torsdag 18. januar 2018

Jeg tror ikke på Gud når det er så mye elendighet
Jeg tror ikke på Gud når det er så mye elendighet,
sa en dame til meg.
En fantastisk flott dame,
som var opptatt av å gjøre det gode.
Hun gjorde mye positivt,
og jeg merket at hun var glad i mennesker,
og hun var slik at hun var en positiv forskjell
for de hun møtte.
I dag tenker jeg på denne
fantastiske flotte damen,
og om min tro på Gud.
Hvorfor er det så mye vondt i verden
samtidig som jeg tror på en god Gud
som kan hjelpe?

Denne fantastiske flotte damen,
har valg i livet -
hele tiden.
Hun kan velge
å være negativ, -
eller kan hun det?

Hm

Jeg tenker at vi alle har valg,
og det gjør vår verden
til den verden vi har.

Tenk om
Du og Jeg
skaper vår verden,
Den verden som er rundt oss, -
og at Gud har gitt oss fri vilje.
Tenk om 
det er derfor
det er noen som har det vondt og vannskelig,
fordi noen velger
onde valg i sine liv.


Tenk om
vår verden
ble bedre
fordi
vi var glade
i menneskene rundt oss.

Tenk om
vår verden
ble bedre
fordi
Gud er glad i Deg
og Den du møter.

Tenk om
vår verden
ble bedre
fordi
Gud gav Deg
inspirasjon,
lys, glede og fred, -
og fordi Du sa:
JaTakk!

Noen ganger
Plutselig
merkes

Gud.

Kanskje det er når
Du og Jeg
åpner opp
for en god Gud.

Noen ganger
merker jeg en glede og fred.

Noen ganger
har jeg merket at
innskytelser
inne i meg
betydde noe
for den jeg møtte.

Takk Gud! Bibelen sier:
Hold Dere nær til Gud
så skal han
holde seg nær til dere.
Og
Elsk hverandre!

-    -    -    -    -    -    -

Tenk om
Velsignelser fra Herren
fortsetter å komme,
fordi vi gir
og forteller videre
av det Gud gir oss
og viser oss.
Og 
verden ble litt bedre

Tenk om
Gud er God
mot Deg
og 
De Du møter. fredag 5. januar 2018

Det gjelder livet ditt


Dere er
Guds utvalgte,
helliget
og
elsket av ham.
Kle dere derfor
i inderlig medfølelse
og
vær gode,
milde,
ydmyke
og
tålmodige, 
så dere bærer over med hverandre
og
tilgir hverandre
hvis den ene har noe å bebreide
den andre.


Som Herren har tilgitt dere,
skal dere tilgi hverandre. 


Og over alt dette:
Kle dere
i kjærlighet,
som er båndet
som binder sammen
og gjør fullkommen.


La Kristi fred råde
i hjertet,
for til det ble dere kalt
da dere ble én kropp.


Og vær takknemlige!


La Kristi ord
få rikelig rom
hos dere!

Undervis og rettled hverandre
med all visdom,
syng salmer,
viser og åndelige sanger
til Gud
av et takknemlig hjerte. 


Og la alt dere sier 
og gjør,
skje
i Herren Jesu navn,
med takk til Gud, 
vår Far,
ved ham.i nettbibelen.