torsdag 14. juni 2018

Kle på seg .......... noe nytt

Kle dere


i det nye mennesket,


som er skapt


i Guds bilde


til et liv


i sann rettferd


og


hellighet.


Vær gode

mot hverandre,

vis medfølelse

og

tilgi hverandre,

slik Gud har tilgitt 

dere

i Kristus.
Fra

www.bibel.no
Ef. 4 

vers 24 og 32

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar