lørdag 27. juni 2015

Bruksanvisning for meg.


Det er «Synd og skam»,
hvis jeg anklager meg selv,
for den jeg er.

Gud skapte meg som den jeg er.
Og når jeg skriver dette, kjennes det som om selvfølelsen styrkes.
Gud ville ha meg slik, 
og lagde ikke meg på tull.
Jeg tenker at jeg må skjerpe meg, - For å være «den meg», 
jeg er skapt til å være.

Og hvis du lurer på hvordan jeg var tenkt til å være, - 
så står det om det et sted, -
en bruksanvisning for meg. 
En bruksanvisning spesielt for meg.

Det er som om Han som skapte meg sier:
Du har feilet, - 
men feilene kan kastes, -
og bli helt borte.

Men Herre, du som skapte meg, 
hva står jeg igjen med?
En dag av gangen, gir jeg deg,
eller kanskje bare et skritt.

Faktisk, 
Den jeg er nå, 
Den er jeg. 
Den kan jeg ikke løpe fra.
Og de rundt meg, 
De Er.
Akkurat som du Herre,
DU ER.

Du - 
Skaperen, Gud, Jesus, Den Hellige Ånd
ønsker å være i meg
og en del av meg.

Da handler det om:
Glede i Herren.
Og å la de rundt meg,
få merke det,
fordi du Gud er nær.

Jeg kan legge alle bekymringene fra meg hos Deg, Herre.

Da er mine problemer, 
på en måte,
overført til deg.

Mine feiltrinn legges bort,
og du Herre er med meg,
i mine nye utfordringer.


BRUKSANVISNINGER:

Fil.4,4-6
Gled dere alltid i Herren!
Igjen vil jeg si: Gled dere!
La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.
Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.


Jak.4,8
Hold dere nær til Gud,
så skal han
holde seg nær til dere.


For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi
skulle vandre i dem.


Fra: 
www.bibel.no

tirsdag 16. juni 2015

FREMGANG OG GLEDE

FREMGANG OG GLEDE SPIRER, 

NÅR RUGING 

PÅ EGEN OG ANDRES

ELENDIGHET 

TAR SLUTT.En glipp:
Ordet "spirer" hadde blitt borte,
jeg måtte skrive det inn igjen i dag.
Dette ordtaket,
som ble til
en morgen
"fordi jeg trang det."
Det passet til meg.
-
Kanskje for deg også?

mandag 8. juni 2015

HERREN ER GOD!

   
I dag leste jeg:
 Herren er god mot dem
          som venter på ham og søker hamSideblikk:
I dag Herre, sier du,
at du er god, -
Du er god mot den som venter på deg, -
Og som søker deg.
Hva med andre da, Herre?

I dag vil du si meg,
Hvem som helst kan komme.
Husker du sa:
Kom til meg alle dere som strever,
Og har tungt å bære, -
Jeg vil gi dere hvile.

Ja, Herre, - men hva med de, -
de som ikke klarer å se deg?

«Hørte ikke», -
«Sa du, Herre»?
«at jeg» -
At det er jeg som skal fortelle. –
Om det du har vist meg?

Takk, - Herre!
Jeg vil fortelle til en i dag:

Du er god mot dem
          som venter på deg og søker deg.Klagesangene 3,21-25
Men én ting legger jeg meg på hjertet,
          og dette gir meg håp:

Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
          Hans barmhjertighet tar ikke slutt,
          
den er ny hver morgen.
          Din trofasthet er stor.
          
Jeg sier: Herren er min del,
          jeg setter mitt håp til ham.
          
 Herren er god mot dem
          som venter på ham og søker ham