lørdag 26. august 2017

Kjære Deg.Noenganger er livet brysomt
det er vanskelig
vanskelig å vite hva som er rett.
Noen ganger
er det vanskelig å vite: 
Hvordan være best i forhold til min kjære?

Lever du rett
Hvor er ditt hjerte
i forhold til din(e) kjære.
i forhold til Gud
Lever du i lyset?

Gud ønsker å la strålene strømme til deg
Tenk om du får strålene bare på ryggen
fordi du er vendt feil vei?
Tenk om strålene blir svakere og svakere
fordi du er på vei bort fra lyset?

Hvordan er dine valg?

Gud ønsker nærkontakt med deg
i lyset
i godheten fra Gud.
Gud har en hjelpesone.
Alle som vil
kan komme innenfor, -
i denne hjelpesonene
Vil du?

«Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære,»
sier Jesus til oss.
«Min fred ønsker jeg å gi dere, ikke den fred som verden gir,»
sier han også.

Vil du ta imot det gode, Herren ønsker å gi?

Ønsker du å legge fra deg
det som plager deg,
hos Jesus.

Jeg har leste noe om at
da blir alt som nytt.
Du kan legge all elendighet
ved korset.
Så er det borte.
Jeg har opplevd det,
det funker.

Jeg har merket befrielsen, 
av å legge elendighetene mine ved korset,
slik det var den gangen jeg skrev:
Jeg møtte veggen, men hvor ble den av?

Jeg fortsetter å komme til Jesus.
Dette er noe jeg kan og vil fortsette med.

Du må også velge.
Velge å leve med Jesus,
og få mere velsignelse.
Eller du kan velge mindre Jesus,
og kanskje miste ham
fordi du står feil vei
bort fra Gud.

Jesus sier:
«Kom til meg alle dere som strever
og har tungt å bære,

Jeg vil gi dere hvile.


torsdag 17. august 2017

Tenk om Gud vil gi Deg godheterNoen ganger
må du ta forhåndsregler.
Du må gjøre noe
for å sikre deg.
Og det du gjør
kan
du stå for
helt alene...
eller...

Jeg vet ikke hva du kan,
men jeg syns det var tankevekkende å lese i dag,
at de bygget en bymur,
med tårn og porter.
De satte inn dører
med bolter og bommer.

De
Helliget
muren
og
dørene

hm
Kanskje det gjelder
å
jobbe skikkelig.
Kanskje
yte
bedre enn det forventes.

Tenk om jeg kan,
gjøre slik de gjorde:
Helliget
arbeidet
mitt
og
alt
jeg
er 
en del av.

At Gud helliger
vårt verk???

Tenker at dette handler om
Guds beskyttelse
Guds velsignelse.

En Guds velsignelse
som handler om…
jeg vet ikke hva det handler om.
Men plutselig er det som om
jeg merker
en "godhet" fra Herren
som bare kom.
Jeg husker
Jesus som velsignet
bitte litt mat,
slik at det ble nok til mange.

Jeg vet også
at det handlet om motgang.
Det handlet om
en motgang,
der Gud er med.

Husker en umulighet.
Det var en mann 
som fortalte om Jesus
uansett.
Derfor puttet de ham i et strengt bevoktet fengsel.
Natten før myndighetene
sannsynligvis skulle ta livet av ham
var mange samlet i bønn.
Så skjer det:
Han i fengselet blir vekket
av en engel.
Lenker faller av,
dører åpner seg.
Plutselig er mannen
i frihet.

Jeg blir minnet om:
Hold Dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til Dere.
(Fra Jak.4.8 – bibel.no)
Tenk om det skjer noe,
når vi legger noe frem for Gud?
Hva blir du minnet om?

Tenk om vår bønn
åpner for
Velsignelse
fra
Herren.

Tenk om
velsignelser mangler
fordi...
...fordi du og jeg
glemmer å be til vår Gud.

Tenk om Gud
gledere seg
til å vise deg
velsignelser,
fordi han ønsker å gi
godhet
til Deg
og De
Du møter?

Tenk om?

I dag startet mine tanker her Neh.3 
http://www.bibel.no/

Øverstepresten Eljasjib og brødrene hans, prestene,
gikk i gang med å bygge Saueporten.
De helliget den og satte inn dørene.
Deretter helliget de muren
helt til Hundretårnet og Hananel-tårnet.  
2 Ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko, og
ved siden av dem bygde Sakkur, sønn av Imri.  
3 Fiskeporten ble bygd av etterkommerne til Senaa.
De tømret den opp
og satte inn dører med bolter og bommer.

-   -   -

Leser om mannen Peter i fengselet
i bibel.no/apgj 

Til Deg:

Fil.4,4-7
Gled dere alltid i Herren!
Igjen vil jeg si: Gled dere!
La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.
Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.
Be og kall på ham med takk.
Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter
og tanker i Kristus Jesus.

Ef.2,8-10
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi
skulle vandre i dem.


søndag 13. august 2017

Er det riktig å.........?

En dame sa til meg,
at hun levde i synd.

Hm
Jeg husker en annen dame.
De kom til Jesus med henne.
Hun var tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd,
og de hadde en lov som sa at slike skulle steines.

Hm…

Denne historien er til oss.

Jesus sier
til
deg og meg:

«Den som er uten synd,
kan kaste den første steinen.»

Hm…

Kan jeg kaste
stein
noen???

Hm…

Jeg går bort.
Andre går også.
Jesus blir alene
med den som har syndet,
og sier:

«Heller ikke jeg fordømmer deg.

Gå bort,
og synd ikke mer
fra nå av!»Fra Joh.8 i www.bibel.noKjære Deg.
Jeg skriver ikke dette
fordi…………………..

Jeg skriver fordi
Jesus
ønsker
å møte
nettopp Deg.


Hva tror du
Jesus vil si
Deg???

Noen ganger
er det som om
Jesus sier meg noe.

Jeg kan si til Deg :
«Kom å se,
han som tilfører livet mitt
noe positivt»
Og jeg kan fortelle om at
ofte merkes Gud,
fordi
jeg har valgt
å holde meg nær til ham.Plutselig
møter du Jesus
og kan legge fra deg
ting i livet,
som du ikke ønsker å bære videre.
Du kan oppleve det -
kanskje
på samme måte som meg.

Legge en og en ting
fra Deg,
ved korset
hos Jesus.

Plutselig
er problemene
lagt hos Jesus.
Plutselig
er plager
borte.Husker en annen dame,
som hadde tulla det til i livet sitt.

Hun møtte Jesus.
Det skjer noe i livet hennes.
Plutselig
må hun gå og fortelle det
til flest mulig:
«Kom å se en mann
som har fortalt meg
alt det jeg har gjort!
Han skulle vel ikke være
Messias?»

Plutselig
er det mange som
møter Jesus,
og som sier til Deg:
«Nå tror vi ikke lenger
bare på grunn av det du sa.
Vi har selv hørt ham,
og vi vet at han virkelig
er verdens frelser.»

Her er du
Her er jeg
Her er Jesus

Når du er klar
til å møte Ham.


Fra Joh.4:
Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann.
Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»

Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat.

Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde,
be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?»
For jødene omgås ikke samaritanene.

Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave
og visst hvem det er som ber deg om drikke,
da hadde du bedt ham,
og han hadde gitt deg levende vann.»

«Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med,
og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra?
Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen,
og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.»

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.
Men den som drikker av det vannet jeg vil gi,
skal aldri mer tørste.
For det vannet jeg vil gi,
blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.»

Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så hit.»

«Jeg har ingen mann», svarte kvinnen.

«Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus.
«For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann.
Det du sier, er sant.»

«Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen.
«Våre fedre tilba Gud på dette fjellet,
men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.»

Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer
da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far.
Dere tilber det dere ikke kjenner,
men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
Men den time kommer, ja, den er nå,
da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet.
For slike tilbedere vil Far ha.
Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

«Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen –
Messias er det samme som Kristus –
«og når han kommer, skal han fortelle oss alt.»

Jesus sier til henne:
«Det er jeg,
jeg som snakker med deg.»


I det samme kom disiplene hans,
og de undret seg over at han snakket med en kvinne.
Men ingen av dem spurte hva han ville
eller hvorfor han snakket med henne.

Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk:
«Kom og se
en mann
som har fortalt meg alt det jeg har gjort!
Han skulle vel ikke være Messias?»

Da dro de ut av byen og kom til ham.
…….
Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus
på grunn av kvinnens ord da hun vitnet:
«Han har fortalt meg alt det jeg har gjort.»
Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager.
Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord,

og de sa til kvinnen:
«Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa.
Vi har selv hørt ham,
og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»


Fra sangen Gud tal til meg - 
utdrag:

Gud, tal til meg så mine ord
En tone bringe kan fra deg,

Styrk meg med Din Hellige Ånd.
Salv du min tunge så jeg kan,
Rett vitne om din kjærlighet.

  

søndag 6. august 2017

Gode råd – hører vi på dem?
En som har peil
på hjelp og veiledning,
sa til meg:
«kom til meg,
så skal jeg hjelpe deg, -
slik at det som er vanskelig,
ikke lenger blir noe problem for deg»

Jeg kunne velge å si:
«nei-takk,
Jeg tror ikke
du kan hjelpe meg.»
Men jeg forstod at dette
var en som var dyktig på veiledning,
så jeg takket ja
siden han ikke skulle ha betalt.

Tenkte litt over det:
Hva er det jeg begir meg ut på?
Samtidig kjente jeg en glede og trygghet,
over valget av denne hjelperen.

Men livet var hektisk,
det ble litt halvveis.
Jeg hadde bare tid til
å komme til hjelperen av og til,
og det ble korte samtaler.
Noen ganger
rakk jeg bare å fortelle om problemene mine,
så styrtet jeg videre.

Tror ikke hjelperen min
var oppgitt over meg,
men det var som om han
hadde gode ting å gi.
Men ofte hadde jeg snudd meg
i mitt eget jag
etter et godt liv,
før hjelperen fikk gitt meg noe som helst.

Ble det slik
at jeg ikke hadde tid til
de gode rådene
som ville gjort livet mitt lettere?
De gode rådene
som ville hvert til hjelp
for de rundt meg, -
slik at de rundt meg
også kunne få glede av
hjelpen fra hjelperen.

Jeg syns egentlig det er fantastisk,
at hjelperen er her,
han har tid bestandig.
Tydelig at han
bare vil meg det beste.
Merker at han har 
en helt spesiell omsorg
for meg.
Hver gang jeg kommer,
er han der for meg.

Dette er merkelig
jeg kan ikke forstå det.
Det kommer en annen,
som får akkurat den samme
omsorgen som jeg får.
Samtidig forstår jeg
at omsorgen for denne andre,
ikke er slik som jeg fikk omsorg.
Nei,
den er slik hver eneste en trenger den.

Noen ganger sier han bare,
kom hit og hvil deg litt,
Jeg vil gi hvile.

Andre ganger minner han meg om:
«lær av meg,
jeg vil samarbeide med deg,
da blir alt lettere.»


Hvem er denne hjelperen?

Jesus sier:
28 Kom til meg,
alle dere som strever og bærer tunge byrder, og
jeg vil gi dere hvile.
29 Ta mitt åk på dere
og
lær av meg,
for jeg er mild
og
ydmyk av hjertet,
så skal dere finne hvile for deres sjel.
30 For mitt åk er godt
og
min byrde lett.»