lørdag 25. januar 2020

GROOVY DINER - THE PUDDLE - OG - liv-givende vann - på engelsk og norsk


Gauterødveien 2020

THE PUDDLE
I don't want to be a puddle,
That receives a few drops from the Lord
and then tried up.
Jesus proclaimed:
"He who belives in me,
of out his heart shall flow 
rivers of living water"
and
"If any one thirst,
let him come to me 
and drink."

Think that may tell you:
From inside
Yes, from you
Rivers of living water 
will stream
The water just flows
Because you let the water 
come to you
From the Good Source, 
from the Creator
And
The water stays fresh
Because it's passed on.
Rivers of living water 
just streams
From the Lord
Through you!
Trans­lat­ed from Norwegian to Eng­lish by 
Anne T Litherland

Norsk:
SØLEPYTTEN 
Jeg vil ikke være en sølepytt,
Som får noen dråper fra Herren
og som tørker bort.

Jesus ropte:
«Den som tror på meg,
fra hans indre skal det,
renne elver
av levende vann.»
og
«Den som tørster,
la ham komme til meg
og drikke!»

Tror det vil si deg:
Innenfra -
ja, fra deg -  
renner elver av levende vann.
Det bare kommer -
fordi du lar vannet komme
til deg -
fra Den Gode Kilden,
fra skaperen. 
Og
Vannet holdes friskt,
fordi det gis videre.
Elvene av levende vann
bare renner -
fra Herren -
 gjennom deg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar