onsdag 25. mai 2016

Har Gud en egen god og opplyst vei......... for meg?

Murre mot Gud?
Klage?
For at det ikke ble slik du hadde tenkt?

Gud har en plan,
som er den beste.
Du velger.

Motsatt vei kan være katastrofal
for deg.
En annen vei enn den Gud vil gi deg,
blir lenger for deg
en det som er nødvendig.

Gud vil berge deg.
Gud vil deg vel,
vil deg det beste.

Noen veier forstår vi ikke.
Noen veier er lange,
for at vi skal lære,
gjennom dem.
Noen veier forstår vi ikke.
men Gud er der,
sammen med deg.

Din kjepp og din stav,
de trøster meg.
Leser jeg i bibelen.

Egentlig rart skrevet,
tenker jeg.

Kanskje du Herre vil si meg noe om,
at kjeppen og staven,
er et bilde på
din godhet og trøst,
som jeg selv
kan velge
å
holde fast i.Dette er skrevet etter å ha lest dagens bibelord fra www.bibel.no
25.05.2016

Da farao nærmet seg, så israelittene opp og fikk øye på egypterne som kom etter dem.
De ble grepet av stor frykt og ropte til Herren.
De sa til Moses:
«Fantes det ikke graver nok i Egypt siden du har ført oss ut i ørkenen for å dø?
Hvorfor har du gjort dette mot oss? Hvorfor førte du oss ut av Egypt?
Var det ikke det vi sa til deg i Egypt:
La oss få være i fred, vi vil arbeide for egypterne!
Det er bedre for oss å arbeide for dem enn å dø i ørkenen.»
Da sa Moses til folket:
«Vær ikke redde!
Stå fast, så skal dere få se at Herren frelser dere i dag!
For slik som dere ser egypterne i dag,
skal dere aldri se dem mer.
Herren skal stride for dere,
og dere skal være stille.»
Herren sa til Moses:
«Hvorfor roper du til meg?
Si til israelittene at de skal dra videre!
Du skal løfte staven din og rekke hånden ut over havet og kløve det,
så israelittene kan gå tørrskodd tvers igjennom havet.
Se, jeg gjør egypterne harde, så de setter etter dem.
Jeg skal vise min herlighet på farao og hele hans hær, på vognene og rytterne hans.
Egypterne skal kjenne at jeg er Herren
når jeg viser min herlighet på farao og vognene og rytterne hans.»
Guds engel, som hadde gått foran Israels leir,
byttet nå plass og gikk etter folket.
Skysøylen som var foran dem, flyttet seg og stilte seg bak dem,
så den kom mellom egypternes leir og israelittenes leir.
Og skyen kom med mørke, men den lyste likevel opp natten,
så de ikke kom inn på hverandre hele natten.
Da rakte Moses hånden ut over havet,
og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten,
så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd,
og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet.
Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem.

Les 2 Mos 14,10-22 i nettbibelen.
Salme 23
av David.

Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.


Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

SALME 139
23Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
prøv meg og kjenn mine tanker!


24Se om jeg følger avguders vei,
og led meg på evighetens vei!

onsdag 18. mai 2016

Fyrverkeriet Tønsberg 17.mai - Strålende
Fordi lyset er inne i deg

Fordi du lar lyset skinne inn til deg

Fordi du er der lyset er
FORDI
DU
STRÅLER


FÅR ANDRE SE


LYSET


INNE
I
DEGFordi du ikke prøver å være en annen en nettopp
DEG

HAR DU
DIN EGEN
SPESIELLE UTSTRÅLING


lørdag 14. mai 2016

PINSE MED MER ENN DRÅPER........ ORD FOR DAGEN
Sølepytten

Jeg vil ikke være en sølepytt
Som får «noen dråper» fra Herren
og tørker bort.

Jesus ropte:
«Den som tror på Meg,
fra hans indre
skal det renne elver
av levende vann.»
og
«Den som tørster,
la ham komme til Meg
og drikke!»

Tror det vil si Deg:
Innenfra
ja, 
fra Deg
renner elver av Levende Vann
Det bare kommer
når Du lar vannet komme
til Deg
fra
«Den Gode Kilden"
fra Skaperen.
Og
Vannet holdes friskt
fordi det gis videre.

Elvene av Levende Vann
renner fra Herren
gjennom Deg!
Dette er fra et dikt jeg skrev for noen år siden.

Jeg kan ikke si at «jeg får dette til»
men jeg merker glimt av godhet fra Herren.
Det er som om det «funker».
«Plutselig» legger det seg til rette,
og jeg møter Deg 
som jeg kan dele «godheter» fra Herren med.

Og når «godheter» deles, 
velsignes det av Herren selv.
Det blir liksom noe 
«mer og større».


Hver dag,
«går jeg» tilbake til Herren,
i en stille stund.
Dette handler om påfyll
av Guds godhet.

Du er ikke tenkt til å være som en tørr sølepytt.
Det handler ikke om å være flink og "få det til".
Det handler om Gud/Jesus/Den Hellige Ånd  
som gir av sine «godheter»
fordi du kommer der dette er å finne.

«Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære,»
sier Jesus,
«og jeg vil gi dere hvile»


Jesus ropte:
«Den som tørster,
skal komme til meg
og drikke!
Den som tror på meg,
fra hans indre
skal det,
som Skriften sier,
renne elver
av levende vann.»
Dette sa han om
Ånden de som trodde på ham,
skulle få. 

Dette er hentet fra dagens bibelord:
(Se mer i Joh.14, 15 og 16)
ØNSKER DEG
OG DE DU MØTER
EN 
VELSINGET
GOD 
PINSE!


Hilsen fra

tirsdag 3. mai 2016

Det er noe spesielt med kirken, -


eller er det virkelig det?
-   -   -   Fordi   -   -   -
Gud er der?

Når vi er i kirken,
når vi kommer til Gud, -
Skjer det noe spes. da???«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden»
sier Jesus.

«Gå derfor
og gjør alle til disipler»
fortsetter han.

«Og se,
jeg er med dere alle dager»
sier Jesus 
til Deg og Meg

Nååå!!!


Etter inspirasjon fra "dagens bibelord" 1 Kong 8,37-43 i www.bibel.no
og Mat.28.18-20