lørdag 26. juni 2021

Hvem er du Gud?


 Noen ganger

lurer jeg på

Gud -

hvor

og hvem

er du.

Så får jeg en fornemmelse av

at du Gud,

Du er her,

her hvor jeg er,

Her hvor jeg er nå. 

Så tenker jeg

at det betyr lite.

Det jeg mener er at det betyr mye for meg,

men jeg vil bare si deg

at det er noe som mangler,

hvis ikke du er med.

Hvis ikke du er med oss

som skal reise

dit all godhet er,

og kjærlighet er.

Den som startet med

at Gud er så glad i deg,

at han skapte Deg

som Deg

fordi han ville se

og oppleve 

Deg.

Jeg forstår det ikke,

men jeg har erfart,

en enorm glede og fred

som kom,

da jeg la fra meg

alle feila mine

og elendighetene

på korset.

Det er som om det er sant.

Det er som om det virker.

At Gud har elsket deg

så høyt,

at han sendte sin eneste sønn Jesus.

Slik at du kan tro på ham

og ikke gå fortapt,

men ha evig liv.

Egentlig er jeg ikke så veldig opptatt av 

det på den andre siden,

men jeg vil ikke at du

skal komme på feil side,

der ondskapen er samlet

den dagen du skal forlate

denne verden.

Jeg ønsker meg,

at du og jeg,

kan leve

i tilgivelsen

og det gode,

og møtes

på den gode siden

en gang. 

På veien

tar vi imot,

velsignelsene fra Herren.

Velsignelsene som forsetter å komme,

fordi vi lar de strømme videre

til de vi møter

på vår vei. 

Joh.3, 16

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

 

Joh.15, 1-17

16 Dere har ikke utvalgt meg,

men jeg har utvalgt dere

og satt dere til å gå ut

og bære frukt,

en frukt som varer.

Da skal Far gi dere

alt dere ber om

i mitt navn. 

17 Dette er mitt bud til dere:

Elsk hverandre!

 

I Joh.7, 37-39 sto Jesus fram og ropte:

«Den som tørster,

skal komme til meg og drikke! 

Den som tror på meg,

fra hans indre skal det,

som Skriften sier,

renne elver av levende vann.» 

Dette sa han om Ånden de som trodde på ham,

skulle få.

Ånden var ennå ikke kommet,

for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

 

Fra

https://bibel.no/nettbibelen