torsdag 23. februar 2017

KJENNER DU MEG I GJEN?
Kjenner du meg igjen?

Jeg har ikke trengt meg på Deg.
men jeg har vært i nærheten
da Du trengte meg.
Plutselig
noen ganger
hjalp jeg Deg
fordi Du ønsket
hjelp av meg.

Noen ganger
ville jeg gjerne hjelpe Deg,
men Du ville klare Deg selv.

Noen ganger
ville Du være for Deg selv,
Du ville ikke
være der jeg var.

Kjenner Du meg igjen?
Jeg ønsker å være en venn
som alltid vil støtte Deg.

Du kan velge
meg
som Din trofaste venn.

Kom
ta tid
til min
usynlig
nærhet
til
Deg!


Kom til meg, 
alle dere 
som strever 
og 
bærer tunge byrder, 
og jeg 
vil gi dere 
hvile*


Jesus


*Mat.11.28
www.bibel.no