lørdag 25. januar 2020

GROOVY DINER - THE PUDDLE - OG - liv-givende vann - på engelsk og norsk


Gauterødveien 2020

THE PUDDLE
I don't want to be a puddle,
That receives a few drops from the Lord
and then tried up.
Jesus proclaimed:
"He who belives in me,
of out his heart shall flow 
rivers of living water"
and
"If any one thirst,
let him come to me 
and drink."

Think that may tell you:
From inside
Yes, from you
Rivers of living water 
will stream
The water just flows
Because you let the water 
come to you
From the Good Source, 
from the Creator
And
The water stays fresh
Because it's passed on.
Rivers of living water 
just streams
From the Lord
Through you!
Trans­lat­ed from Norwegian to Eng­lish by 
Anne T Litherland

Norsk:
SØLEPYTTEN 
Jeg vil ikke være en sølepytt,
Som får noen dråper fra Herren
og som tørker bort.

Jesus ropte:
«Den som tror på meg,
fra hans indre skal det,
renne elver
av levende vann.»
og
«Den som tørster,
la ham komme til meg
og drikke!»

Tror det vil si deg:
Innenfra -
ja, fra deg -  
renner elver av levende vann.
Det bare kommer -
fordi du lar vannet komme
til deg -
fra Den Gode Kilden,
fra skaperen. 
Og
Vannet holdes friskt,
fordi det gis videre.
Elvene av levende vann
bare renner -
fra Herren -
 gjennom deg!

tirsdag 21. januar 2020

Du merker det ikke - litt og litt lenger - bort

Bølgesurfer på Jæren

Du merker det ikke.
Det går så sakte
Litt og litt
lenger bort fra Herren.
Fordi du hadde
litt og litt mindre tid
til Herren.

Jesus venter på deg.

Du velger.
Hvis du velger
mye tid med Herren -
og er sammen med de som
har tid med Jesus -
Da vil du merke godheten
fra skaperen,
og
de rundt deg
vil merke det.
Du er tilkoblet
det levende vannet,
som strømmer fra Herren
gjennom deg,
til de du møter.

Guds godhet
som er kommet
til menneskene.
Jærstrendene


Refleksjon:
Hvordan kan dette samelignes med det gode ekteskap?

mandag 6. januar 2020

Undres over - hvem som får hjelp fra Herren?


Lofoten og korset på hurtigruten

I dag
ber jeg til deg Herre.
Du hjelper
alle som søker deg -
av et helt hjerte.
Så lurer jeg:
Mange får ikke hjelp?
Da er det som om du taler litt strengt til meg,
samtidig som det er mildhet og godhet i svaret:
«Hva har du med mitt å gjøre?»
Jeg tenker meg om,
og det er som om du Herre minner meg om
kunnskapen du Herre har gitt meg.
Det handler noe om
at Guds hjelp
ikke er på mitt plan.
Det er ikke meg gitt
å forstå Gud.

Han vil at alle mennesker
skal bli frelste
og lære sannheten
å kjenne.
Jeg blir ydmyk,
og minnes det  
Du Jesus sa:
«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler:
Døp dem til Faderens og Sønnens
og Den hellige ånds navn
og lær dem å holde alt
det jeg har befalt dere.
Og se, 
jeg er med dere
alle dager
inntil verdens ende.»

Plutselig sier Jesus
til Deg og Meg:
Jeg er med
i dag
i morgen
og
alle 
dager.

Takk Jesus:
Det var det jeg ville høre
i dag!

Lofotveggen fra hurtigruten i midnattsol.

søndag 5. januar 2020

Du har fått gaver og talenter, som det er bare du som har.


Gul blomst på hjemveien

Hei du.
Du har gaver -
som Gud har gitt deg.
Egentlig tror jeg det er riktig
å blande sammen -
Dine sterke sider,
dine ting som du liker
og som du er god på –
Dette blandes sammen med
ekstra gaver
og ekstra styrke
og kvaliteter 
som Gud gir til deg: 
Gaver som det blir mer
og mere av
hos deg,
ettersom du deler av det med andre.
Noen kaller det nådegaver,
fordi gavene kommer bare fordi Gud ønsker 
å gi av sine godheter.
Når du er åpen for 
at Gud vil bruker deg,
til å formidle til andre 
at han bryr seg om deg
og de du møter.
Da merkes Gud -
Der Du Er -
Mer og mer.
Edderkoppen hos jr. 

Samtidig minnes jeg:
Jak.5,8
Hold dere nær til Gud, 
så skal han holde seg nær til dere.


Dette skriver jeg
etter å ha blitt inspirert fra
Rom.12 i dag.
9 La kjærligheten være oppriktig.
Avsky det onde,
hold dere til det gode. 
10 Elsk hverandre inderlig som søsken,
sett de andre høyere enn dere selv. 
11 Vær ikke lunkne, men ivrige.
Vær brennende i Ånden,
tjen Herren! 
12 Vær glade i håpet,
tålmodige i motgangen,
utholdende i bønnen. 
13 Vær med og hjelp de hellige som lider nød,
og legg vinn på gjestfrihet. 
14 Velsign dem som forfølger dere,
velsign,
og forbann ikke. 
15 Gled dere med de glade og
gråt med dem som gråter. 
16 Hold sammen i enighet
17 …ha tanke for det som er godt
for alle mennesker. 
18 Hold fred med alle,
om det er mulig,
så langt det står til dere. 
21 La ikke det onde overvinne deg,
men overvinn det onde
med det gode!

Edderkopp i Stavanger

Fra starten av Rom.12
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
     
3 Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.  4 Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver.  5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.  6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen,  7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise,  8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.
Og det jeg hoppet over finner du her:
Rom 12