torsdag 27. april 2017

HAR DU MEG KJÆR?

«Har du meg kjær?»
Spør Jesus tre ganger.

Tre ganger sier Jesus:
«Fø lammene mine!»
«Vær gjeter for sauene mine!»
«Fø sauene mine!
 Og
«Følg meg!»


Dette sier Jesus
i dagens tekst.
(www.bibel.no – joh.21)Jeg tenker at dette er 
en av de tøffe, såre og vanskelige
avsnittene i bibelen.

Kanskje Jesus sier til Deg Nå:
«Har du meg kjær?»

Kanskje Jesus sier til Deg:
«Fø mine lam,»
og mener at
«Du skal snakke med andre som tror,
om Meg»


For meg handler dette om utfordringer
jeg ønsker å være med på,
sammen med Deg.
For meg er det ikke noe jeg må,
men noe jeg opplever som gleder i livet.
Noe som "plutselig kommer mot meg".
Bare fordi 
Gud gir meg tanker.
Eller kanskje det er bare fordi 
Gud sender meg akkurat der og der
akkurat da.

Eller kanskje fordi
Gud...

Hvorfor leser du her
nå?

Kanskje fordi
Gud...?


En har sakt:

Jesus: 
«Min byrde er lett.»

Paulus: 
Vandre i gjerninger,
som Gud har lagt ferdige for deg.

Jakob: 
Hold Dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til Dere.

Paulus:
Gled dere,
la alle merke det,
vær ikke bekymret,
Guds fred skal bevare DereDirekte fra bibel.no:

Jesus sier til Deg i
Mat.11,28-30
Kom til meg,
alle dere som strever
og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere
hvile.
Ta mitt åk på dere
og
lær av meg,
for jeg er mild
og
ydmyk av hjertet,
så skal dere finne hvile
for deres sjel.
For mitt åk er godt
og
min byrde lett.» 


Paulus i Ef.2,8-10
For av nåde er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave. 
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige
for at vi skulle vandre i dem. 

Jak.4.8
Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere.

Fil.4,4-7
Gled dere alltid i Herren!
Igjen vil jeg si:
Gled dere!
La alle mennesker få merke at dere er vennlige.
Herren er nær.
Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud.
Be og kall på ham med takk.
Og Guds fred, som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker

i Kristus Jesus.

lørdag 22. april 2017

SE LYSET
Se lyset!


Jeg forstår ikke Herre.
Du har sagt at plagene våre,
og sykdommene tar du.
Og de samme tegn og under som du gjorde,
Skal også vi gjøre.
Har du lurt meg?
Er det noe feil med meg?
Menigheten vår, - vi fikser det liksom ikke?
Svar meg Herre!
-   -   -   -   -   -   -
Da er det som om skaperen fra det høye svarer meg:

Mitt barn,
jeg er alltid hos deg.
Hold deg nær til meg,
Så skal jeg holde meg nær til deg.
Du forstår stykkevis og delt, -
Og når du holder deg nær til meg, -
Viser jeg deg noe nytt.
Jeg vil vise deg glimt fra meg,
hver eneste dag.
Selv på din mørkeste dag.
Se på lyset.
Jeg er lyset!

-   -   -   -   -   -   -

Herre du har sagt at ditt ord er en
lykt for min fot og et lys for min sti.
Hm…
Takk for svaret, - Herre!
Ditt ord lyser opp på veien, -
Slik at jeg ser det jeg trenger, 

for å gå videre.

mandag 17. april 2017

DU TROR IKKE PÅ DET DER?
«Du tror ikke på det der,»
kan noen si.

Og jeg kan svare:
«Jeg tror på det der,
fordi 
jeg opplever det.»

Egentlig
ønsker jeg ikke å ramse opp
mine tegn og svar fra Gud,
fordi
mine opplevelser
av Guds nærhet og omsorg,
ikke kan hjelpe 
Deg.

Plutselig
kan 
Gud 
merkes.

«Hvordan?»
Spør du.

Jeg vet ikke.

Gud ønsker
å svare Deg,
slik det passer
for 
nettopp
Deg.