onsdag 22. april 2015

Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!Er det mulig?


Vi anklager Gud
for skaperverket Hans,
hvis vi sier:
Jeg er ikke bra nok, -
Eller jeg er ikke viktig.

Gud du sier:
Jeg har skapt deg.

Ja, du Gud har satt meg til å være her.
For deg, -
For de rundt meg, -
Fordi jeg skal bety noe.

Du har ikke laget meg på slomp,
Eller
Ha, ha, - der lagde jeg en ubrukelig.

Nei, du Herre,
Du skapte meg
til gode gjerninger.
Ikke for slitets skyld. 
Nei,
du laget en vei,
akkurat for meg,
Fordi det var jeg som skulle gå den.

Fordi min vei skal bety noe.
Takk, Herre!

Hjelp meg Herre,
Å forstå veien.
Og gå veien,
der Du vil.
Da går jeg i ferdig lagte gjerninger,
Som du Gud
Har gjort klare,
For at jeg skal vandre i dem.

Oj,
Da gjør jeg Guds gjerninger.

Oj,
Da er det mulig,

At det umulige, 

Er mulig.Nedre og øvre bilde er
fra solformørkelsen 20.mars 2015


GUDS
VELSIGNELSE
-
GIS
TIL
DEG!

tirsdag 14. april 2015

HERREN ER MIN HYRDE.


"Sideblikk"
til salme 23:

"Dødsskyggens dal" fins.
Kanskje
"mine fiender også?"

Men skriften minner meg om:
Guds godhet
som skal følge meg.


Kjære Herre
Gud og skaper,
hjelp meg.
Jeg ønsker at du er
min hyrde og veileder.

Takk Herre,
da trenger jeg ikke
frykte for noe ondt,
fordi
du er med meg.

Også de dagene,
det ikke føles slik.

J


Salme 23

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.
       
Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
       
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
       
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
       
Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
       
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Salme 23 av David-Dagens bibelord-www.bibel.no
Bildene er fra Grenen - Skagen - Danmark

torsdag 9. april 2015

Sannheten


Tenk deg -
100 ungdommer
står i et kor
og roper samstemt:

Gud vil
at alle mennesker
skal bli frelste
og
lære
sannheten
å kjenne.

Jeg var med i dette koret for mange år siden.
Dette var en del av en musikal, 
der vi sang denne sangen flere ganger:

Herren kjenner til sine,
og han holder dem i sin hånd.


Sannheten, -

Har du funnet den?
Kanskje du er som meg,
"og har funnet noe av den."

Jeg tror på en 
STOR GUD,
som kjenner meg,
og er med meg,
hvis jeg ønsker det.

Ikke en Gud med lettvinte løsninger,
der alt går smertefritt.

Men en Gud som er med meg
i smertene
og plagene mine.
En Gud som gir meg
inspirasjon, - 
og som merkes.


Og en Gud som er så stor,
at hele sannheten,
ikke er mulig å forstå.

Jeg tror/håper 
at når dette livet er slutt,
kommer jeg til et sted 
der alt er bra.
Der Gud er.
Kanskje jeg får svarene der???

Dette er skrevet,
på denne "hjemveien".
  

Ha en velsignet
god dag!

:-)


1.Tim.23-4
Dette er godt og noe Gud, vår frelser,
gleder seg over,
han som vil
at alle mennesker skal bli frelst
og
lære sannheten å kjenne.

mandag 6. april 2015

Vintre
Jesus sier:
Jeg er det sanne vintre,
og min Far er vinbonden. 
Hver grein på meg
som ikke bærer frukt,
tar han bort,
og hver grein som bærer frukt,
renser han
så den skal bære mer. 


Jeg er vintreet,
dere er greinene.
Den som blir i meg
og jeg i ham,
bærer mye frukt.

For uten meg
kan dere ingen ting gjøre.

Den som ikke blir i meg,
blir kastet utenfor
som en grein
og visner.
Og greinene blir samlet sammen
og kastet på ilden,
og de brenner.Hvis dere blir i meg
og mine ord blir i dere,
be da om hva dere vil,
og dere skal få det.


Som Far har elsket meg,
har jeg elsket dere.
Bli i min kjærlighet!

Dette har jeg sagt dere
for at min glede
kan være i dere
og deres glede kan bli fullkommen.


Og dette er mitt bud:
Dere skal elske hverandre
som jeg har elsket dere.

Dere har ikke utvalgt meg,
men jeg har utvalgt dere
og satt dere til å gå ut
og bære frukt,
en frukt som varer.
Da 
skal Far gi dere alt dere ber om
i mitt navn.


Dette er mitt bud til dere:

Elsk hverandre!Fra
www.bibel.no
Joh.15