torsdag 17. august 2017

Tenk om Gud vil gi Deg godheterNoen ganger
må du ta forhåndsregler.
Du må gjøre noe
for å sikre deg.
Og det du gjør
kan
du stå for
helt alene...
eller...

Jeg vet ikke hva du kan,
men jeg syns det var tankevekkende å lese i dag,
at de bygget en bymur,
med tårn og porter.
De satte inn dører
med bolter og bommer.

De
Helliget
muren
og
dørene

hm
Kanskje det gjelder
å
jobbe skikkelig.
Kanskje
yte
bedre enn det forventes.

Tenk om jeg kan,
gjøre slik de gjorde:
Helliget
arbeidet
mitt
og
alt
jeg
er 
en del av.

At Gud helliger
vårt verk???

Tenker at dette handler om
Guds beskyttelse
Guds velsignelse.

En Guds velsignelse
som handler om…
jeg vet ikke hva det handler om.
Men plutselig er det som om
jeg merker
en "godhet" fra Herren
som bare kom.
Jeg husker
Jesus som velsignet
bitte litt mat,
slik at det ble nok til mange.

Jeg vet også
at det handlet om motgang.
Det handlet om
en motgang,
der Gud er med.

Husker en umulighet.
Det var en mann 
som fortalte om Jesus
uansett.
Derfor puttet de ham i et strengt bevoktet fengsel.
Natten før myndighetene
sannsynligvis skulle ta livet av ham
var mange samlet i bønn.
Så skjer det:
Han i fengselet blir vekket
av en engel.
Lenker faller av,
dører åpner seg.
Plutselig er mannen
i frihet.

Jeg blir minnet om:
Hold Dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til Dere.
(Fra Jak.4.8 – bibel.no)
Tenk om det skjer noe,
når vi legger noe frem for Gud?
Hva blir du minnet om?

Tenk om vår bønn
åpner for
Velsignelse
fra
Herren.

Tenk om
velsignelser mangler
fordi...
...fordi du og jeg
glemmer å be til vår Gud.

Tenk om Gud
gledere seg
til å vise deg
velsignelser,
fordi han ønsker å gi
godhet
til Deg
og De
Du møter?

Tenk om?

I dag startet mine tanker her Neh.3 
http://www.bibel.no/

Øverstepresten Eljasjib og brødrene hans, prestene,
gikk i gang med å bygge Saueporten.
De helliget den og satte inn dørene.
Deretter helliget de muren
helt til Hundretårnet og Hananel-tårnet.  
2 Ved siden av dem bygde mennene fra Jeriko, og
ved siden av dem bygde Sakkur, sønn av Imri.  
3 Fiskeporten ble bygd av etterkommerne til Senaa.
De tømret den opp
og satte inn dører med bolter og bommer.

-   -   -

Leser om mannen Peter i fengselet
i bibel.no/apgj 

Til Deg:

Fil.4,4-7
Gled dere alltid i Herren!
Igjen vil jeg si: Gled dere!
La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.
Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.
Be og kall på ham med takk.
Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter
og tanker i Kristus Jesus.

Ef.2,8-10
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi
skulle vandre i dem.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar