torsdag 26. mars 2020

For Deg som er levende - Er Gud - Alltid

Bølger i livet?

Jeg Er,
sier Herren til Deg.
Du velger selv
om du bryr deg om
at Gud Er.
Du velger selv
om du gjør noe med det.

Gud gleder seg til
tid med Deg.
Gud gleder seg til
å vise sin godhet
for Deg
og 
De Du møter.
Godhet
som merkes.
Akkurat slik som et vann
som er levende,
Fordi det får vann
ovenfra
og
gir vann videre.
På samme måte
vil du merke velsignelsene
fra Herren
fordi
du lot deg fylle av Ham,
og gav videre
av velsignelsene
som Herren gav
Deg.
Like naturlig
som vannet ovenfra
gir overflod til
Kvilevatnet
som renner videre i
Storelven.
Like naturlig
sender Storelven
vannet videre.

Slik Er Du
skapt
til å være -
Akkurat
Den Du Er.
Akkurat nå.
Ikke la noe
være i veien
for skaperen
som gir vannet,
gir deg
det livgivende vannet
ovenfra.
Eller kanskje
innenfra?

Plutselig
er du fylt,
slik at godheten fra
Herren strømmer.
Strømmer fra Herren
gjennom deg
til Den
Du møter
i dag.

Joh.7
Jesus…ropte:
«Den som tørster,
skal komme til meg
og drikke!
Den som tror på meg,
fra hans indre
skal det,
som Skriften sier,
renne elver
av levende vann.»
Dette sa han
om Ånden
de som trodde på ham,
skulle få. 

Joh.4
Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann.
Jesus sier til henne: «La meg få drikke.»
Hun sier:
«Hvordan kan du som er jøde,
be meg, en samaritansk kvinne,
om å få drikke?»
For jødene omgås ikke samaritanene.
Jesus svarte:
«Om du hadde kjent Guds gave
og visst
hvem det er som ber deg om drikke,
da hadde du bedt ham,
og han hadde gitt deg levende vann.»
«Herre», sa kvinnen,
«du har ikke noe å dra opp vann med,
og brønnen er dyp.
Hvor får du da det levende vannet fra?
... 
Jesus svarte:
«Den som drikker av dette vannet,
blir tørst igjen.
Men den som drikker av det vannet jeg vil gi,
skal aldri mer tørste.
For det vannet jeg vil gi,
blir i ham en kilde
med vann
som veller fram
og gir evig liv.» 
Plutselig ser du det,
- merker det.
Ha en velsignet dag.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar