
Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
    Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
         
Knoklene mine var ikke skjult for deg
da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.
         
Dine øyne så meg da jeg var et foster.
Alle dager er skrevet opp i din bok,
de fikk form før én av dem var kommet.
         
Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg,
summen av dem er ufattelig!
         
Teller jeg dem, er de talløse som sand,
blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.
         
-     -     -     -     -     -     -
         
Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
 prøv meg og kjenn mine tanker!
         
Se om jeg følger avguders vei,
og led meg på evighetens vei!

lørdag 3. oktober 2015

JESUS BRYR SEG.......OM DEG!
Jesus bryr seg…….om Deg!

I dag er det som om Gud minner meg om to kvinner.
Fordi han ønsker å si:
Jeg bryr meg om Deg.

Den som kom først opp i min tanke
er henne som jeg husker fra 30 år tilbake, -
som jeg ikke har sett siden.
Jeg husker henne for hennes
omsorg og varme,
jeg tror også det var noe med hennes «dype tanker,»
kanskje det var som om hun hadde opplevelser,
som en ung kvinne burde ha sluppet.

Så etter 30 år,
ringer jeg henne.
Jeg forteller henne at for en uke siden,
var det som om Gud minnet meg om Deg.
Det var som om Gud sa
at jeg bryr meg om det som er vanskelig.
Gud bryr seg om Deg.
Kvinnen sa noe om at hun ikke husket meg. -
Jeg kjente igjen stemmen,
som fortsatt hadde varme, omsorg og
andre opplevelser enn «de fleste»

Så forteller hun, at det var noe rundt henne
som gjorde at hun fikk angst,
og dette toppet seg for en uke siden.
Dette var så ille at hun ble 50 % sykemeldt, -
hun som jobbet med å hjelpe andre.
Situasjonen gjorde at hun hadde lest litt i bibelen også.

Dette er omtrent et halvt år siden.
I dag blir jeg igjen minnet om denne kvinnen.
Og det er som om Gud sier at jeg skal skrive det ned,
så Du kan lese det.

Fordi Gud har omsorg for Deg.

Så tenker jeg på
en annen kvinne
med store plager.
Hun nærmet seg Jesus bakfra
og rørte ved dusken på kappefliken hans,
og straks stanset blødningen.
Jeg tenker at dette handler om
Jesus som bryr seg
og har omsorg.
Han lar ikke en kvinne bli borte i mengden,
uten å si:
«Din tro har frelst deg, datter.
Gå i fred!»

Her er teksten:

Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år.
*Alt hun eide, hadde hun brukt til leger,•
men ingen hadde klart å gjøre henne frisk.
Hun nærmet seg Jesus bakfra
og rørte ved dusken på kappefliken hans,
og straks stanset blødningen.
Da spurte Jesus:
«Hvem var det som rørte ved meg?»
Da ingen ville svare, sa Peter:
«Mester, folk presser og trenger seg inn på deg fra alle kanter.»
Men Jesus sa:
«Det var noen som rørte ved meg,
for jeg kjente at en kraft gikk ut fra meg.»
Da kvinnen skjønte at det ikke kunne skjules, kom hun skjelvende fram.
Mens alle så på, kastet hun seg ned for ham
og fortalte hvorfor hun hadde rørt ved ham,
og hvordan hun var blitt frisk med det samme.
Da sa Jesus til henne:
«Din tro har frelst deg, datter. Gå i fred!»

Du kan lese mer i
Luk 8

Ovenfor skrev jeg:
"At det er som om Gud minner meg om....."

Jeg tenker at vi er forskjellige,
og Gud har forskjellige 
"gaver til oss."
Noen kaller det "nådegaver*."
Plutselig virker de,
fordi vi er "i nærheten av Jesus,"
og ønsker å være til for Gud og hverandre.

Jesus sier:
"Din tro har frelst deg,
Gå i fred!"

-      -      -      -      -      -      -

*Nåde.......
Jeg tenker at det er noe vi får
uten å fortjene det
bare fordi:
Så høyt har Gud elsket verden...
elsket Deg og meg
Joh.3,16