fredag 8. november 2019

Gode Du:Bibeltekst om glede:
han gledet seg 
sammen med hele sitt hus
over å ha fått troen på Gud. 
Apg.16,34 

Her er du og jeg.
Unnlater vi
å fortelle om gleden
vi har fått
til den vi møter?

Frarøver vi dem gleden
av å møte Jesus,
som sin veileder –
sin trøster –
Frarøver vi dem
muligheten til å
ta i mot tilgivelsen,
nåden og freden
som Jesus gir?
Frarøver vi dem muligheten
til å komme til himmelen –
fordi vi ikke forteller
at Jesus
døde for
alles misgjerninger?
Han som døde for
feila dine
og mine.

Kom til Jesus –
lyder sangen.
«Gå å fortell» -
sier Jesus.

Og
Herrens
godhet
merkes.

Ser du det ikke?
Det spirer
allerede frem.

Fra Fil.4
Gled dere alltid
i Herren!
Igjen vil jeg si:
Gled dere!
La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.
Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt
dere har på hjertet,
fram for Gud.
Be og kall på ham
med takk.
Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker
i Kristus Jesus.
https://www.bibel.no/Nettbibelen

Til slutt, søsken:
Alt som er sant og edelt, rett og rent, 
alt som er verdt å elske og akte,
alt som er til glede
og alt som fortjener ros, legg vinn på det!
.......
Så skal fredens Gud være med dere.