fredag 13. mars 2020

Din tro har frelst deg. Gå i fred!I dag undres jeg over
hvorfor Jesus kunne si:
«Din tro har frelst deg.»
I andre situasjoner
sa han det til andre også,
spesielt folk han helbredet.
Men i dag
tar det kaka.
Han sa det til dama
som folk visst
hadde levd et
syndefullt liv:
«Din tro
har frelst deg.»
Hm.

Ikke nok med det.
Jesus sa også til kvinnen:
«Syndene dine er tilgitt.»

I dag undres jeg over:
Hvorfor skal du og jeg
bære videre
på egen og andres
synd og elendighet, -
Når vi bare kan komme til Jesus. -
Og Jesus sier til Deg:
«Syndene dine er tilgitt.
Din tro har frelst deg.
Gå i fred!»

  
Fra 
Luk.7
En av fariseerne innbød Jesus 
til å spise hos seg,
og han gikk inn i fariseerens hus 
og tok plass ved bordet. 
Nå var det en kvinne der i byen
som levde et syndefullt liv.
Da hun fikk vite 
at Jesus lå til bords 
i fariseerens hus,
kom hun dit
med en alabastkrukke
med fin salve.
Hun stilte seg bak Jesus,
nede ved føttene,
og gråt.
Så begynte hun å fukte føttene hans
med tårene
og tørket dem med håret sitt.
Hun kysset føttene hans
og smurte dem med salven.
Da fariseeren 
som hadde innbudt ham,
så det,
tenkte han med seg selv:
«Var denne mannen en profet,
ville han vite hva slags kvinne det er
som rører ved ham,
at hun fører et syndefullt liv.»
   Da tok Jesus til orde.
«Simon», 
sa han til fariseeren,
«jeg har noe å si deg.»
«Si det, mester», 
svarte han.
Jesus sa:
«To menn hadde gjeld 
hos en pengeutlåner.
Den ene skyldte fem hundre denarer,
den andre femti.
Men da de ikke hadde noe 
å betale med,
etterga han dem begge gjelden.
Hvem av dem 
vil da holde mest av ham?»
Simon svarte:
«Den han etterga mest, 
tenker jeg.»
«Du har rett», 
sa Jesus.
Så vendte han seg mot kvinnen
og sa til Simon:
«Ser du denne kvinnen?
Jeg kom inn i ditt hus;
du ga meg ikke vann
til føttene mine,
men hun fuktet dem
med tårer
og tørket dem
med håret sitt.
Du ga meg ikke
noe velkomstkyss,
men helt fra jeg kom,
har hun ikke holdt opp
med å kysse føttene mine.
Du salvet ikke
hodet mitt med olje,
men hun smurte føttene mine
med den fineste salve.
Derfor sier jeg deg:
Hennes mange synder
er tilgitt,
derfor har hun vist
stor kjærlighet.
Men den som får lite tilgitt,
elsker lite.»
Så sa han til kvinnen:
«Syndene dine er tilgitt.»
Da begynte de andre gjestene
å spørre seg selv:
«Hvem er han,
som til og med tilgir synder?»
Men Jesus sa til kvinnen:
«Din tro har frelst deg.
Gå i fred!»

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar