tirsdag 26. desember 2017

NOEN GANGER ER NÅ
Noen ganger
trengs stillheten

Noen ganger
trengs liv og spenning

Noen ganger
er livet
å bare være

Noen ganger
er livet
å vente.

Noen ganger
er ventingen,
veien til
det gode livet.

Noen ganger
kan være nå

kan bety
at det er
du må
gå videre
 Salme 119,2

Salige er de
som tar vare på 
hans lovbud,
som søker ham
av hele sitt hjerte.
Fil.4
Gled dere alltid
i Herren!
Igjen vil jeg si: Gled dere!
La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.
Vær ikke bekymret
for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.
Be og kall på ham
med takk.
Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter
og tanker
i Kristus Jesus.

lørdag 23. desember 2017

Har du bestemt deg for et veivalg i livet ditt?


Tenk om du hadde bestemt deg for noe.
Et veivalg i livet,
som ville gi konsekvenser
for deg selv
og de rundt deg.
Tenk om det hadde skjedd, -
at etter du hadde bestemt deg for dette,
viste Herrens seg for deg
i en drøm og sa, -
at du skal gjøre noe helt annet, -
det motsatte av det du først hadde tenkt?

Slik var det for Josef,
far til Jesus.

Det står i bibelen
at Gud ønsker
å si oss noe.

Jeg har erfart det.

Hører Du
hva
Herren sier
til Deg?

Så enkelt og vanskelig:
Jak.4.8
Hold dere nær til Gud,
så skal han 
holde seg nær
til dere.

Guds godhet starter med
at Gud gir deg noe,
fordi
du gir videre.Her er Josef’s
opplevelse:

18 Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til:
Hans mor Maria var lovet bort til Josef.
Men før de var kommet sammen,
viste det seg
at hun
var med barn ved Den hellige ånd. 
19 Josef, mannen hennes, som var rettskaffen
og ikke ønsket å føre skam over henne,
ville da skille seg fra henne i all stillhet. 
Hm….
20 Men da han hadde bestemt seg for dette,
viste en Herrens engel seg for ham i en drøm og sa:
«Josef, Davids sønn!
Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg
som din kone.
For barnet som er unnfanget i henne,
er av Den hellige ånd. 
21 Hun skal føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus,
for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 
        
    
23  …. navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.
    
24 …Josef … gjorde…som Herrens engel hadde pålagt ham…
25 … Og han ga ham navnet Jesus.Ønsker 
Deg
og De du møter
en velsignet
julehøytid.

Fordi
lyset kom til jorden.
Lyset stråler til oss,
og strålene er der
slik at
 du og jeg kan
reflektere dem videre.

LYSET
VIRKER
og er
STERKERE
enn
mørket.

mandag 11. desember 2017

Gode og sterke signaler kommer til deg

I dag mangler jeg internett
i huset.
Jeg vet årsaken.
Jeg vet at signalet kommer inn i huset,
men at videresendingen
av signalene ikke er bra nok.

De gode signalene som kommer inn i huset
kan sammenlignes med Gud
som alltid ønsker å gi oss de gode
signalene om tanker å tro.

Nå planlegger jeg å kjøpe
ny trådløs ruter.
Og jeg tenker
du og jeg
vi trenger å ligne på slike.
Som tar imot det Gud vil si oss,
og gir videre
det Gud sier,
slik at
de som vil
får høre det Gud ønsker å si.


Forutsetning:
Vi må ha kontakt
med skaperen.
Vis ikke vi mottar signaler
fra Gud
er det vanskelig
å gi videre.

Senere fant jeg en annen feil på PC'n.
Koden til nettverket hadde en bokstav-feil.
En feil bokstav, -
det er så lite feil at det gjør ikke noe.
Hm
Tenk om det er på samme måten,
med mitt forhold til Gud.
Jeg får ikke kontakt med Gud,
fordi det er
bare en liten feil
i livet mitt.

