fredag 28. oktober 2022

"Det var synd" - sa du kanskje?

Kanskje du har brukt uttrykket:

«Det var synd»

 

Jeg merket det – da alt var helt svart.

Jeg la fra meg en og en ting ved korset.

Jeg merket det,

Jesus tok bort en og en elendighet

etter hvert som jeg la de fra meg,

da jeg skrev ned en og en plage,

under korset som jeg hadde tegnet på PC’n.

Tenk om det er slik

som det står

at alle mine og dine feil,

tok han med seg

da han døde på korset for feila dine og mine.

Jeg merket det der og da -

en ubeskrivelig glede og fred kom,

og mørket inne i meg

ble borte -

på korset.

Tenk om…Dagens bibelord i dag:

1. Johannes 1,8–2,2

https://bibel.no/

Seier vi at vi ikkje har synd, 

då fører vi oss sjølve vill, og sanninga er ikkje i oss. 

Men dersom vi sannar syndene våre, 

er han trufast og rettferdig,

så han tilgjev oss syndene 

og reinsar oss for all urettferd. 

Mine born, 

dette skriv eg til dykk så de ikkje skal synda.

Men om nokon syndar, 

har vi ein talsmann hos Far. 

Det er Jesus Kristus, Den rettferdige. 

Og han er ei soning for syndene våre, 

ja, ikkje berre for våre, 

men for alle i heile verda.


Dette kan oppleves.
Hørte noen snakke om at ordet synd
kom fra ordet sund, som skiller øy fra fastlandet.
Synd er det vi gjør som skiller oss fra Gud.
Skiller oss fra godheten som Gud vil gi
til den som vil legge fra seg
elendighetene som Jesus har 
gjort opp for.

Ha en velsignet fin Dag 
i freden og gleden
ovenfra.

torsdag 13. oktober 2022

Trenger ikke være stor.


Jeg trenger ikke være stor.

Herren utvalgte meg,

Til å være nettopp meg

For Deg.

Slik nettopp Du

Er Deg for meg,

Og for Den Du møter.

Du betyr en forskjell.

Dersom Du ønsker å være forskjellen

for Deg selv,

er Du forskjellen for Deg selv.

Når du bidrar

Med å være nettopp Den Du Er,

Bidrar Du 

med noe mer

Der Du Er.

Noe bare Du kan gi,

til Den du møter.

Nettopp nå

Er Det Du som er

Deg for Meg.

Takk til Deg,

Fordi det er Du

Som er Deg!Dette er tanker skrevet etter å ha lest dagens bibelord i Markus 9 fra bibel.no


 Hvem er den største?

33 De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem: 
«Hva var det dere snakket om underveis?» 
34 Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om 
hvem som var den største. 
35 Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: 
«Om noen vil være den første, 
må han være den siste av alle og tjener for alle.» 
36 Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. 
Han la armen om barnet og sa til dem: 
37 «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. 
Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, 
men ham som har sendt meg.»

mandag 3. oktober 2022

Inderleg medkjensle

 

Skjærgårdsgospel i Kragerø

I dag igjen

undres jeg over Jesus.

Han hadde «inderleg medkjensle»,

leste jeg på nynorsk.

Han hadde «inderleg medkjensle»

med enka som hadde mistet sin eneste sønn.

Tenk om Jesus

har «inderleg medkjensle» med deg.

Tenk om han stopper opp hos deg,

og sier «gråt ikke».

Sønnen til enka var død,

og Jesus sa til ham:

«Stå opp!»

Jeg undres over Jesus

som kunne fikse alt.

Jeg undres over

at Jesus sa:

"Alt er mulig for den som tror."

Jeg undres over Jesus

som snakket om at

hvis dere blir i meg

og mine ord blir i dere,

be da om hva dere vil,

og dere skal få det.

Jeg undres over Jesus som sa:

"Dere har ikke utvalgt meg,

men jeg har utvalgt dere

og satt dere til å gå ut og bære frukt,

en frukt som varer.

Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.

Dette er mitt bud til dere:

Elsk hverandre!"

(Joh.15 i www.bibel.no)