søndag 5. januar 2020

Du har fått gaver og talenter, som det er bare du som har.


Gul blomst på hjemveien

Hei du.
Du har gaver -
som Gud har gitt deg.
Egentlig tror jeg det er riktig
å blande sammen -
Dine sterke sider,
dine ting som du liker
og som du er god på –
Dette blandes sammen med
ekstra gaver
og ekstra styrke
og kvaliteter 
som Gud gir til deg: 
Gaver som det blir mer
og mere av
hos deg,
ettersom du deler av det med andre.
Noen kaller det nådegaver,
fordi gavene kommer bare fordi Gud ønsker 
å gi av sine godheter.
Når du er åpen for 
at Gud vil bruker deg,
til å formidle til andre 
at han bryr seg om deg
og de du møter.
Da merkes Gud -
Der Du Er -
Mer og mer.
Edderkoppen hos jr. 

Samtidig minnes jeg:
Jak.5,8
Hold dere nær til Gud, 
så skal han holde seg nær til dere.


Dette skriver jeg
etter å ha blitt inspirert fra
Rom.12 i dag.
9 La kjærligheten være oppriktig.
Avsky det onde,
hold dere til det gode. 
10 Elsk hverandre inderlig som søsken,
sett de andre høyere enn dere selv. 
11 Vær ikke lunkne, men ivrige.
Vær brennende i Ånden,
tjen Herren! 
12 Vær glade i håpet,
tålmodige i motgangen,
utholdende i bønnen. 
13 Vær med og hjelp de hellige som lider nød,
og legg vinn på gjestfrihet. 
14 Velsign dem som forfølger dere,
velsign,
og forbann ikke. 
15 Gled dere med de glade og
gråt med dem som gråter. 
16 Hold sammen i enighet
17 …ha tanke for det som er godt
for alle mennesker. 
18 Hold fred med alle,
om det er mulig,
så langt det står til dere. 
21 La ikke det onde overvinne deg,
men overvinn det onde
med det gode!

Edderkopp i Stavanger

Fra starten av Rom.12
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste.  2 Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne.
     
3 Ved den nåde jeg har fått, sier jeg til hver enkelt av dere: Tenk ikke for store tanker om deg selv, men tenk sindig! Hver og en skal holde seg til det mål av tro som Gud har gitt ham.  4 Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver.  5 På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer.  6 Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. Den som har profetisk gave, skal bruke den i samsvar med troen,  7 den som har en tjeneste, skal ta seg av sin tjeneste, den som er lærer, skal undervise,  8 og den som trøster, skal virkelig trøste. Den som gir av sitt eget, skal gjøre det uten baktanker, den som er satt til å lede, skal gjøre det med iver, den som viser barmhjertighet, skal gjøre det med glede.
Og det jeg hoppet over finner du her:
Rom 12

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar