torsdag 14. juli 2016

LIVSLOVENEJeg prøver meg –
og noen ganger virker det: 
"Gud hva vil du si meg med alle disse ordene
som jeg leser i dag?"

«Livslovene»
svarer det inne i meg.


Tror Gud vil si oss
at han har noen livslover
som vil hjelpe oss.


for å ha det bra –
med seg selv -
med Gud –
og med de rundt oss.


«Livslover»
gitt

til
Deg
Dere er Guds utvalgte,
helliget
og
elsket 
av ham.

Kle dere derfor i
inderlig medfølelse
og
vær gode,
milde, 
ydmyke 
og 
tålmodige,
så dere bærer
over
med hverandre
og
tilgir hverandre
hvis den ene har noe
å bebreide den andre.

Som Herren har tilgitt dere,
skal dere tilgi hverandre.

Og over alt dette:

Kle dere i kjærlighet,
som er båndet
som binder sammen
og
gjør fullkommen.

La Kristi fred råde i hjertet,
for til det ble dere kalt 
da dere ble én kropp.

Og vær takknemlige!

La Kristi ord
få rikelig rom
hos dere!

Undervis og rettled
hverandre
med all visdom,

syng salmer, viser
og åndelige sanger
til Gud
av et takknemlig hjerte.

Og la alt dere sier 
og 
gjør,
skje i Herren Jesu navn,
med takk 
til Gud, vår Far, ved ham.

Dette er fra Kol 3,12-17
http://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord


2 kommentarer: