torsdag 22. juli 2021

22.juli - hva tror du på - egentlig?

I dag 22. juli

leste jeg om Maria Magdalena.

Hun visste at Jesus var død.

Plutselig så hun Ham.

Plutselig fortalte hun det til vennene,

men de forsto ikke no.

Plutselig var Jesus der.

Han syns de var trege til å tro

på de som fortalte

at han hadde stått opp fra døden.

Hm

jeg undres over deg og meg,

hvor kjappe er vi til å tro?

Hva tror vi egentlig? 

I dag 22.juli

minnes vi det onde.

Jeg undres over -

med en optimisme,

hva den gode

kan gjøre

med det onde,

når jeg slipper den gode til

i livet mitt -

i livet ditt.

Jeg undres

over

den gode.

I går

hadde jeg med kost og spade

for å bade,

fordi jeg ikke liker

grus og glass

der jeg skal skifte for å bade.

Der satt en mann, -

kanskje for en grunn???

Han hadde tatovert

navna på barna sine,

og et kors

på armen sin.

Et kors fordi

han syns det var fint.

Jeg fortalte om korset,

som hadde en helt spesiell betydning for meg.

Jeg fortalte om da jeg tegnet korset 

på arket mitt,

da livet var vanskelig.

Jeg fortalte om gleden og freden

som fylte meg,

da jeg hadde skrevet ned

alt som plaget meg

under dette korset.

Jeg merket at Jesus hadde tatt mine plager,

da han døde for feila mine og dine.

Mannen lyttet.

Vi snakket også om,

ting vi ikke forstår.

Hun som sa at det må ha vært en hærskare av engler,

som reddet henne i raset i Gjerdrum.

Jeg fortalte om meg og kameraten min

som datt på motorsykkel,

og skled rett mot bilene som kom mot.

Da vi stoppet

var vi helt uskadd -

på feil side av veien.

Vi kan ikke forklare

hvorfor det går så bra med noen,

og andre dør.

Jeg må legge disse hvorfor,

bort.

Samtidig kan jeg tro på en god Gud,

fordi jeg opplever

en god Gud,

også gjennom det som er vanskelig.

Og de dagene

jeg ikke merker Guds godhet,

vet jeg at den fortsatt er der

fordi jeg har opplevd

Guds godhet.

Det er som om jeg opplever

at Gud

er glad i

Deg

og

meg

uansett.


Hva tror du?

Fra dagens bibelord:

www.bibel.no

Mark.16

Jesus viser seg for disiplene
 Etter at Jesus var stått opp igjen,

tidlig den første dagen i uken,

viste han seg først for Maria Magdalena,

som han hadde drevet sju onde ånder ut av. 

Hun gikk av sted og fortalte det

til dem som hadde vært med ham,

og som nå sørget og gråt. 

Men da de fikk høre at han levde,

og at hun hadde sett ham,

trodde de det ikke.
Senere viste han seg i en annen skikkelse

for to av dem mens de gikk på veien

og skulle ut på landet.

Også disse kom og fortalte det til de andre,

men de trodde ikke dem heller.
  Til sist viste han seg også for de elleve

mens de var samlet til måltid.

Han bebreidet dem for deres vantro

og harde hjerter,

for de hadde ikke trodd

dem som hadde sett at han var stått opp.

lørdag 26. juni 2021

Hvem er du Gud?


 Noen ganger

lurer jeg på

Gud -

hvor

og hvem

er du.

Så får jeg en fornemmelse av

at du Gud,

Du er her,

her hvor jeg er,

Her hvor jeg er nå. 

Så tenker jeg

at det betyr lite.

Det jeg mener er at det betyr mye for meg,

men jeg vil bare si deg

at det er noe som mangler,

hvis ikke du er med.

Hvis ikke du er med oss

som skal reise

dit all godhet er,

og kjærlighet er.

Den som startet med

at Gud er så glad i deg,

at han skapte Deg

som Deg

fordi han ville se

og oppleve 

Deg.

Jeg forstår det ikke,

men jeg har erfart,

en enorm glede og fred

som kom,

da jeg la fra meg

alle feila mine

og elendighetene

på korset.

Det er som om det er sant.

Det er som om det virker.

At Gud har elsket deg

så høyt,

at han sendte sin eneste sønn Jesus.

Slik at du kan tro på ham

og ikke gå fortapt,

men ha evig liv.

Egentlig er jeg ikke så veldig opptatt av 

det på den andre siden,

men jeg vil ikke at du

skal komme på feil side,

der ondskapen er samlet

den dagen du skal forlate

denne verden.

Jeg ønsker meg,

at du og jeg,

kan leve

i tilgivelsen

og det gode,

og møtes

på den gode siden

en gang. 

På veien

tar vi imot,

velsignelsene fra Herren.

Velsignelsene som forsetter å komme,

fordi vi lar de strømme videre

til de vi møter

på vår vei. 

Joh.3, 16

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn, den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

 

Joh.15, 1-17

16 Dere har ikke utvalgt meg,

men jeg har utvalgt dere

og satt dere til å gå ut

og bære frukt,

en frukt som varer.

Da skal Far gi dere

alt dere ber om

i mitt navn. 

17 Dette er mitt bud til dere:

Elsk hverandre!

 

I Joh.7, 37-39 sto Jesus fram og ropte:

«Den som tørster,

skal komme til meg og drikke! 

Den som tror på meg,

fra hans indre skal det,

som Skriften sier,

renne elver av levende vann.» 

Dette sa han om Ånden de som trodde på ham,

skulle få.

Ånden var ennå ikke kommet,

for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort.

 

Fra

https://bibel.no/nettbibelen

lørdag 29. mai 2021

Hva vil du egentlig?

I dag undres jeg over, - Hva er det vi egentlig vil? Noen vil på webinar om, - Hvordan bli rik. Andre vil på webinar om, - Hvordan lykkes med det vi ønsker å oppnå. Andre lurer på, - Hvordan vi kan få velsignelse fra Herren. Ja, takk, til alt, tenker vi. Tankene mine stopper opp litt. - Velsignelsene fra vår Far i himmelen? Hm. - Egentlig har jeg fått en fornemmelse av at de er grenseløse. Det eneste som stopper velsignelsene, - er det når de ikke deles videre?
Fyrverkeri Tønsberg 17.mai 2016

torsdag 15. april 2021

GLED DERE! Nå kan du glede deg.

 

Gled dere!

Leser jeg i bibelen.

En glede ingen kan ta fra oss.


I dag undres jeg over denne gleden,

hva betyr den egentlig?

Gled dere i Herren alltid!

leser jeg.

Hvordan er det mulig?

I dag tenker jeg litt over at

dette må være en glede,

som jeg kan ta imot.

Kanskje det er en slags livsstil

jeg kan velge?

Tror ikke dette er noe jeg skal streve med,

«at nå skal jeg bli flink til å være glad»

Gled dere i Herren!

Leste jeg.

Hm

Plutselig kommer jeg på Jesus.

Han som skulle ta bort all sorg og plage.

Litt rart -

jeg forstår det ikke.

Allikevel har jeg erfart det.

Jeg forstår ikke

at han som skapte oss,

ikke tåler at vi gjør dumme ting

og ikke alltid er gode mot hverandre.

Jeg forstår ikke

at dette måtte straffes

med en som døde,

Og at dette måtte være Jesus,

hans egen sønn som var feilfri.

Jeg forstår det ikke, -

men en av mine sterkeste erfaringer

handler om dette korset.

Den gangen jeg skrev:

«Jeg møtte veggen, - men hvor ble den av?»

Jeg husker det så godt.

Alt var umulig og mørkt.

Plutselig sa en tanke

inne i meg:

"Tegn korset."

Jeg tegnet korset.

Jeg skrev ned en og en elendighet

under dette korset.

Det var som om

en og en ting som plaget meg

ble borte,

da jeg la det fra meg -

på korset.

Dette korset som

Jesus hadde dødd på,

for feila mine og dine.

Det var som et mirakel.

Inne i tankene mine,

hadde jeg sett en mørk og uoverkommelig mur

foran meg.

Den hadde blitt mindre og mindre

etter som jeg skrev.

Plutselig var den helt borte,

og jeg kjente en enorm glede og fred.

Gled dere alltid

i Herren!

Igjen vil jeg si:

Gled dere!

Leser jeg i min bibel.

Jeg har erfart det.

Du kan erfare det.

Alle som vil -

kan.

Samtidig erfarer jeg

at dette handler om,

å være vendt

mot Gud og Jesus,

som ønsker å gi oss

av sine gode gaver.

Gaver av velsignelser -

som fortsetter -

i samme omfang

som vi gir det videre.

 

Gled dere i Herren alltid!

igjen vil jeg si:

Gled dere! 

Kilde:

www.bibel.no

Jakob 4,8

Hold dere nær til Gud,

så skal han holde seg

nær til dere.

 

I Joh.16,22 sier Jesus:

«ingen skal ta gleden fra dere.»

søndag 23. august 2020

Verden raste ikke. Du er ikke knust.


Knust.
Du var knust.
Verden raste sammen
rundt deg.
Det trygge
det gode
var ikke mer.
Du trodde at
du var en del av noen ruiner
som var igjen.
Men nettopp du er
en verdifull stein,
en juvel
som 
mesteren
vil
bruke i noe 
verdifullt.

Videre
i livet ditt
er det du som bestemmer
hvordan du skal ha det.
Hvordan du ønsker
å ha det –

Hvordan du velger
å leve livet ditt –
har betydning
for mange.

Plutselig
gav du bort
et smil,
en oppmuntring.
Det du ikke visste
var at denne oppmuntringen og
dette smilet du gav –
det traff et hjerte.
Din varme virket
inne i et annet hjerte.
Ikke sikkert du merket så mye,
men jeg kjente det i mitt hjerte.
Du oppmuntret meg.

Vi vet
om Jesus som døde
for deg og meg.
All synd og skam
tok han
i stedet for Deg.
Du kan velge
å legge din elendighet fra deg
på korset.
Jesus sier til Deg:
«Jeg er verdens lys,
den som kommer til meg
vil jeg ikke støte bort»

Du velger om du
går bort fra lyset,
der ditt ego
gir skygge
for lyset bakfra,
og når du kommer
inn i skogen
kan lyset bli helt borte.

Dette handler om ditt forhold
til han som skapte deg,
og som ønsker å fortsette
å skape det gode inne i deg.

Tror det er slik i livet ditt,
at dersom du velger en halvveis løsning
mot skaperen
mot lyset
og det gode,
da er det som om du går
i 90° vinkel
i forhold til der lyset kommer fra.

Du velger retningen
for livet ditt,
i forhold til lyset.

For en del år siden
var jeg redd for at
jeg hadde en retning i livet mitt,
som kunne ha ført meg,
lenger og lenger bort fra Gud.

Akkurat nå
har jeg tro for
at du og jeg -
ser litt og litt mer
av lyset.
Fordi det er
den veien
vi ser.
Sammen
er vi på vei
mot lyset
og det gode.

På hjemveien.