søndag 13. august 2017

Er det riktig å.........?

En dame sa til meg,
at hun levde i synd.

Hm
Jeg husker en annen dame.
De kom til Jesus med henne.
Hun var tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd,
og de hadde en lov som sa at slike skulle steines.

Hm…

Denne historien er til oss.

Jesus sier
til
deg og meg:

«Den som er uten synd,
kan kaste den første steinen.»

Hm…

Kan jeg kaste
stein
noen???

Hm…

Jeg går bort.
Andre går også.
Jesus blir alene
med den som har syndet,
og sier:

«Heller ikke jeg fordømmer deg.

Gå bort,
og synd ikke mer
fra nå av!»Fra Joh.8 i www.bibel.noKjære Deg.
Jeg skriver ikke dette
fordi…………………..

Jeg skriver fordi
Jesus
ønsker
å møte
nettopp Deg.


Hva tror du
Jesus vil si
Deg???

Noen ganger
er det som om
Jesus sier meg noe.

Jeg kan si til Deg :
«Kom å se,
han som tilfører livet mitt
noe positivt»
Og jeg kan fortelle om at
ofte merkes Gud,
fordi
jeg har valgt
å holde meg nær til ham.Plutselig
møter du Jesus
og kan legge fra deg
ting i livet,
som du ikke ønsker å bære videre.
Du kan oppleve det -
kanskje
på samme måte som meg.

Legge en og en ting
fra Deg,
ved korset
hos Jesus.

Plutselig
er problemene
lagt hos Jesus.
Plutselig
er plager
borte.Husker en annen dame,
som hadde tulla det til i livet sitt.

Hun møtte Jesus.
Det skjer noe i livet hennes.
Plutselig
må hun gå og fortelle det
til flest mulig:
«Kom å se en mann
som har fortalt meg
alt det jeg har gjort!
Han skulle vel ikke være
Messias?»

Plutselig
er det mange som
møter Jesus,
og som sier til Deg:
«Nå tror vi ikke lenger
bare på grunn av det du sa.
Vi har selv hørt ham,
og vi vet at han virkelig
er verdens frelser.»

Her er du
Her er jeg
Her er Jesus

Når du er klar
til å møte Ham.


Fra Joh.4:
Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann.
Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»

Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat.

Hun sier: «Hvordan kan du som er jøde,
be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke?»
For jødene omgås ikke samaritanene.

Jesus svarte: «Om du hadde kjent Guds gave
og visst hvem det er som ber deg om drikke,
da hadde du bedt ham,
og han hadde gitt deg levende vann.»

«Herre», sa kvinnen, «du har ikke noe å dra opp vann med,
og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra?
Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen,
og både han selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.»

Jesus svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen.
Men den som drikker av det vannet jeg vil gi,
skal aldri mer tørste.
For det vannet jeg vil gi,
blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv.»

Kvinnen sier til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.»

Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom så hit.»

«Jeg har ingen mann», svarte kvinnen.

«Du har rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus.
«For du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann.
Det du sier, er sant.»

«Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen.
«Våre fedre tilba Gud på dette fjellet,
men dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.»

Jesus sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer
da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Far.
Dere tilber det dere ikke kjenner,
men vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.
Men den time kommer, ja, den er nå,
da de sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet.
For slike tilbedere vil Far ha.
Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.»

«Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen –
Messias er det samme som Kristus –
«og når han kommer, skal han fortelle oss alt.»

Jesus sier til henne:
«Det er jeg,
jeg som snakker med deg.»


I det samme kom disiplene hans,
og de undret seg over at han snakket med en kvinne.
Men ingen av dem spurte hva han ville
eller hvorfor han snakket med henne.

Kvinnen lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk:
«Kom og se
en mann
som har fortalt meg alt det jeg har gjort!
Han skulle vel ikke være Messias?»

Da dro de ut av byen og kom til ham.
…….
Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus
på grunn av kvinnens ord da hun vitnet:
«Han har fortalt meg alt det jeg har gjort.»
Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager.
Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord,

og de sa til kvinnen:
«Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa.
Vi har selv hørt ham,
og vi vet at han virkelig er verdens frelser.»


Fra sangen Gud tal til meg - 
utdrag:

Gud, tal til meg så mine ord
En tone bringe kan fra deg,

Styrk meg med Din Hellige Ånd.
Salv du min tunge så jeg kan,
Rett vitne om din kjærlighet.

  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar