torsdag 21. juni 2018

JESUS SVARER:Joh.14
23 Jesus svarte:
«Den som elsker meg, 
vil holde fast på mitt ord,
og
min Far skal elske ham,
og
vi skal komme
og
bo hos ham.


26 Men Talsmannen,
Den hellige ånd,
som Far skal sende
i mitt navn,
skal lære dere alt og
minne dere om alt
det jeg har sagt dere.

torsdag 14. juni 2018

Kle på seg .......... noe nytt

Kle dere


i det nye mennesket,


som er skapt


i Guds bilde


til et liv


i sann rettferd


og


hellighet.


Vær gode

mot hverandre,

vis medfølelse

og

tilgi hverandre,

slik Gud har tilgitt 

dere

i Kristus.
Fra

www.bibel.no
Ef. 4 

vers 24 og 32

tirsdag 12. juni 2018

Lær meg Herre å være der du er


Lær meg Herre
å være der du vil
at jeg skal være.
Hjelp meg
og forstå
at du er
der jeg er.

Gud jeg ber
at du sender dem du vil
i min vei,
og gjør dem klare
for å møte Deg.


Ef.2.10
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige
for at vi skulle vandre
i dem.

 I Joh.15 sier Jesus:
 Bli i meg,
så blir jeg i dere.
Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare hvis den blir på vintreet,
slik kan heller ikke dere bære frukt
hvis dere ikke blir i meg.

Joh.14 sier Jesus noe viktig –
Tenk om du ikke kjenner
kjærligheten fra Gud,
fordi du ikke bruker tid med Ham, -
slik andre kjærlighetsforhold
blir «mindre og mindre»
hvis du ikke bruker tid
med den som er glad i deg.

18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.
Jeg kommer til dere. 
19 Snart ser ikke verden meg lenger.
Men dere skal se meg,
for jeg lever, og dere skal også leve. 
20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far,
og at dere er i meg og jeg i dere.
    
21 Den som kjenner mine bud og holder dem,
han er det som elsker meg.
Og den som elsker meg, skal min Far elske.
Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»