onsdag 30. november 2022

ORD PÅ NYTT.

 


I dag kom gårsdagens ord på nytt.

Om en ny dag,

Da det ikke er sorg eller smerte.

Du og jeg

Kan velge Nå.

Dersom vi venter med å velge,

Kan det plutselig være for sent.

Dersom vi velger

Å vandre med Herren Nå, -

Da vil han gå sammen med oss Nå.

Sammen med Herren,

Går vi i de spennende gjerningene

Han legger foran oss.

Sammen med Herren,

Merker vi at han gir glede.

Jeg har merket det

Trøst og godhet fra Herren 

i tunge dager.

Jeg har merket det

Glede og fred fra Herren

i gode dager

og

i vanskelige dager.

Det står skrevet:

«I dag hjelper Herren»

Ha en velsignet fin dag

og fremtid med Skaperen

og med

De Du er med og De møter.Ved SkyLift Loen


Åpenbaringen 21

https://bibel.no/

…Gud selv skal være hos dem.

Han skal være deres Gud. 

4Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer,

heller ikke sorg eller skrik eller smerte.

For det som en gang var, er borte.» 

5Han som sitter på tronen, sa: «Se, jeg gjør alle ting nye.»

Og han la til: «Skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord.»

fredag 25. november 2022

Et barn kom til jorden.


Et barn kom til jorden.

For at vi kan feire jul.

Slik at vi kan få Noen fridager

Med lys og glede.

Tenk om det er sant –

Det med lys og glede?

Fordi Et lite barn Kom til jorden.

Tenk om det er sant Det engelen sa:

«Frykt ikke!

Jeg kommer til dere med bud

om en stor glede,

en glede for hele folket.»

Jeg har opplevd denne gleden.

En glede inne meg,

Som er der inne i meg.

En glede som skifter,

Ellers hadde jeg ikke visst hva glede er.

Du har sikkert også opplevd glede og sorg.

Husker da jeg møtte veggen

og alt var svart.

Da ingenting hjalp.

Det var da det skjedde –

Egentlig plutselig.

Jeg tegnet korset på arket –

på PC’n.

Så skrev jeg ned en og en ting som plaget.

Det var som om jeg forsto

At gleden i jula - 

Den fortsetter til påsken og korset.

Det svarte inne i meg

Ble mindre og mindre og mindre.

Den uoverkommelige muren foran meg

ble mindre og mindre og mindre.

Jeg la fra meg en og en plage.

Da jeg var ferdig med å skrive,

Var det som om jeg hadde opplevd

Både jul og påske på en gang.

Det var som om Jesusbarnet hadde kommet.

Det var som han hadde dødd 

for feila mine

og alle andres også.

Derfor opplevde jeg det -

Plutselig -

Det mørke ble borte,

Gleden og freden 

Tok over.

Påskegleden og julegleden 

som fortsetter

i deg og meg.

fredag 28. oktober 2022

"Det var synd" - sa du kanskje?

Kanskje du har brukt uttrykket:

«Det var synd»

 

Jeg merket det – da alt var helt svart.

Jeg la fra meg en og en ting ved korset.

Jeg merket det,

Jesus tok bort en og en elendighet

etter hvert som jeg la de fra meg,

da jeg skrev ned en og en plage,

under korset som jeg hadde tegnet på PC’n.

Tenk om det er slik

som det står

at alle mine og dine feil,

tok han med seg

da han døde på korset for feila dine og mine.

Jeg merket det der og da -

en ubeskrivelig glede og fred kom,

og mørket inne i meg

ble borte -

på korset.

Tenk om…Dagens bibelord i dag:

1. Johannes 1,8–2,2

https://bibel.no/

Seier vi at vi ikkje har synd, 

då fører vi oss sjølve vill, og sanninga er ikkje i oss. 

Men dersom vi sannar syndene våre, 

er han trufast og rettferdig,

så han tilgjev oss syndene 

og reinsar oss for all urettferd. 

Mine born, 

dette skriv eg til dykk så de ikkje skal synda.

Men om nokon syndar, 

har vi ein talsmann hos Far. 

Det er Jesus Kristus, Den rettferdige. 

Og han er ei soning for syndene våre, 

ja, ikkje berre for våre, 

men for alle i heile verda.


Dette kan oppleves.
Hørte noen snakke om at ordet synd
kom fra ordet sund, som skiller øy fra fastlandet.
Synd er det vi gjør som skiller oss fra Gud.
Skiller oss fra godheten som Gud vil gi
til den som vil legge fra seg
elendighetene som Jesus har 
gjort opp for.

Ha en velsignet fin Dag 
i freden og gleden
ovenfra.

torsdag 13. oktober 2022

Trenger ikke være stor.


Jeg trenger ikke være stor.

Herren utvalgte meg,

Til å være nettopp meg

For Deg.

Slik nettopp Du

Er Deg for meg,

Og for Den Du møter.

Du betyr en forskjell.

Dersom Du ønsker å være forskjellen

for Deg selv,

er Du forskjellen for Deg selv.

Når du bidrar

Med å være nettopp Den Du Er,

Bidrar Du 

med noe mer

Der Du Er.

Noe bare Du kan gi,

til Den du møter.

Nettopp nå

Er Det Du som er

Deg for Meg.

Takk til Deg,

Fordi det er Du

Som er Deg!Dette er tanker skrevet etter å ha lest dagens bibelord i Markus 9 fra bibel.no


 Hvem er den største?

33 De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem: 
«Hva var det dere snakket om underveis?» 
34 Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om 
hvem som var den største. 
35 Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: 
«Om noen vil være den første, 
må han være den siste av alle og tjener for alle.» 
36 Så tok han et lite barn og stilte det midt iblant dem. 
Han la armen om barnet og sa til dem: 
37 «Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. 
Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, 
men ham som har sendt meg.»

mandag 3. oktober 2022

Inderleg medkjensle

 

Skjærgårdsgospel i Kragerø

I dag igjen

undres jeg over Jesus.

Han hadde «inderleg medkjensle»,

leste jeg på nynorsk.

Han hadde «inderleg medkjensle»

med enka som hadde mistet sin eneste sønn.

Tenk om Jesus

har «inderleg medkjensle» med deg.

Tenk om han stopper opp hos deg,

og sier «gråt ikke».

Sønnen til enka var død,

og Jesus sa til ham:

«Stå opp!»

Jeg undres over Jesus

som kunne fikse alt.

Jeg undres over

at Jesus sa:

"Alt er mulig for den som tror."

Jeg undres over Jesus

som snakket om at

hvis dere blir i meg

og mine ord blir i dere,

be da om hva dere vil,

og dere skal få det.

Jeg undres over Jesus som sa:

"Dere har ikke utvalgt meg,

men jeg har utvalgt dere

og satt dere til å gå ut og bære frukt,

en frukt som varer.

Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.

Dette er mitt bud til dere:

Elsk hverandre!"

(Joh.15 i www.bibel.no)

onsdag 21. september 2022

Jeg så tre kors langs veien.
 

Jeg så tre kors langs veien

Plutselig

Husker jeg korset som hjalp meg.

Det var enkelt.

Jeg hadde tegnet det selv.

Jeg hadde skrevet alt som plaget meg,

Under korset.

- Plagene mine,

og det jeg ikke likte

i mitt og andres liv,

- det hadde jeg lagt på korset.

Korset

Der Jesus døde for feila min og dine.

Plutselig

kjente jeg en enorm

fred og glede,

- og jeg forsto

at jeg skulle fortsette

med det jeg holdt på med.

Jeg hadde møtt veggen,

plutselig

Var den helt borte.

Det var ikke min fortjeneste.

Det var noe utenfra meg selv.

Det var som om...

som om korset funket som "søppelplassen."

Og min elendighet var blitt borte.

Det var som om Jesus og det gode

plutselig var med meg

og i meg.

Jeg trenger ikke forklare det.

Det kan ikke forklares.

Det kan bare oppleves.

Det var ikke min fortjeneste -

noe jeg fikk til.

Det er bare å ta imot -

helt ufortjent.

Bare på grunn av Nåde,

som noen sier.

Ja-Takk! 

Bilder fra Brunkeberg

Joh.3,16

For så høyt har Gud elsket verden 

at han ga sin Sønn, 

den enbårne, 

for at hver den som tror på ham, 

ikke skal gå fortapt, 

men ha evig liv.

Ef.2,8-10

For av nåde er dere frelst, 

ved tro. 

Det er ikke deres eget verk, 

men Guds gave.

Det hviler ikke på gjerninger, 

for at ingen skal skryte av seg selv.

For vi er hans verk, 

skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, 

som Gud på forhånd har lagt ferdige 

for at vi skulle vandre i dem.onsdag 14. september 2022

MIDT PÅ NATTA!

Klokken er midt på natta.

Jeg er litt syk,

Men jeg gleder meg til nå.

Fordi

Du er Her

Og Gud er Her

 

Jeg gleder meg til nå.

Plutselig

Kan du glede deg sammen med meg.

I går var det en svært slitsom dag.

Jeg hadde besøk av en,

Som jeg vurderte å kaste ut.

Han fortalte meg om feila mine,

Som gjør at jeg ikke har kommet lenger enn jeg har

I gründer firmaet mitt.

Jeg eier det 100 %,

Men det er på en måte ikke mitt,

fordi jeg ønsker at Herren skal...

Ja - egentlig -

jeg ønsker at Herren skal være med i alt.

Jeg gleder meg til nå,

Fordi nå kan jeg fortelle Deg noe om…

- Egentlig kan ikke jeg si deg noen ting.

Men plutselig


- Jeg vet ikke om det er nå

Men plutselig

Er Gud her

Fordi jeg er glad for at du er her

Jeg er glad for at Gud gir meg positive tanker.

Plutselig

Kommer tanker

Om at jeg ikke skal være bekymret.

Plutselig

Husker jeg noen bibelvers:

Gled dere i Herren

All tid,

Igjen vil jeg si:

Gled dere.

La alle mennesker få merke at dere er vennlige,

Herren er nær.

Vær ikke bekymret for noe,

Men legg alt dere har å be om,

Frem for Gud

I bønn og påkallelse

Med Takk.

Og Guds fred

Som overgår all forstand,

Skal bevare deres hjerter og tanker

I Kristus Jesus.

 

Ikke farlig om vi ikke forstår dette,

Det er ikke til å forstå.

Men plutselig merkes

At Gud ikke har glemt Deg

Eller meg.

 

En sa til meg at det må ha vært en engel.

Han som syklet der jeg syklet

På veien til jobb.

Han som lurte på hva jeg jobbet med,

Og jeg fortalte at jeg jobbet med en ide jeg hadde fått ovenfra.

Han svarte:

«Da har du uante muligheter»

Det var en vanlig mann,

Som var lærer.

Som plutselig var en engel,

Der jeg syklet en annen vei en jeg pleiede.

Plutselig

Er du en engel

For den du møter.

Kanskje for meg

Fordi du er her nå.

 

Plutselig

I dag

Vet jeg

At gründerfirmaet

Har uante muligheter.

 

Det er ikke noen sovepute.

Det er ikke noe jeg forstår.

Men jeg tror på en Gud som er med,

Og lar meg gå i de gjerningene

Han legger foran meg.

 

Plutselig

Er det Du

Som går i de gjerningene Herren legger foran deg.

Plutselig

Er det du

Som har betydning for meg

Eller for en annen

Fordi Gud sendte deg –

En engel.