lørdag 31. desember 2022

Mot Himmelen - Med en tid for alt.

Leser dagens ord:

en tid for å elske, en tid for å hate,

en tid for krig og en tid for fred.

en tid for å tie, en tid for å tale, 

Alt har sin tid,

det er en tid for alt som skjer under himmelen: 

en tid for å fødes, en tid for å dø,

en tid for å plante, en tid for å rykke opp, 

Jeg leser mer fra Forkynneren.

Det gir tanker om det vi har

Det vi kan glede oss over.

En dag

Er det borte

En dag er vi borte.

Hva hjelper det da

For alt vi har samlet.

Noen tar over, 

det vi har samlet

Eller gjør noen det?

Hva er meningen?

Hva skal vi samle?

Tanker kommer om at

Det eneste vi får med oss,

Er det vi gir bort.

Det eneste vi får med oss er…

Tankene stopper litt opp.

Ikke så lett å skrive.

Tenk om det er slik

At du og jeg

Plutselig en dag

Ikke er på jorden lenger.

Tenk om du og jeg

Plutselig er hos vår Herre 

der alt er bra.

Tenk om vi plutselig er der

og snakker sammen om 

hva vi fikk med oss.

Tenk om vi plutselig

treffer noen der 

på den andre siden,

og forstår at noen av disse

er der 

fordi

Du og jeg og andre,

Hver vår gang

Hadde gitt noen en ledetråd

Til å komme videre

Mot målet

Mot himmelen.


                                               fredag 23. desember 2022

Hva er meningen?

Hva er meningen?

Kan noen si.

Eller 

«det er det ingen mening i.»

Jeg kan tro at det er en menig.

Samtidig kan jeg slippe å forstå meningen,

med det jeg ikke forstår.

Syns du det er vondt å elske noen –

Den du er glad i?

Den som er helt himmelsk god?

Julen handler om:

For så høyt har Gud elsket verden,

At han sendte Jesus.

 Du kan selv tenke etter:

Hva skaper kjærlighet mellom to?

Jeg merker at jeg må ha litt tid med Herren -

Hver dag.

Ofte gleder jeg meg til

tiden med Herren,

fordi det gir meg noe positivt.

Det er en god vane,

som plutselig gir gode tanker,

Eller som plutselig gir meg

Gode ideer.

-   -   -   -   -   -   - 

«Du skal elske Herren din Gud

Av hele ditt hjerte og av hele din sjel

Og av all din forstand»

Sa Jesus.

Og like viktig:

«Du skal elske din neste

Som deg selv»

Glem tankene om at dette er umulig.

Tenk heller over

Hva dette gjør

Med deg

og

Med de rundt deg.

 -   -   -   -   -   -   - 

Plutselig

Er det du som har en god relasjon

Til en som vil

Være med deg

Gjennom alt.

 

(Joh.3,16 – se nedenfor)

I Joh.1 leser vi om at Jesus er Gud.

Jeg forstår det ikke,

men husker noe om at Jesus var med da jorden ble skapt.

Jeg forstår noe om at det er viktig for meg

å bli kjent med Jesus.

Det er som om det er det jeg gjør akkurat nå.

Jeg leser litt i bibelen.

Jeg skriver litt av de tankene som kommer.

Jeg ber litt.

Tenk om at det er noe av dette som gjør

at Den Hellige Ånd

viser oss noe av det vi egentlig ikke forstår –

Om en Gud og skaper,

Som er så glad i Deg,

At han sendte Jesus,

For å dø for feila mine og dine.

Her er det igjen ting jeg ikke forstår,

Men det er som om dette handler om,

at en god skaper

strekker en hånd frem til deg…

Og Du finner din måte til å ta imot,

det gode skaperen har for deg.

 Kanskje din måte er å snakke med

noen om tro eller mangel på tro.

Plutselig vises noe for Deg,

som ikke er fra Deg selv:

Fordi det kommer fra...

Merker du det ikke...

Noe

ovenfra

eller utenfra

eller innefra.

Noe uten ende

uten begrensing.

Noe vi ikke forstår,

fordi det er godhet

fra Gud selv -

til Deg. 


Joh.1,18

    18 Ingen har noen gang sett Gud,
          men den enbårne, som er Gud,
          og som er i Fars favn,
          han har vist oss hvem han er.

 

Mat.22

37 Han svarte:

«‘ Du skal elske Herren din Gud

av hele ditt hjerte

og

av hele din sjel

og

av all din forstand.’ 

38 Dette er det største og første budet. 

39 Men det andre er like stort:

 Du skal elske din neste

som deg selv.

 

Joh.3,16

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

 

Mat.11

    28 Kom til meg, 

alle dere som strever og bærer tunge byrder, 

og jeg vil gi dere hvile. 

29 Ta mitt åk på dere 

og 

lær av meg, 

for jeg er mild og ydmyk av hjertet, 

så skal dere finne hvile for deres sjel

30 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

onsdag 30. november 2022

ORD PÅ NYTT.

 


I dag kom gårsdagens ord på nytt.

Om en ny dag,

Da det ikke er sorg eller smerte.

Du og jeg

Kan velge Nå.

Dersom vi venter med å velge,

Kan det plutselig være for sent.

Dersom vi velger

Å vandre med Herren Nå, -

Da vil han gå sammen med oss Nå.

Sammen med Herren,

Går vi i de spennende gjerningene

Han legger foran oss.

Sammen med Herren,

Merker vi at han gir glede.

Jeg har merket det

Trøst og godhet fra Herren 

i tunge dager.

Jeg har merket det

Glede og fred fra Herren

i gode dager

og

i vanskelige dager.

Det står skrevet:

«I dag hjelper Herren»

Ha en velsignet fin dag

og fremtid med Skaperen

og med

De Du er med og De møter.Ved SkyLift Loen


Åpenbaringen 21

https://bibel.no/

…Gud selv skal være hos dem.

Han skal være deres Gud. 

4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer,

heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

For det som en gang var, er borte.» 

5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»

Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

fredag 25. november 2022

Et barn kom til jorden.


Et barn kom til jorden.

For at vi kan feire jul.

Slik at vi kan få Noen fridager

Med lys og glede.

Tenk om det er sant –

Det med lys og glede?

Fordi Et lite barn Kom til jorden.

Tenk om det er sant Det engelen sa:

«Frykt ikke!

Jeg kommer til dere med bud

om en stor glede,

en glede for hele folket.»

Jeg har opplevd denne gleden.

En glede inne meg,

Som er der inne i meg.

En glede som skifter,

Ellers hadde jeg ikke visst hva glede er.

Du har sikkert også opplevd glede og sorg.

Husker da jeg møtte veggen

og alt var svart.

Da ingenting hjalp.

Det var da det skjedde –

Egentlig plutselig.

Jeg tegnet korset på arket –

på PC’n.

Så skrev jeg ned en og en ting som plaget.

Det var som om jeg forsto

At gleden i jula - 

Den fortsetter til påsken og korset.

Det svarte inne i meg

Ble mindre og mindre og mindre.

Den uoverkommelige muren foran meg

ble mindre og mindre og mindre.

Jeg la fra meg en og en plage.

Da jeg var ferdig med å skrive,

Var det som om jeg hadde opplevd

Både jul og påske på en gang.

Det var som om Jesusbarnet hadde kommet.

Det var som han hadde dødd 

for feila mine

og alle andres også.

Derfor opplevde jeg det -

Plutselig -

Det mørke ble borte,

Gleden og freden 

Tok over.

Påskegleden og julegleden 

som fortsetter

i deg og meg.

fredag 28. oktober 2022

"Det var synd" - sa du kanskje?

Kanskje du har brukt uttrykket:

«Det var synd»

 

Jeg merket det – da alt var helt svart.

Jeg la fra meg en og en ting ved korset.

Jeg merket det,

Jesus tok bort en og en elendighet

etter hvert som jeg la de fra meg,

da jeg skrev ned en og en plage,

under korset som jeg hadde tegnet på PC’n.

Tenk om det er slik

som det står

at alle mine og dine feil,

tok han med seg

da han døde på korset for feila dine og mine.

Jeg merket det der og da -

en ubeskrivelig glede og fred kom,

og mørket inne i meg

ble borte -

på korset.

Tenk om…Dagens bibelord i dag:

1. Johannes 1,8–2,2

https://bibel.no/

Seier vi at vi ikkje har synd, 

då fører vi oss sjølve vill, og sanninga er ikkje i oss. 

Men dersom vi sannar syndene våre, 

er han trufast og rettferdig,

så han tilgjev oss syndene 

og reinsar oss for all urettferd. 

Mine born, 

dette skriv eg til dykk så de ikkje skal synda.

Men om nokon syndar, 

har vi ein talsmann hos Far. 

Det er Jesus Kristus, Den rettferdige. 

Og han er ei soning for syndene våre, 

ja, ikkje berre for våre, 

men for alle i heile verda.


Dette kan oppleves.
Hørte noen snakke om at ordet synd
kom fra ordet sund, som skiller øy fra fastlandet.
Synd er det vi gjør som skiller oss fra Gud.
Skiller oss fra godheten som Gud vil gi
til den som vil legge fra seg
elendighetene som Jesus har 
gjort opp for.

Ha en velsignet fin Dag 
i freden og gleden
ovenfra.

torsdag 13. oktober 2022

Trenger ikke være stor.


Jeg trenger ikke være stor.

Herren utvalgte meg,

Til å være nettopp meg

For Deg.

Slik nettopp Du

Er Deg for meg,

Og for Den Du møter.

Du betyr en forskjell.

Dersom Du ønsker å være forskjellen

for Deg selv,

er Du forskjellen for Deg selv.

Når du bidrar

Med å være nettopp Den Du Er,

Bidrar Du 

med noe mer

Der Du Er.

Noe bare Du kan gi,

til Den du møter.

Nettopp nå

Er Det Du som er

Deg for Meg.

Takk til Deg,

Fordi det er Du

Som er Deg!Dette er tanker skrevet etter å ha lest dagens bibelord i Markus 9 fra bibel.no


 Hvem er den største?

33 De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem: 
«Hva var det dere snakket om underveis?» 
34 Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om 
hvem som var den største. 
35 Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: 
«Om noen vil være den første, 
må han være den siste av alle og tjener for alle.» 
36 Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. 
Han la armen om barnet og sa til dem: 
37 «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. 
Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, 
men ham som har sendt meg.»