torsdag 21. juni 2018

JESUS SVARER:Joh.14
23 Jesus svarte:
«Den som elsker meg, 
vil holde fast på mitt ord,
og
min Far skal elske ham,
og
vi skal komme
og
bo hos ham.


26 Men Talsmannen,
Den hellige ånd,
som Far skal sende
i mitt navn,
skal lære dere alt og
minne dere om alt
det jeg har sagt dere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar