tirsdag 28. desember 2021

GAVEN

 


Tenk om

den største gaven

er den du ikke har fått.

Slik var det for meg denne julen.

Tenk om du også

ser sammenhengen

mellom min svigerinne og Gud?

Fordi jeg snakket med min svigerinne,

som har et varmt hjerte og flinke hender,

vil hun gjerne strikke genser

og varme sokker til meg.

Tenk om det er slik

med deg og Gud også.

Fordi du velger

å være

der Gud er,

er Gud Der Du Er.

Fordi du helhjertet

ønsker å henge med ham,

Merker du hans omsorg.

 

Jeg ba til Herren

om suksess i arbeidet.

Men det ble ikke slik jeg håpet.

Senere forsto jeg

at manglende bestillinger,

gjorde at ideen og produktene

ble bedre.

Jeg ba og ba,

til vår Herre.

Men svarene

ble ikke slik jeg drømte om.

Men jeg merket

Guds velsignelse.

Mange ganger merket jeg

Guds nærvær og godhet.

Det er som om jeg merker

at velsignelsene

fra Herren

blir mer og mer,

til mer jeg gir videre

av dem.

Husker jeg skrev om

at jeg ikke ville være

en sølepytt,

som tørket bort.

Tenk deg at du er en levende elv

med friskt vann,

som er tilkoblet den gode kilden.

Den flott elven

med det gode vannet strømmer friskt,

fordi det ikke stoppes av hindringer.

Tank deg at du er denne elven,

fordi du gir videre

av det gode Gud gir deg.

Gaven

Joh.3,16

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn,

den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

 

Levende vann

Joh.7 i https://bibel.no/
Jesus…ropte:

«Den som tørster,

skal komme til meg og drikke!

Den som tror på meg,

fra hans indre skal det, som Skriften sier,

renne elver av levende vann.»

Dette sa han om Ånden

de som trodde på ham,

skulle få.

 

Jer.29, 11-14

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,

sier Herren,

fredstanker

og ikke ulykkestanker.

Jeg vil gi dere fremtid og håp.
   
 Når dere kaller på meg

og

kommer for å be til meg,

vil jeg høre på dere. 

Dere skal søke meg,

og dere skal finne meg.

Når dere søker meg

av et helt hjerte, 

lar jeg dere finne meg,

sier Herren.

1.Joh.4

10 Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud,

men at han har elsket oss

og sendt sin Sønn

til soning

for våre synder. 

11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik,

da skylder også vi å elske hverandre. 

12 Ingen har noen gang sett Gud;

men dersom vi elsker hverandre,

blir Gud i oss,

og hans kjærlighet er

fullendt i oss.


torsdag 16. desember 2021

Få all visdom og innsikt.

 
Vi ber om at dere

må bli fylt av

kunnskap om Guds vilje

og få all den

visdom og innsikt

som Ånden gir.

Da kan dere leve et liv

som er Herren verdig,

og som helt og fullt 

er til glede for ham,

så dere bærer frukt 

i all god gjerning

og vokser 

i kjennskap til Gud.

Kraften fra hans herlighet

skal gi dere styrke,

så dere alltid er 

utholdende

og

tålmodige.

Med glede skal dere 

takke Far,

som satte dere i stand

til å få del i 

de helliges arv i lyset.For han har fridd oss ut

av mørkets makt

og ført oss over

i sin elskede Sønns rike.

I ham 

er vi kjøpt fri

og 

har fått tilgivelse

for syndene.Fra

16. desember 2021

Dagens bibelord

Kolosserne 1,9–14

Les i nettbibelen


onsdag 1. desember 2021

Velsignelsene ovenfra - som fortsetter.


«Velsignelsene

fra Herren stoppet opp,»

sier du.

 

«Hvorfor?»

spør jeg.

 

Du svarer ikke.

Tror du prøver

å gi svar.

 

«Vi kan prøve å finne svar sammen,»

sier jeg,

og forstår egentlig

at det er bare Gud som kan hjelpe.

Husker noe om

Den Hellige Ånd

som skal vise oss.

 

Det er som om Gud minner om tre ting.

Det første

syns jeg er vanskelig,

men det står der for oss alle -

Noe jeg husker fra Guds ord:

«Det er deres misgjerninger

        som skiller mellom dere og deres Gud.»

Kanskje du har noe i livet ditt,

Noen feil

som du vet Gud ikke er fornøyd med.

Det fine er at du kan legge det fra deg.

Jesus har tatt alle feila dine og mine,

med på korset.

Selv om vi ikke forstår.

 

«Ok»

Sier du,

og vil vite om neste punkt.

Jeg sier noe jeg kommer på 

fra bibelen:

«Hold dere nær til Gud,

så skal han holde seg nær til dere.»

 

Jeg vil ikke dra det ut,

og kommer med neste

klausul

for at du skal merke

at Gud gir deg

av sine gode gaver.

 

«Velsignelsene fra Herren,

de er så store

at de ikke gjelder deg alene."

Sier jeg.

"Du kan komme til Herren

for å ta imot hans godhet.

Du står og ser på Jesus selv.

Noen ganger

er det fordi du tenker på ham

eller ber til ham

eller leser i Guds ord.

Noen ganger

er det ved å være sammen med andre

som deler troen på Jesus."

