mandag 11. desember 2017

Gode og sterke signaler kommer til deg

I dag mangler jeg internett
i huset.
Jeg vet årsaken.
Jeg vet at signalet kommer inn i huset,
men at videresendingen
av signalene ikke er bra nok.

De gode signalene som kommer inn i huset
kan sammenlignes med Gud
som alltid ønsker å gi oss de gode
signalene om tanker å tro.

Nå planlegger jeg å kjøpe
ny trådløs ruter.
Og jeg tenker
du og jeg
vi trenger å ligne på slike.
Som tar imot det Gud vil si oss,
og gir videre
det Gud sier,
slik at
de som vil
får høre det Gud ønsker å si.


Forutsetning:
Vi må ha kontakt
med skaperen.
Vis ikke vi mottar signaler
fra Gud
er det vanskelig
å gi videre.

Senere fant jeg en annen feil på PC'n.
Koden til nettverket hadde en bokstav-feil.
En feil bokstav, -
det er så lite feil at det gjør ikke noe.
Hm
Tenk om det er på samme måten,
med mitt forhold til Gud.
Jeg får ikke kontakt med Gud,
fordi det er
bare en liten feil
i livet mitt.

Noen ganger -
Alltid –
Kan jeg velge,
å legge mine feil
og plager
hos Jesus.
Som da
jeg tegnet korset,
og skrev det som var vanskelig
under dette korset.
Du gjør det på din måte.
Jeg har merket
at det hjelper
og
at det virker.
Som den gangen jeg skrev:
«Jeg møtte veggen, -
men hvor ble den av»
Veggen og det mørke ble borte.
Glede og fred
tok over.

Tenk om din jul
handler om
Lyset
du velge
å ta i mot,
og
Jesus
som kommer
til 
Deg.


Fra bibelen:

Hold dere nær til Gud,så skal han holde seg nærtil dere. Jak.4.8

Senere fant Jesus mannen på tempelplassen og sa til ham: «Nå er du blitt frisk. Synd ikke mer, for at ikke noe verre skal hende deg.» Joh.5.14

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.  Han er en soning for våre synder, ja, ikke bare for våre, men for hele verdens. 1.Joh.2

 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.
1.Joh.1,9

Fra 
Jeg møtte veggen, - men hvor ble den av:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar