lørdag 6. juni 2020

Pappa’n lå for døden. Så sovnet han stille inn.


Pappa’n sovnet stille inn.
Hun er knust.
Men pappa’n lever videre
i henne.
Hun har sin del fra sin far
som hun fører videre.
Plutselig
minnes hun om
at hun har en Far
i himmelen,
Som også døde.
Men Han lever fortsatt.
Hun blir minnet om
at den samme kraften,
som gjorde at Jesus
ble levende igjen,
den følger henne
fordi hun tror.
Nå forstår hun
at Vår Far
i Himmelen,
sendte sin Hellige Ånd
til Henne.
Nå takker hun
sin Far i Himmelen,
Fordi han sender
sin Ånd 
og
sine hjelpere.
Gud sender en kraft
til henne.
Hun minnes om
at når hun er svak,
da er hun sterk
fordi
Den samme kraften
som gjorde Jesus levende
er i Henne.
Hun forstår det ikke,
men fornemmer
at det er noe mer
enn det hun kan forstå.
Hun minnes om
Jesus som snakket om
«at dersom hun hadde så liten tro
som det minste frøet»
kunne det helt utrolige skje.
Nettopp fordi troen
og frøet var så lite,
fikk hun tanker om at
for Vår Far i Himmelen
er alt mulig
for den som tror.
Det er ikke hennes tro
som klarer noe som helst,
bare Gud
som kan.

Kjære Deg
som mistet en.......

Eg ser: 
https://www.youtube.com/watch?v=qYnzDqJqGwM
Tror den er fra Jesus - til Deg.

Hilsen fra MinsteBror.

... --- ... --- ... --- ... --- ... --- ... --- ... --- ...

Jeg har fredstanker med dere, 
sier Herren til Deg.


Jesus sier til deg:
«Jeg forlater dere ikke, -
Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.
Jeg kommer til dere. 
Snart ser ikke verden meg lenger.
Men dere skal se meg,
for jeg lever,
og dere skal også leve. 
Den dagen skal dere skjønne
at jeg er i min Far,
og at dere er i meg
og jeg i dere.
Min fred gir jeg dere
Fra Joh.14 i 


Ef.1
...hvor overveldende hans kraft er 
hos oss som tror. 
...Med denne veldige makt og styrke 
reiste han Kristus opp fra de døde
Fra