 

Plutselig sier jeg om igjen:

«Velsignelsene fra Herren,

de er så store

at de kan ikke gjelde deg alene.»

 

Husker fra bibelen:

det var bare de som gjorde noe med

det de hadde fått fra Herren,

som fikk se

at det ble mer -

til mer

de gjorde noe med

det de hadde fått.

 Til mer ble det.


Det er som om hovedregelen fra bibelen

sier oss:

«Bare ved å bringe videre

av det du har fått,

gir Gud deg mer.»

I Johannes 15,

leser vi om det samme:

Når vi bærer frukt –

Da skal han gi oss det vi ber om.

og det legges til:

Elsk hverandre.Plutselig

en dag i uken som gikk,

lærte jeg noe nytt.

Det var noe jeg ikke hadde forstått før.

Jesus sa:

«Dersom dere ber meg om noe i mitt navn,

vil jeg gjøre det.»

Plutselig

forsto jeg

at å be i Jesu navn,

betyr noe mye større

en navnet.

Det betyr å be i samsvar med

det Jesus lærte oss,

og i samsvar med den Jesus er.

Jeg forstår ikke rekkevidden,

med det demrer noe.

Det er når jeg lever i samsvar,

med Jesus og Guds vilje,

at vi kan forvente

svar på bønnene våre.

Tror ikke det er noe jeg kan

streve for å oppnå.

Plutselig

gir Gud deg noe

positivt

fra himmelen,

fordi du forstår

noe av det Gud kan

og ønsker

å gjøre

der Du Er.

Fordi du deler av det gode han gir.

Fordi

Gud skaperen,

Jesus

og

Den Hellige Ånd.

Er tre

og allikevel en

som

elsker deg og de du møter -

for at det skal ha en positiv betydning

for deg

og den du møter.Tenk om du allerede

har mottatt

Guds velsignelse

med noe du er god på,

noe du liker å gjøre.

Tenk om det er slik

at det er først når du lar andre

få merke dine gode egenskaper

at du merker velsignelsene.

Eller kanskje du ikke

skal lete etter velsignelsene,

men at de bare strømmer

fra Herren

gjennom deg.

Tenk om det bare er det du gav videre,

det du gav bort,

du får med deg,

den dagen

du skal reise

hjem.


Johannes evangeliet 15 fra egen bibelJoh.14


Jes.59,1-2

Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse,

          og hans øre er ikke for tungt til å høre.

         

     2 Nei, det er skylden

          som skiller dere fra deres Gud.

          Syndene deres skjuler ansiktet hans

          så han ikke hører dere.

 

     2 Nei, det er deres misgjerninger

        som skiller mellom dere og deres Gud.

lørdag 20. november 2021

En klok mann har bursdag i dag!


 En klok mann

har bursdag i dag.

En klok mann

der noe gikk galt.

Selv om mannen

er like klok,

gjorde han noen valg

som gjorde livet

vanskeligere for ham.

Jeg liker denne mannen,

med de valgene han tar.

Jeg kjenner en.

Ja, jeg kan si at jeg kjenner ham.

I en barnebok ble han kaldt

«den usynlige mannen».

Gang på gang

oppmuntrer han meg.

Ikke med enkle og billige løsninger,

men med velsignelse.

Ja – velsignelse

ovenfra.

Den som gjør,

at det jeg gjør

blir til noe mer.

En velsignelse

som blir noe mer enn det jeg selv kan klare.

På en måte

er det som om min velsignelse

er beregnet for andre, -

Ja, -

for den jeg møter.

Tenk om mine velsignelser

er beregnet for

nettopp deg

i dag?

En grenseløs velsignelse,

med gode tanker

og ideer, -

til deg.

Det er da det gode skjer,

velsignelse som strømmer.

Den som også kommer

tilbake til oss selv,

fordi vi gav den videre.

Disse velsignelsene

er beregnet

for alle oss som tar valg i livet.

Disse velsignelsene

starter med

at du og jeg kan legge fra oss

alt negativt og mørkt som er inne i oss.

Alt som ikke er positivt

for oss selv

eller andre.

Husker to

av mine svarteste dager.

Den ene gangen

møte jeg tilfeldig vis,

en som sa:

«Jeg tenkte på deg i dag»

Og jeg visste at det ikke var tilfeldig,

jeg glemmer det aldri.

Den andre mørke dagen,

var det som om Gud ba meg

tegne et kors,

og skrive feilene og plagene mine

under korset.

Plutselig

var dagen lys.

Plutselig

kjente jeg bare

glede og fred.

Jeg merket

at alle mine vonde ting,

hadde Jesus tatt bort.

Jeg forstår det ikke,

men jeg erfarte det.

Mitt kloke valg

gjelder hver dag,

uavhengig

om jeg merker det

eller forstår det.

Mitt kloke valg

handler om

han som skapte meg,

er med meg

og er der du er nå.

Fordi jeg har opplevd det,

tror jeg det kan være slik -

for deg også.

Når du velger Jesus

merker du at han vil være med deg,

med velsignelse.

Din usynlige venn

som er

Der Du Er.


Jer.29, 12-14

Når dere kaller på meg

og kommer for å be til meg,

vil jeg høre på dere. 

Dere skal søke meg,

og dere skal finne meg.

Når dere søker meg av et helt hjerte,

lar jeg dere finne meg,

sier Herren.