onsdag 26. juli 2023

Heller ikke jeg fordømmer deg

 


Sterkt å lese dagens tekst 

der Jesus sier:

«Den av dere som er uten synd,

kan kaste den første steinen på henne.» 

Da anklagerne var blitt borte,

sa Jesus til henne:

«Heller ikke jeg fordømmer deg.

Gå bort, og synd ikke mer

fra nå av!»•


26. juli 2023

Fra dagens bibelord i www.bibel.no

Johannes 8,2–11

2Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen.

Hele folkemengden samlet seg om ham,

og han satte seg og begynte å undervise dem. 

3Da kom de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd.

De førte henne fram 4og sa:

«Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. 

5I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» 

6Dette sa de for å sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for.

 

Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. 

7Men da de fortsatte å spørre, rettet han seg opp og sa:

«Den av dere som er uten synd,

kan kaste den første steinen på henne.» 

8Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. 

9Da de hørte dette, gikk de bort, én etter én, de eldste først.

Til slutt var Jesus alene igjen,

og kvinnen sto foran ham. 

10Da rettet han seg opp og spurte:

«Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» 

11Hun svarte:

«Nei, Herre, ingen.»

Da sa Jesus:

«Heller ikke jeg fordømmer deg.

Gå bort,

og synd ikke mer

fra nå av!»•