tirsdag 27. desember 2016

Se lyset - Det stråler - Et stort lys
La sinnet være vendt mot
det som er der oppe,

ikke mot det som er 
på jorden. 

Kol.3,2    9 Det sanne lys,
          som lyser for hvert menneske,
          kom nå til verden.

   
 12...alle som tok imot ham,
          dem ga han rett til å bli Guds barn,
          de som tror på hans navn.
Joh.1

Jesus, verdens lys 
Jesus sier: 
«Jeg er verdens lys.
Den som følger meg, 
skal ikke vandre i mørket, 
men ha livets lys.»
Fra Joh.8.12


...dere skal samle skatter
i himmelen,
der verken møll eller mark ødelegger
og tyver ikke bryter inn og stjeler.
For der skatten din er,
vil også hjertet ditt være.

Øyet er kroppens lampe.
Om øyet ditt er klart,
er det fordi
kroppen er fylt 
av lys. 
Men om øyet ditt er sykt,
er det fordi
kroppen er fylt 
av mørke.
Er nå lyset i deg mørke,
hvor dypt blir ikke da mørket!
Ingen kan tjene to herrer.
Han vil hate den ene
og elske den andre,
eller holde seg til den ene
og forakte den andre.
Dere kan ikke tjene
både Gud
og Mammon.


Mat.6,20-24
www.bibel.no


tirsdag 20. desember 2016

Når er det min tur? - Noen ganger eller alltid?
En dag
gjorde Sakarja tjeneste for Gud.
Fordi han var prest,
og det var hans tur.
hm
Når er det min tur?
Når er det din tur?
Til å gjøre tjeneste for Gud.
Jeg undres.
Da Jesus døde
revnet forhenget inn til det Aller Helligste,
som bare øverstepresten hadde tilgang til.
Tror det var et bilde på
at ettertiden
skulle ha tilgang 
på 
nærkontakt med Gud -
Når vi ønsker
å komme til den       
Aller Helligste.

I bibelen
står det noe om
Den Hellige Ånd -
som gis
til den som tror.
Og at vi har tilgang
på kraft og muligheter, -
den samme kraften
som reiste Jesus opp fra døden.

Vi har muligheten
til å forstå noe av 
det Gud kan gjøre
gjennom oss.
Ved å vandre
i Guds ferdig lagte gjerninger
for oss.
Vi finner svar på hvordan, -
når vi går den veien
Gud viser oss.

Vi vet -
at dersom vi skal til et sted,
da må vi gå eller reise
hele veien.

Slik er det også med veien
Gud vil vise oss,
vi går den skritt for skritt.
Og går vi feil,
da går vi litt tilbake
for å gå på rett vei.

 Riktig vei
finner vi
ved å holde oss nær til Gud.
Riktig vei vandres
ved å lese i bibelen,
be til Gud
søke Gud,
være sammen med andre
for å søke
å komme nærmere Gud.

Og så –
«slapp av»
her gjelder det å ta imot, -
vi kan ikke gjøre oss fortjent
til noe.

Noen ganger
gir Herren det du trenger
når du trenger det

Alltid?


Ef.2.8-10
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi skulle vandre
i dem. 

mandag 19. desember 2016

EN GANG I ÅRET - ALLTIDEn gang i året
er det nettopp Denne Dagen…
...og julen 
nærmer seg

En gang i historien
kom Jesus til oss
for å endre historien

En gang i livet
trenger vi Jesus
for å komme
til et fullkommet sted

En gang i livet…?

Alltid
ønsker Jesus
å komme til Deg
for å gi Deg
fred og glede

Alltid
ønsker Jesus
å lyse inn til Deg

Alltid
ønsker han som skapte
alt levende rundt Deg
å nå inn til Deg

Alltid
vil lyset
som når inn til Deg
skinne rundt Deg
fordi Du
åpnet vinduet mot Gud...
og fordi 
Du ikke stengte lyset
inne i
Deg


søndag 18. desember 2016

Perfekt jul! Fordi du er til.
Perfekt jul!

Det beste med julen, -
er å innse
at den ikke er perfekt, -
men at "Den Perfekte"
kom som en gave,
med godhet, tilgivelse
og velsignelse. -
Og HAN gjør «en forskjell»,
når jeg slipper
«denne forskjellen» til,
i mitt liv.

Kanskje den perfekte julen, -
handler om
å ikke forvente noen ting,
eller få noe, -
Men å gi, - bare gi.
Og kjærligheten
og godheten,
den bare blomstrer!
Kanskje noen ser, -
noe verdifullt,
ikke for det du får til, -
men bare fordi
akkurat du er til.

lørdag 10. desember 2016

Har du fem minutter med Herren???


Minutter?


Jeg trenger tid med Herren,

- hver dag. 


Har du 5 minutter?


Dette handler om deg og meg, -

og forholdet vi har -
til han som har skapt oss, -
og har gitt oss tiden vår.
Han som har kraft til å……

Ja, - hva har han kraft til i livet ditt,
og i dine relasjoner???

Herren spør deg:
«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?»

Eller det vil si:
Kanskje du går glipp av noe av
det gode mesteren vil gi deg, -


Fordi du bare hadde tid, -
i bare fem minutter?

fredag 9. desember 2016

Han gir meg nytt liv...


Noen ganger
merkes det

Der Du går

Dine dager

Også 
i
"dødsskyggens dal"

Herren ønsker
å vandre
sammen med 
Deg


Salme av David.
        
           Herren er min hyrde,
          jeg mangler ikke noe.
          
   
  2 Han lar meg ligge i grønne enger,
          han leder meg til vann der jeg finner hvile.
          
   
  3 Han gir meg nytt liv.
          Han fører meg på rettferdighets stier
          for sitt navns skyld.
          
   
  4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
          frykter jeg ikke noe ondt.
          For du er med meg.
          Din kjepp og din stav,
          de trøster meg.
          
   
  5 Du dekker bord for meg
          like foran mine fiender.
          Du salver mitt hode med olje.
          Mitt beger renner over.
          
   
  6 Bare godhet og miskunn
          skal følge meg alle mine dager,
          og jeg skal bo i Herrens hus
          gjennom alle tider.


Fra: http://www.bibel.no/

tirsdag 6. desember 2016

Din Kjærlighet VarmerDin kjærlighet 
i funksjon,-
Varmer.

Tenkte på dette da jeg fyra med våt ved.
Jeg klarte å få fyr og varme,
fordi jeg passet på at det brant hele tiden,
med passe mye ny luft. -
Jeg vet også at en vedkubbe alene,
varmer lite
og har lett for å slukne.

Dette minner meg om, -
at kjærligheten,
er i funksjon,
fordi den passes på,
og da varmer den
inne  i deg
og rundt deg.

 Som lyset -
som stråler
i og til
omgivelsene


Husker at det står:
Gud er kjærlighet.
Det blir som luften som hjelper til,
med fyr og varme i ovnen.
Slik gir Gud inspirasjon,
til å holde liv i kjærligheten.


Og gleden.


I dag handlet det om 
Varme
Lyset
og
Kjærligheten. Fra Mat.5
Dere er verdens lys! 
En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. 
Nei, man setter den på en holder, 
så den lyser for alle i huset.
Slik skal deres lys skinne for menneskene, 
så de kan se...