fredag 5. januar 2018

Det gjelder livet ditt


Dere er
Guds utvalgte,
helliget
og
elsket av ham.
Kle dere derfor
i inderlig medfølelse
og
vær gode,
milde,
ydmyke
og
tålmodige, 
så dere bærer over med hverandre
og
tilgir hverandre
hvis den ene har noe å bebreide
den andre.


Som Herren har tilgitt dere,
skal dere tilgi hverandre. 


Og over alt dette:
Kle dere
i kjærlighet,
som er båndet
som binder sammen
og gjør fullkommen.


La Kristi fred råde
i hjertet,
for til det ble dere kalt
da dere ble én kropp.


Og vær takknemlige!


La Kristi ord
få rikelig rom
hos dere!

Undervis og rettled hverandre
med all visdom,
syng salmer,
viser og åndelige sanger
til Gud
av et takknemlig hjerte. 


Og la alt dere sier 
og gjør,
skje
i Herren Jesu navn,
med takk til Gud, 
vår Far,
ved ham.i nettbibelen.

1 kommentar: