onsdag 26. februar 2020

NÅR DU BER - NÅR DU FASTER


Når du ber,
skal du gå inn i rommet ditt
og lukke døren og
be til din Far
som er i det skjulte.

Og
din Far,
som ser i det skjulte,
skal lønne deg.

Når du faster...

…ingen skal se at du faster,
ingen andre enn din Far
som er i det skjulte.

Og
din Far,
som ser i det skjulte,
skal lønne deg.
Fra www.bibel.nosøndag 23. februar 2020

Hva vil du Herre? - Jeg undres.Jeg har skrevet et blogginnlegg,
og tenkte å ta det bort igjen -
Fordi jeg tenkte at
Gud ikke ville ha det der.
Tenkte -
at det ikke skulle leses mer.

Noen ganger merker jeg
at Gud leder meg,
slik at noen sender en melding
tilbake,
om at meldingen jeg sendte
må Gud ha minnet meg om -
Det jeg skrev var så viktig
akkurat der og da.

Jeg undres.
Gud kan lede
Deg og Meg.
Han vil at vi
er til
for hverandre
i gjerninger
som Han legger klare
for at vi skal vandre i dem.


Husker Daniel.
Han hadde en viktig oppgave.
Gud gav ham visdom,
slik at han fikk en av de viktigste
lederstillingene i landet.
Men
Han hadde tid
til å be til Herren,
tre ganger om dagen.
Uansett!
Også da det var dødsstraff
for å be til Gud.
Men Gud var med.
Uansett!
Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg
nær til dere,
Leser jeg i bibelen.
Det handler om
dine og mine valg,
hver eneste dag.
Jeg merker
at Gud ikke
gir meg den medgangen
jeg håper på.
Men jeg merker
at Gud er med.
Tror det er litt slik,
at Gud
ikke gir noe til meg 
for at jeg skal kose meg
for meg selv.
Men at Gud
gir velsignelse,
slik at andre merker det,
og jeg merker
at det er Gud 
som gir 
velsignelsene.
Tenk om -
Gud plutselig gir Deg,
mer enn
du kan klare selv –
fordi du gir videre -
slik at gavene fra Gud
ikke stopper opp.

Slik det stopper her,
for at du skal gå
å hente
hos Herren -
det Herren ønsker å gi deg.

Ikke fordi du syns du trenger det,
men fordi Herren ønsker å gi deg
det beste for deg
og de du møter.
Fordi
du har tid
til å være
tilkoblet
til Gud.

Noen ganger 

gir Gud
trøst, hjelp og oppmuntring -
når du virkelig trenger det.


Ønsker Deg 
en velsignet 
god uke -
fordi du er skapt
som nettopp Deg -
Fordi Gud
ville skape deg
som nettopp Den DU Er.


onsdag 19. februar 2020

Soloppgang - konsert på Verdens Ende- Hvorfor kommer
veldig mange folk
til verdens ende -
midt på natten?

- for å se en soloppgang?
- for en fin konsert?
- fordi det er en folkefest?

Hva om vi -
du og jeg -
inviterte
til
folkefest
ved
Verdens Ende:

Jesus kommer –
kommer du?


lørdag 8. februar 2020

Jeg var redd


Jeg var redd.
Redd for å høre til
feil gruppe.
Det handlet egentlig ikke 
om gruppen,
dette handlet om meg.
Jeg var redd
for å være den
som hørte ordet,
men som på veien
gjennom livet
ble kvelt
av bekymringer,
rikdom og nytelser
så jeg ikke bærer
fullmoden frukt.

Kjære Gud:
Hjelp meg
Til å være
en
i den gode jorden,
som hører ordet
og
tar vare på det
i et fint og godt hjerte,
så jeg er
utholdende
og
bærer frukt.

Jesus forteller en lignelse og sier:


«En såmann gikk ut 
for å så kornet sitt.

Såkornet er Guds ord. 

De ved veien
er de 
som hører det,
men så kommer djevelen
og tar ordet bort fra hjertet deres,
for at de ikke skal tro 
og bli frelst.
De på steingrunn 
er de
som tar imot ordet med glede
når de hører det.
Men de har ingen rot;
de tror bare en tid,
og når de blir satt på prøve,
faller de fra.
Det som falt blant tornebusker,
er de
som nok hører ordet,
men som på veien gjennom livet
kveles av bekymringer, 
rikdom og nytelser
så de ikke bærer
fullmoden frukt.
Men
det i den gode jorden,
det er de
som hører ordet
og
tar vare på det
i et fint og godt hjerte,
så de er utholdende
og 
bærer frukt.


torsdag 6. februar 2020

DU ER LYS FOR VERDEN

Sol i Sveio


Dere er jordens salt!
Men hvis saltet mister sin kraft,
hvordan skal det da bli gjort til salt igjen?
Det duger ikke lenger
til noe,
men kastes ut
og tråkkes ned
av menneskene.
    

Dere er verdens lys!
En by som ligger på et fjell,
kan ikke skjules.


Heller ikke tenner man en oljelampe
og setter den under et kar.
Nei, man setter den på en holder,
så den lyser for alle i huset.

Slik skal deres lys
skinne
for menneskene,
så de kan se
de gode gjerningene
dere gjør,
og prise deres Far i himmelen!
Matt 5,13-16


I dag
leser jeg om
at vi er jordens salt,
som blir tråkket på av menneskene
hvis den mister kraften.
Jeg kjenner
at det treffer meg.
Du og jeg
kan velge
om vi fortsetter
å hente kraften.
Kanskje vi finner den sammen?
Kanskje vi finner den i bibelen?
Kanskje i kirken,
eller der andre er
for å møte Gud?
Kanskje i stillhet
og i bønn?
Jeg tror du møter Gud,
når du oppriktig
søker å finne ham.

I dag
vet jeg -
at jeg skal sykle vestre vei.
Vet ikke hvorfor?
Plutselig får jeg en innskytelse.
Jeg vil legge et bibelkort i
postkassen til noen jeg kjenner,
der jeg sykler forbi.
Minnes om å ta det første jeg finner i sekken.
Jeg er i ferd med å gi opp «prosjektet» -
for jeg fant ikke noen kort.
Så kommer jeg på –
i lommeboka er det sikkert et kort.
Der finner jeg dette verset
fra Joh.8:
Igjen talte Jesus til folket og sa:
«Jeg er verdens lys.
Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.»
Sykkelstoppen i dag
minner meg om
at noen ganger
kan vi nesten gi opp
å finne lyset.
Men lyset
er her

der du er.