tirsdag 20. desember 2016

Når er det min tur? - Noen ganger eller alltid?
En dag
gjorde Sakarja tjeneste for Gud.
Fordi han var prest,
og det var hans tur.
hm
Når er det min tur?
Når er det din tur?
Til å gjøre tjeneste for Gud.
Jeg undres.
Da Jesus døde
revnet forhenget inn til det Aller Helligste,
som bare øverstepresten hadde tilgang til.
Tror det var et bilde på
at ettertiden
skulle ha tilgang 
på 
nærkontakt med Gud -
Når vi ønsker
å komme til den       
Aller Helligste.

I bibelen
står det noe om
Den Hellige Ånd -
som gis
til den som tror.
Og at vi har tilgang
på kraft og muligheter, -
den samme kraften
som reiste Jesus opp fra døden.

Vi har muligheten
til å forstå noe av 
det Gud kan gjøre
gjennom oss.
Ved å vandre
i Guds ferdig lagte gjerninger
for oss.
Vi finner svar på hvordan, -
når vi går den veien
Gud viser oss.

Vi vet -
at dersom vi skal til et sted,
da må vi gå eller reise
hele veien.

Slik er det også med veien
Gud vil vise oss,
vi går den skritt for skritt.
Og går vi feil,
da går vi litt tilbake
for å gå på rett vei.

 Riktig vei
finner vi
ved å holde oss nær til Gud.
Riktig vei vandres
ved å lese i bibelen,
be til Gud
søke Gud,
være sammen med andre
for å søke
å komme nærmere Gud.

Og så –
«slapp av»
her gjelder det å ta imot, -
vi kan ikke gjøre oss fortjent
til noe.

Noen ganger
gir Herren det du trenger
når du trenger det

Alltid?


Ef.2.8-10
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi skulle vandre
i dem. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar