mandag 8. juni 2015

HERREN ER GOD!

   
I dag leste jeg:
 Herren er god mot dem
          som venter på ham og søker hamSideblikk:
I dag Herre, sier du,
at du er god, -
Du er god mot den som venter på deg, -
Og som søker deg.
Hva med andre da, Herre?

I dag vil du si meg,
Hvem som helst kan komme.
Husker du sa:
Kom til meg alle dere som strever,
Og har tungt å bære, -
Jeg vil gi dere hvile.

Ja, Herre, - men hva med de, -
de som ikke klarer å se deg?

«Hørte ikke», -
«Sa du, Herre»?
«at jeg» -
At det er jeg som skal fortelle. –
Om det du har vist meg?

Takk, - Herre!
Jeg vil fortelle til en i dag:

Du er god mot dem
          som venter på deg og søker deg.Klagesangene 3,21-25
Men én ting legger jeg meg på hjertet,
          og dette gir meg håp:

Herren er nådig, vi går ikke til grunne.
          Hans barmhjertighet tar ikke slutt,
          
den er ny hver morgen.
          Din trofasthet er stor.
          
Jeg sier: Herren er min del,
          jeg setter mitt håp til ham.
          
 Herren er god mot dem
          som venter på ham og søker ham

1 kommentar: