lørdag 23. oktober 2021

VERDENS LYS!!!

 

Igjen talte Jesus til folket og sa:

«Jeg er verdens lys.

Den som følger meg,

skal ikke vandre i mørket,

men ha livets lys.»

Johannes 8,12–14


«Sideblikk»

kaller jeg det,

og prøver å finne ut noe mer

som kan ha betydning for deg og meg.

Jeg ber:

Gud tal til meg

så mine ord

en tone bringe kan fra deg…*I dag tror jeg Gud vil si oss

at det er en sammenheng

mellom

deg og meg,

og

Jesus 

som er verdens lys.


 


Dere er verdens lys!

Sier Jesus i Matteus 5

(bibel.no)

Han fortsetter med å si

til deg og meg:

En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. 

Heller ikke tenner man en oljelampe

og setter den under et kar.

Nei, man setter den på en holder,

så den lyser for alle i huset. 

Slik skal deres lys skinne

for menneskene,

så de kan se…


Det virker som om bibelen forteller oss

at nå er det du og jeg

som har tatt over

som 

verdens lys.

  

*Fra sangen:

https://hjemveien.blogspot.com/2016/01/gud-tal-til-meg.html