Noen ganger -
Alltid –
Kan jeg velge,
å legge mine feil
og plager
hos Jesus.
Som da
jeg tegnet korset,
og skrev det som var vanskelig
under dette korset.
Du gjør det på din måte.
Jeg har merket
at det hjelper
og
at det virker.
Som den gangen jeg skrev:
«Jeg møtte veggen, -
men hvor ble den av»
Veggen og det mørke ble borte.
Glede og fred
tok over.

Tenk om din jul
handler om
Lyset
du velge
å ta i mot,
og
Jesus
som kommer
til 
Deg.


Fra bibelen:

Hold dere nær til Gud,så skal han holde seg nærtil dere. Jak.4.8

Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Joh.5.14

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.  Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1.Joh.2

 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
1.Joh.1,9

Fra 
Jeg møtte veggen, - men hvor ble den av:

fredag 8. desember 2017

OVERVINN DET ONDE MED DET GODE


La ikke det onde overvinne deg,
men overvinn det onde
med det gode!

La kjærligheten være oppriktig.
Avsky det onde,
hold dere til det gode.
Elsk hverandre inderlig
som søsken,
sett de andre høyere enn dere selv.
Vær ikke lunkne,
men ivrige.
Vær brennende i Ånden,
tjen Herren!

Vær glade i håpet,
tålmodige i motgangen,
utholdende i bønnen.
Vær med og hjelp de hellige
som lider nød,
og legg vinn på gjestfrihet.

Velsign dem som forfølger dere,
velsign,
og forbann ikke.

Gled dere med de glade
og gråt med dem som gråter.
Hold sammen i enighet.
Gjør dere ikke for høye tanker,
men hold dere gjerne til det lave,
og vær ikke selvkloke.

Gjengjeld ikke ondt med ondt,
ha tanke for det som er godt for alle mennesker.
Hold fred med alle,
om det er mulig,
så langt det står til dere.

Ta ikke hevn, mine kjære,
men overlat vreden til Gud.
For det står skrevet:
Hevnen hører meg til,
jeg skal gjengjelde, sier Herren.

Men:
           Er din fiende sulten, så gi ham mat,
           er han tørst, så gi ham drikke.
           Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode.

La ikke det onde overvinne deg,
men overvinn det onde
med det gode!


mandag 4. desember 2017

Gud, - er du egentlig snill mot meg nå?


Gud, - jeg syns ikke du er snill.
jeg forstår deg ikke.
Du lot folket ditt
vandre 40 år i ørkenen
fordi du ville teste dem
og oppdra dem.
Jeg forstår ikke Herre.

Men det sies:
Klærne ble ikke utslitt
bena hovnet ikke.
Du Herre
sørget for mat og vann
mitt i ørkenen.

Du ydmyket dem,
før de fikk komme inn
i det gode landet.

Jeg tror, -
og jeg erfarer liksom, -
at Gud gir meg
motstand og hindringer.
Jeg tror også
at det gir meg
en indre styrke
og ydmykhet
til å tåle
de gode dagene.
Kanskje det også gjør
at jeg ikke glemmer Gud,
men takker ham
for gode
og for vonde
dager???

I ørkenen –
når dagene mine er vanskelige
da må jeg velge.
Og jeg har valgt,
fordi jeg vet
og har erfart,
at i ørkenen
der er du Gud.
Ikke med
en «pengebinge»
slik at all fremtid er sikret.
Men du Herre er her.
Du kommer
med det jeg trenger,
når jeg trenger det*.

Du sier:
2.kor.9,8
Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål,
så dere alltid og under alle forhold har nok av alt,
ja, har overflod til all god gjerning.

*Nyansering av
«når jeg trenger det.»
Da tenker jeg at
Gud vet hva som er best for meg.
Noen ganger tester han meg.
Noen ganger er det best at jeg ikke får…..
nå.
Noen ganger er jeg ikke «der» Gud kan gi meg noe.
Akkurat som om jeg er «ute på byen»
på julaften.
Min nærmeste får ikke
gitt meg noe
når jeg er borte.
Igjen minnes vi om:
Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere.
Jak.4.8

http://www.bibel.no/