tirsdag 26. september 2017

Bønn


Bønn
Vi bøyer våre knær for deg Far,
Du som er Herre over alt i himmel og på jord.
Må du som er så rik på herlighet,
gi vårt indre menneske
kraft og styrke ved din Ånd.
Må Kristus ved troen bo i våre hjerter,
slik at vi kan stå rotfestet og grunnfestet 
i kjærlighet.
Hjelp oss Herre 
at vi sammen med alle de hellige
kan bli i stand til å fatte 
bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, 
som overgår all kunnskap.
La oss bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår.
Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! 
Amen.


Fritt etter ef.3
www.bibel.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar